Israelske selskapers eksport av vannteknologier har steget med 170 prosent de siste seks årene. I 2012 ble det eksportert for en verdi av rundt 2 milliarder dollar.  Det fremkommer av tallene til Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI).  Eksportinstituttets leder, Ofer Sachs, anslår at eksporttallene for inneværende år vil ende på ny rekord, rundt 2,2 milliarder dollar. "Omfanget av det globale vann-markedet er rundt 700 milliarder dollar ," forklarer han til Ynet News.  "De fleste globale investeringer i vannet bransjen blir kanalisert mot å bygge og oppgradere infrastruktur i latinamerikanske land, Østen og Afrika." "Israels vann-industri regnes som en av de fremtidige vekstmotorer når det gjelder den israelske eksporten. Vi snakker om et uuttømmelig reservoar av eksport av produkter, tjenester, kunnskap og teknologi fra Israel», sier Ofer Sachs. "Dette er et marked som kombinerer tradisjonell industri som sysselsetter titusener av arbeidere i produksjonsanlegg og avanserte high- tech teknologier og innovative oppstartsselskaper som stadig oftere dukker opp på dette voksende feltet,» legger han til . I følge tallene fra til Israel Export and International Cooperation Institute opererer i dag rundt 280 israelske selskaper i den israelske vann-industrien, og 150 av dem er eksportselskap. De 20 ledende eksportørene i den israelske vann-industrien står for omtrent femti prosent av eksportverdien. Verdens befolkning er ventet å vokse fra 6,9 milliarder mennesker i 2010 til 8,3 milliarder i 2030. Det vil ventelig øke etterspørselen for produksjon av vann, både for direkte personlig bruk og for bruk i energi og jordbruk og næringsmiddelindustrien, på grunn av den forventede økning på 50 % i behovet for mat, skriver Ynet News.homemagazin.com.uanl.ua/

VannteknologiIsraelske selskapers eksport av vannteknologier har steget med 170 prosent de siste seks årene. I 2012 ble det eksportert for en verdi av rundt 2 milliarder dollar.  Det fremkommer av tallene til Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI).  Eksportinstituttets leder, Ofer Sachs, anslår at eksporttallene for inneværende år vil ende på ny rekord, rundt 2,2 milliarder dollar. “Omfanget av det globale vann-markedet er rundt 700 milliarder dollar ,” forklarer han til Ynet News.  “De fleste globale investeringer i vannet bransjen blir kanalisert mot å bygge og oppgradere infrastruktur i latinamerikanske land, Østen og Afrika.”

“Israels vann-industri regnes som en av de fremtidige vekstmotorer når det gjelder den israelske eksporten. Vi snakker om et uuttømmelig reservoar av eksport av produkter, tjenester, kunnskap og teknologi fra Israel», sier Ofer Sachs. “Dette er et marked som kombinerer tradisjonell industri som sysselsetter titusener av arbeidere i produksjonsanlegg og avanserte high- tech teknologier og innovative oppstartsselskaper som stadig oftere dukker opp på dette voksende feltet,» legger han til . I følge tallene fra til Israel Export and International Cooperation Institute opererer i dag rundt 280 israelske selskaper i den israelske vann-industrien, og 150 av dem er eksportselskap. De 20 ledende eksportørene i den israelske vann-industrien står for omtrent femti prosent av eksportverdien.

Verdens befolkning er ventet å vokse fra 6,9 milliarder mennesker i 2010 til 8,3 milliarder i 2030. Det vil ventelig øke etterspørselen for produksjon av vann, både for direkte personlig bruk og for bruk i energi og jordbruk og næringsmiddelindustrien, på grunn av den forventede økning på 50 % i behovet for mat, skriver Ynet News.