En israelsk bedrift, Tyto, har utviklet et apparat som kan foreta en omfattende helsesjekk. Resultatet av prøvene kan bli sendt til en lege, som kan vurdere om det er noe man bør gå videre med, skriver miff.no med Ynet News som kilde. Andre selskaper har laget slike apparater tidligere, men dette nye apparatet har mye bedre kvalitet. Nesten like godt som en vanlig legesjekk. Det er anslått at dersom man bruker dette , kan man redusere antallet legekontroller med nesten det halve uten å få dårligere oversikt over helsen. Man kan også få vite mye om helsen bare ved det apparatet kan fortelle brukeren selv uten å videresende det til en lege. Apparatet har et lite kamera og en mikrofon og gjør det mulig å sjekke flere kroppsdeler. Kroppstemperaturen blir målt ved å rette apparatet mot pannen. Man kan føre apparatet inn i munnen på en foreskrevet måte for å få kontrollert svelget. Kameraet kan føres forsiktig inn i øret for å kontrollere trommehinnene og det som ellers er der inne. Når du plasserer apparatet på brystkassen på riktig måte, vil hjerteslagene blir tatt opp. Huden kan fotograferes, likeså øynene. Det høres sikkert vanskelig ut å vite nøyaktig hvor og hvordan apparatet skal plasseres. Men apparatet gir god rettledning. Det vet hvordan trommehinnen ser ut, hvordan hjertet og lungene skal lyde og hvor sterkt du skal presse apparatet de ulike stedene. Alt slikt får du rettledning om, skriver den israelske avisen. Apparatet er blant annet testet på et barnesykehus i Spania. Man fant at det bare var litt dårligere enn en vanlig legesjekk. For egen regning vil jeg tilføye at apparatet kanskje også foretar undersøkelser som ikke alle leger tar med på hver sjekk. Det er beregnet å koste ca. 1200 kroner.сейфы киевкупить подушку

KntrollapparatEn israelsk bedrift, Tyto, har utviklet et apparat som kan foreta en omfattende helsesjekk. Resultatet av prøvene kan bli sendt til en lege, som kan vurdere om det er noe man bør gå videre med, skriver miff.no med Ynet News som kilde. Andre selskaper har laget slike apparater tidligere, men dette nye apparatet har mye bedre kvalitet. Nesten like godt som en vanlig legesjekk. Det er anslått at dersom man bruker dette , kan man redusere antallet legekontroller med nesten det halve uten å få dårligere oversikt over helsen.

Man kan også få vite mye om helsen bare ved det apparatet kan fortelle brukeren selv uten å videresende det til en lege. Apparatet har et lite kamera og en mikrofon og gjør det mulig å sjekke flere kroppsdeler.

Kroppstemperaturen blir målt ved å rette apparatet mot pannen. Man kan føre apparatet inn i munnen på en foreskrevet måte for å få kontrollert svelget. Kameraet kan føres forsiktig inn i øret for å kontrollere trommehinnene og det som ellers er der inne. Når du plasserer apparatet på brystkassen på riktig måte, vil hjerteslagene blir tatt opp. Huden kan fotograferes, likeså øynene.

Det høres sikkert vanskelig ut å vite nøyaktig hvor og hvordan apparatet skal plasseres. Men apparatet gir god rettledning. Det vet hvordan trommehinnen ser ut, hvordan hjertet og lungene skal lyde og hvor sterkt du skal presse apparatet de ulike stedene. Alt slikt får du rettledning om, skriver den israelske avisen.

Apparatet er blant annet testet på et barnesykehus i Spania. Man fant at det bare var litt dårligere enn en vanlig legesjekk. For egen regning vil jeg tilføye at apparatet kanskje også foretar undersøkelser som ikke alle leger tar med på hver sjekk.

Det er beregnet å koste ca. 1200 kroner.