"I dag er det skuffende lite samarbeid mellom våre to land. Det er gode grunner til å øke samarbeidet mellom Israel og Norge på nesten alle felt av samfunnet, sa Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, da han talte på Israel Energy Conference i Stavanger, i følge miff.no. "Oppdagelsene Israel har gjort av gass, og forhåpentligvis også olje, representerer en ganske stor mulighet til samarbeid, på et område hvor det er mange naturlige forbindelser og fokuspunkter mellom våre to land", sa Borten Moe. Han antydet i følge miff.no at dette vil være et fornuftig skritt også med tanke på at Norge skal kunne spille en fremtidig rolle i fredsprosessen med palestinerne. "Det norske samfunnet er tungt engasjert i det som skjer i Midtøsten generelt, og spesielt i fredsprosessen mellom palestinerne og israelerne. Fra et norsk perspektiv ville vi kunne bringe mer med oss til bordet om vi var mer involvert i det israelske samfunnet enn vi er i dag. Også med det perspektivet er det ingen tvil om at det kun ville være en fordel med mer aktivitet mellom våre to land, både innen forskning, utvikling, kultur og folk-til-folk-relasjoner" mente Senterpartiets nestleder. Borten Moe fortalte i talen om sitt besøk i Israel i april, da han fortsatt var Olje- og energiminister. "Det var et svært nyttig besøk, hvor hovedfokuset handlet om forskning på hvordan vi kan behandle olje og gass, om den påvirkningen gassfunnene kan ha på det israelske samfunnet og på den israelske økonomien, og om mulighetene for utveksling av forskning gjennom ulike programmer. Vi har stor ekspertise i begge land, og mulighetene er åpenbare," sa han, og slo fast at de store funnene Israel har gjort av olje og gass kommer til å forandre landet. "Det er ingen tvil om at de store oppdagelsene Israel har gjort kommer til å forandre det israelske samfunnet. Energiuavhengighet er alltid smart. I Norge har vi hatt dette så lenge at vi nesten har glemt ordet, men energiuavhengighet er et viktig mål for alle nasjoner. Jeg kan bare forestille meg hvor viktig det vil være for Israel å kunne stole på egne energikilder", sa Borten Moe, skriver miff.no. "Disse ressursene representerer mer enn økte inntekter til staten. De representerer en stor mulighet til å skape ny industri, skape tusenvis av arbeidsplasser, og skape økt velferd i samfunnet. Dette har vært den norske historien i snart 45 år. Olje og gass har forandret det norske samfunnet i denne perioden på måter ingen hadde kunnet forutse før funnene ble gjort", sa Borten Moe. Han mener en fortsatt satsing på utvikling av olje- og gassektoren er bærekraftig for samfunnet, så sant man fortsetter å være innovative og utvikle nye produkter, skriver miff.no. - Verden kommer til å bruke omtrent like mye fossilt brennstoff som i dag i de kommende årene. Vi bør ikke debattere om vi skal bruke fossilt brennstoff eller ikke, men hvilke og hvordan vi kan produsere dem så effektivt som mulig. Gass er en del av løsningen, ikke en del av problemet. I Israel er man allerede i stand til å erstatte dyre og ueffektive dieselstoffer med gass, dette er et viktig skritt i riktig retning, ikke bare med tanke på effektivitet og adgang til energi, men også med tanke på å redusere CO2-utslippene, sa han. Ola Borten Moe hadde oppfordringer både til Israel og til Norge. - Jeg tror det blir internasjonal konkurranse om å skape det miljøet som gjør det mulig å bruke ressursene vi vet er der. Israel, dere trenger et rammeverk av regler og betingelser som gir forutsigbarhet. Det vil kreve langsiktige midler og store penger, sa han. - Noen fokusområder må utvikles i relasjonen mellom Norge og Israel, mente han. - På regjeringsnivå bør man sette fokus på håndtering av ressurser. Jeg er imponert over måten dere behandler vann på i Israel, ut fra en tenkning om at man må utnytte enhver ressurs så effektivt som mulig. Det er en svært viktig tilnærming som kan appliseres i alle industrier. - Man bør også etablere et rammeverk for samarbeid innen utdanning og forskning, fortsatte han, og bemerket at universitetene både i Stavanger og Kristiansand allerede er på sporet av dette. - Det er viktig at folk kommer sammen, lærer og drar ut muligheter fra hverandre og bygger relasjoner. Han utfordret aktørene til å omsette tankene om samarbeid i praksis så snart som mulig. - Det er ekstremt viktig at dette forflyttes fra et konferanserom som dette, og ut i felten, til virkelige prosjekter med virkelige mennesker, sa han. Også den israelske ambassadøren i Norge, Naim Araidi, deltok på den første store konferansen for norske og israelske aktører innen olje- og gassindustrien, i regi blant annet av Norsk Israelsk Handelskammer, "I løpet av sin 65-årige eksistens har Israel spilt en stor rolle i å forme den verden vi i dag lever i. Fra å revolusjonere jordbruket, og eksportere epler, til at vi i dag produserer Apple datamaskiner. Israel er oppstartsnasjonen som har brakt innovasjon til alle felt, fra medisin og vitenskap til høyteknologi og IT. Men israelsk innovasjon har aldri egentlig oppnådd noe innen petroleumssektoren. Årsaken er åpenbar, vi hadde aldri olje eller gass", konstaterte han ifølge miff.no. "Men i dag gjennomgår Israels energisektor store forandringer som vil forvandle landet til en stor aktør, som energiprodusent og gasseksportør. Dette, sammen med at vi både i Norge og Israel har en ny virkelighet politisk og forretningsmessig, bereder veien for en ny dimensjon i relasjonen mellom våre to land," uttalte ambassadøren. Han gjorde det klart at han så på myndighetenes oppgave som først og fremst å legge til rette mulighetene for at næringslivet skal kunne utvikle seg optimalt på feltet. Michael Lotem, som er spesialutsending for energi fra det israelske Utenriksdepartementet, orienterte om landets muligheter for utvikling av eksport til andre land i regionen i overskuelig fremtid. Det drøftes transportkanaler både til Hellas, Tyrkia, Egypt, Jordan og Kypros. Zori Kor, som er seniordirektør i sikkerhetsselskapet Asero, redegjorde for Israels sterke behov for sikkerhet også når det gjelder infrastrukturen som er på vei til å bygges opp innen gassektoren. Han fremhevet at deres styrke er den lange erfaringen i å måtte finne gode løsninger for sikkerhet. 18 israelske selskaper deltok med representanter på konferansen. De møtte norske delegater fra selskaper som Aker Solutions, Add Energy, ACL Engineering, innovasjonsinkubatoren Ipark og Scale communication. Universitetet i Stavanger var også representert, og det samme var Kristiansand kommune, ved varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF). Kristiansen fremhevet at Kristiansand står for åtte prosent av verdensmarkedet innen produksjon at serviceteknologi for oljesektoren, skriver miff.no.металлообработкаwww.nl.ua/

Borten_Moe2“I dag er det skuffende lite samarbeid mellom våre to land. Det er gode grunner til å øke samarbeidet mellom Israel og Norge på nesten alle felt av samfunnet, sa Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, da han talte på Israel Energy Conference i Stavanger, i følge miff.no. “Oppdagelsene Israel har gjort av gass, og forhåpentligvis også olje, representerer en ganske stor mulighet til samarbeid, på et område hvor det er mange naturlige forbindelser og fokuspunkter mellom våre to land”, sa Borten Moe.

Han antydet i følge miff.no at dette vil være et fornuftig skritt også med tanke på at Norge skal kunne spille en fremtidig rolle i fredsprosessen med palestinerne.

“Det norske samfunnet er tungt engasjert i det som skjer i Midtøsten generelt, og spesielt i fredsprosessen mellom palestinerne og israelerne. Fra et norsk perspektiv ville vi kunne bringe mer med oss til bordet om vi var mer involvert i det israelske samfunnet enn vi er i dag. Også med det perspektivet er det ingen tvil om at det kun ville være en fordel med mer aktivitet mellom våre to land, både innen forskning, utvikling, kultur og folk-til-folk-relasjoner” mente Senterpartiets nestleder.

Borten Moe fortalte i talen om sitt besøk i Israel i april, da han fortsatt var Olje- og energiminister.

“Det var et svært nyttig besøk, hvor hovedfokuset handlet om forskning på hvordan vi kan behandle olje og gass, om den påvirkningen gassfunnene kan ha på det israelske samfunnet og på den israelske økonomien, og om mulighetene for utveksling av forskning gjennom ulike programmer. Vi har stor ekspertise i begge land, og mulighetene er åpenbare,” sa han, og slo fast at de store funnene Israel har gjort av olje og gass kommer til å forandre landet.

“Det er ingen tvil om at de store oppdagelsene Israel har gjort kommer til å forandre det israelske samfunnet. Energiuavhengighet er alltid smart. I Norge har vi hatt dette så lenge at vi nesten har glemt ordet, men energiuavhengighet er et viktig mål for alle nasjoner. Jeg kan bare forestille meg hvor viktig det vil være for Israel å kunne stole på egne energikilder”, sa Borten Moe, skriver miff.no.

“Disse ressursene representerer mer enn økte inntekter til staten. De representerer en stor mulighet til å skape ny industri, skape tusenvis av arbeidsplasser, og skape økt velferd i samfunnet. Dette har vært den norske historien i snart 45 år. Olje og gass har forandret det norske samfunnet i denne perioden på måter ingen hadde kunnet forutse før funnene ble gjort”, sa Borten Moe.

Han mener en fortsatt satsing på utvikling av olje- og gassektoren er bærekraftig for samfunnet, så sant man fortsetter å være innovative og utvikle nye produkter, skriver miff.no.

– Verden kommer til å bruke omtrent like mye fossilt brennstoff som i dag i de kommende årene. Vi bør ikke debattere om vi skal bruke fossilt brennstoff eller ikke, men hvilke og hvordan vi kan produsere dem så effektivt som mulig. Gass er en del av løsningen, ikke en del av problemet. I Israel er man allerede i stand til å erstatte dyre og ueffektive dieselstoffer med gass, dette er et viktig skritt i riktig retning, ikke bare med tanke på effektivitet og adgang til energi, men også med tanke på å redusere CO2-utslippene, sa han.

Ola Borten Moe hadde oppfordringer både til Israel og til Norge.

– Jeg tror det blir internasjonal konkurranse om å skape det miljøet som gjør det mulig å bruke ressursene vi vet er der. Israel, dere trenger et rammeverk av regler og betingelser som gir forutsigbarhet. Det vil kreve langsiktige midler og store penger, sa han.

– Noen fokusområder må utvikles i relasjonen mellom Norge og Israel, mente han.

– På regjeringsnivå bør man sette fokus på håndtering av ressurser. Jeg er imponert over måten dere behandler vann på i Israel, ut fra en tenkning om at man må utnytte enhver ressurs så effektivt som mulig. Det er en svært viktig tilnærming som kan appliseres i alle industrier.

– Man bør også etablere et rammeverk for samarbeid innen utdanning og forskning, fortsatte han, og bemerket at universitetene både i Stavanger og Kristiansand allerede er på sporet av dette.

– Det er viktig at folk kommer sammen, lærer og drar ut muligheter fra hverandre og bygger relasjoner.

Han utfordret aktørene til å omsette tankene om samarbeid i praksis så snart som mulig.

– Det er ekstremt viktig at dette forflyttes fra et konferanserom som dette, og ut i felten, til virkelige prosjekter med virkelige mennesker, sa han.

Også den israelske ambassadøren i Norge, Naim Araidi, deltok på den første store konferansen for norske og israelske aktører innen olje- og gassindustrien, i regi blant annet av Norsk Israelsk Handelskammer,

“I løpet av sin 65-årige eksistens har Israel spilt en stor rolle i å forme den verden vi i dag lever i. Fra å revolusjonere jordbruket, og eksportere epler, til at vi i dag produserer Apple datamaskiner. Israel er oppstartsnasjonen som har brakt innovasjon til alle felt, fra medisin og vitenskap til høyteknologi og IT. Men israelsk innovasjon har aldri egentlig oppnådd noe innen petroleumssektoren. Årsaken er åpenbar, vi hadde aldri olje eller gass”, konstaterte han ifølge miff.no.

“Men i dag gjennomgår Israels energisektor store forandringer som vil forvandle landet til en stor aktør, som energiprodusent og gasseksportør. Dette, sammen med at vi både i Norge og Israel har en ny virkelighet politisk og forretningsmessig, bereder veien for en ny dimensjon i relasjonen mellom våre to land,” uttalte ambassadøren.

Han gjorde det klart at han så på myndighetenes oppgave som først og fremst å legge til rette mulighetene for at næringslivet skal kunne utvikle seg optimalt på feltet.

Michael Lotem, som er spesialutsending for energi fra det israelske Utenriksdepartementet, orienterte om landets muligheter for utvikling av eksport til andre land i regionen i overskuelig fremtid. Det drøftes transportkanaler både til Hellas, Tyrkia, Egypt, Jordan og Kypros.

Zori Kor, som er seniordirektør i sikkerhetsselskapet Asero, redegjorde for Israels sterke behov for sikkerhet også når det gjelder infrastrukturen som er på vei til å bygges opp innen gassektoren. Han fremhevet at deres styrke er den lange erfaringen i å måtte finne gode løsninger for sikkerhet.

18 israelske selskaper deltok med representanter på konferansen. De møtte norske delegater fra selskaper som Aker Solutions, Add Energy, ACL Engineering, innovasjonsinkubatoren Ipark og Scale communication. Universitetet i Stavanger var også representert, og det samme var Kristiansand kommune, ved varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF). Kristiansen fremhevet at Kristiansand står for åtte prosent av verdensmarkedet innen produksjon at serviceteknologi for oljesektoren, skriver miff.no.