Norsk Israelsk Handelskammer har fått ny avdeling i Kristiansand med Rotem Shneor (bilde) som styreleder. Til Fædrelandsvennen forteller han at det nye norsk-israelske handelskammeret i Kristiansand vil jobbe for at Node-bedrifter skal få oppdrag i Israels nye gassindustri. NODE er en næringsklynge med 57 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. Node-sjefen er positiv til håndsrekningen fra Norsk Israelsk Handelskammer. Israel skal bygge ut gassfeltene Leviathan og Tamar i Middelhavet. Det er der det nye handelskammeret mener sørlandsk offshore-industri kan få oppdrag, skriver Fædrelandsvennen. Bedriftene i NODE leverer alt fra komplette plattformløsninger til høyteknologisk utstyr for bruk om bord i plattformer og skip. Kundene er riggeiere, oljeselskaper og rederier nasjonalt og internasjonalt. "I vår region er Node-klyngen svært interessant. Vi vil prøve å skape kontakt med bedriftene i dette miljøet og de som skal bygge ut disse feltene", sier Rotem Shneor til avisen. "Israel har ingen historie for å utvinne olje og gass. Derfor åpner dette for store muligheter for offshore-industrien i vår landsdel", sier han. "Selv om vi har deltakere fra den borgerlige siden, har vi overhodet ikke noen politiske mål. Vårt mål er å skape en positiv dialog mellom norsk og israelsk næringsliv der alle kan delta", sier Shneor som ønsker å arrangere konferanser og seminarer for å få mer handel mellom Sørlandet og Israel. "Du trenger ikke være tilhenger av den israelske regjeringen for å like det israelske samfunnet og Israels næringsliv. Det vi ønsker er å bygge broer, og vi mener Norge kan ha god innvirkning på Israel," presiser han. Det nye handelskammeret i Kristiansand har allerede invitert Node til et seminar om handel med Israel. Leder i Node, Anne-Grete Ellingsen, har takket ja og mener det ikke er noe problematisk å drive forretninger med Israel, skriver Fædrelandsvennen. . "I utgangspunktet forholder vi oss til det Utenriksdepartementet anbefaler. Da er ikke Israel på en liste som tilsier at vi ikke skal ha samarbeid", sier Ellingsen. Så lenge det ikke dreier seg om omstridte områder, mener hun utbygging av gassfelt i Israel kan gi muligheter for Node-bedriftene. "Hvis vi kan bidra til kompetanseheving og åpne et nytt marked for våre bedrifter, ser ikke jeg noe problematisk i det," sier Ellingsen til avisen. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) skal hjelpe til med å starte opp avdelingen i Kristiansand, og mener mer samarbeid med Israel kun er positivt. "Jeg definerer ikke Israel som okkupasjonsmakt. Det de har gjort er at de har annektert noen områder. Og det ligger i vårt program at vi vil videreutvikle handel og kultur med Israel," sier han til Fædrelandsvennen, og legger til at områdene som det er aktuelt å levere til ikke er omdiskutert og at norske bedrifter er der allerede. Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) har allerede møtt representanter for den israelske ambassade på et møte i Stavanger. "Vi har et helt spesielt næringsliv i Kristiansand, og må posisjonere oss for å kunne levere til de store feltene utenfor Israel", sier han. Den nye avdeling til Norsk Israelsk Handelskammer i Kristiansand har et interimstyre som består av Hans Fredrik Grøvan (KrF), Jørgen Kristiansen (KrF), Gabriel Edland fra organisasjonen Med Israel for Fred. Rolf Solås fra Sabra Tours og Odd-Jone Linnebo fra Viking Development Grouop. Styreleder Rotem Shneor er til daglig er førsteamanuensis ved UiA. Shneor er selv fra Israel og har bodd i Norge i åtte år der han blant annet har tatt en doktorgrad i internasjonal ledelse.сейф оружейныйкупить развивающий коврик

Rotem_Shneor3Norsk Israelsk Handelskammer har fått ny avdeling i Kristiansand med Rotem Shneor (bilde) som styreleder. Til Fædrelandsvennen forteller han at det nye norsk-israelske handelskammeret i Kristiansand vil jobbe for at Node-bedrifter skal få oppdrag i Israels nye gassindustri. NODE er en næringsklynge med 57 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. Node-sjefen er positiv til håndsrekningen fra Norsk Israelsk Handelskammer. Israel skal bygge ut gassfeltene Leviathan og Tamar i Middelhavet. Det er der det nye handelskammeret mener sørlandsk offshore-industri kan få oppdrag, skriver Fædrelandsvennen.

Bedriftene i NODE leverer alt fra komplette plattformløsninger til høyteknologisk utstyr for bruk om bord i plattformer og skip. Kundene er riggeiere, oljeselskaper og rederier nasjonalt og internasjonalt.

“I vår region er Node-klyngen svært interessant. Vi vil prøve å skape kontakt med bedriftene i dette miljøet og de som skal bygge ut disse feltene”, sier Rotem Shneor til avisen. “Israel har ingen historie for å utvinne olje og gass. Derfor åpner dette for store muligheter for offshore-industrien i vår landsdel”, sier han.

“Selv om vi har deltakere fra den borgerlige siden, har vi overhodet ikke noen politiske mål. Vårt mål er å skape en positiv dialog mellom norsk og israelsk næringsliv der alle kan delta”, sier Shneor som ønsker å arrangere konferanser og seminarer for å få mer handel mellom Sørlandet og Israel. “Du trenger ikke være tilhenger av den israelske regjeringen for å like det israelske samfunnet og Israels næringsliv. Det vi ønsker er å bygge broer, og vi mener Norge kan ha god innvirkning på Israel,” presiser han.

Det nye handelskammeret i Kristiansand har allerede invitert Node til et seminar om handel med Israel. Leder i Node, Anne-Grete Ellingsen, har takket ja og mener det ikke er noe problematisk å drive forretninger med Israel, skriver Fædrelandsvennen. . “I utgangspunktet forholder vi oss til det Utenriksdepartementet anbefaler. Da er ikke Israel på en liste som tilsier at vi ikke skal ha samarbeid”, sier Ellingsen.

Så lenge det ikke dreier seg om omstridte områder, mener hun utbygging av gassfelt i Israel kan gi muligheter for Node-bedriftene. “Hvis vi kan bidra til kompetanseheving og åpne et nytt marked for våre bedrifter, ser ikke jeg noe problematisk i det,” sier Ellingsen til avisen.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) skal hjelpe til med å starte opp avdelingen i Kristiansand, og mener mer samarbeid med Israel kun er positivt.

“Jeg definerer ikke Israel som okkupasjonsmakt. Det de har gjort er at de har annektert noen områder. Og det ligger i vårt program at vi vil videreutvikle handel og kultur med Israel,” sier han til Fædrelandsvennen, og legger til at områdene som det er aktuelt å levere til ikke er omdiskutert og at norske bedrifter er der allerede.

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) har allerede møtt representanter for den israelske ambassade på et møte i Stavanger. “Vi har et helt spesielt næringsliv i Kristiansand, og må posisjonere oss for å kunne levere til de store feltene utenfor Israel”, sier han.

Den nye avdeling til Norsk Israelsk Handelskammer i Kristiansand har et interimstyre som består av Hans Fredrik Grøvan (KrF), Jørgen Kristiansen (KrF), Gabriel Edland fra organisasjonen Med Israel for Fred. Rolf Solås fra Sabra Tours og Odd-Jone Linnebo fra Viking Development Grouop. Styreleder Rotem Shneor er til daglig er førsteamanuensis ved UiA. Shneor er selv fra Israel og har bodd i Norge i åtte år der han blant annet har tatt en doktorgrad i internasjonal ledelse.