Israel har offisielt sluttet seg til EUs 110 milliarder dollar dyre forsknings- og innovasjonsprogram, Horizon 2020, skriver Israel Hayom. Det skjedde en måned etter at Israel inngikk et kompromiss med EU, som gjør at Israel kan slutte seg til programmet til tross for EU-direktivet som blokkerer EU-støtte til israelske institusjoner på Vestbredden. Den foreløpige avtalen ble signeres i Brussel onsdag. Signeringen av hele avtalen forventes å finne sted i april 2014 med økonomi og handelsminister Naftali Bennett som representant for Israel. EUs forsknings- og innovasjonsprogram vil lansere en rekke konkrete prosjekter i perioden mellom 2014 og 2020, og vil ventelig bli en viktig bidragsyter til vitenskapelige forskningsmidler i Israel. Det israelske vitenskaps- og teknologidepartementet sier at Israel ventes å investere rundt 1,4 milliarder dollar i Horizon 2020 og forventer en avkasting på 2 milliarder dollar. Israel og EU har blitt enige om at enhver israelsk institusjon som opererer både i Israel og på Vestbredden vil få lov til å søke om EU-tilskudd i henhold til programmets generelle disposisjoner, og hver søknad vil bli vurdert i henhold til de individuelle resultatene.www.kreminlb.com.ua/наматрасник купить

EU_flaggIsrael har offisielt sluttet seg til EUs 110 milliarder dollar dyre forsknings- og innovasjonsprogram, Horizon 2020, skriver Israel Hayom. Det skjedde en måned etter at Israel inngikk et kompromiss med EU, som gjør at Israel kan slutte seg til programmet til tross for EU-direktivet som blokkerer EU-støtte til israelske institusjoner på Vestbredden. Den foreløpige avtalen ble signeres i Brussel onsdag. Signeringen av hele avtalen forventes å finne sted i april 2014 med økonomi og handelsminister Naftali Bennett som representant for Israel.

EUs forsknings- og innovasjonsprogram vil lansere en rekke konkrete prosjekter i perioden mellom 2014 og 2020, og vil ventelig bli en viktig bidragsyter til vitenskapelige forskningsmidler i Israel.

Det israelske vitenskaps- og teknologidepartementet sier at Israel ventes å investere rundt 1,4 milliarder dollar i Horizon 2020 og forventer en avkasting på 2 milliarder dollar.

Israel og EU har blitt enige om at enhver israelsk institusjon som opererer både i Israel og på Vestbredden vil få lov til å søke om EU-tilskudd i henhold til programmets generelle disposisjoner, og hver søknad vil bli vurdert i henhold til de individuelle resultatene.