"Halvparten av Israels elektrisitetsproduksjon kommer nå fra naturgass, sammenlignet med 38 % tidligere", sier Israel Electric Corporations media og samfunnskontakt, Oren Helman, til næringslivsavisen Globes. "Israel Electric Corporation markerer i år 90 årsjubileum og dette året er det reneste noensinne når det gjelder miljøkvalitet og produksjon av ren grønn elektrisitet," sier han. Økningen i bruk av naturgass startet i begynnelsen av 2011. I begynnelsen av februar dette året ble imidlertid gassrørledningen i Sinai sprengt i luften og gass-strømmen fra Egypt ble avbrutt. Den opphørte helt i 2012. I de første månedene kompenserte Israel Electric Corporation for mangel på egyptisk gass med å overpumpe fra Israels Mari B, men samlet bruk av naturgass falt med mer enn to tredeler i 2011-12, skriver Globes. I stedet for billigere og renere naturgass ble Israel Electric Corporation tvunget til å kjøpe alternative dyrere og mer forurensende brensel - diesel og industriell olje - mot en ekstra kostnad på 8 milliarder shekel. Men nå har naturgass fra Tamar offshore-gassfeltet utenfor Israelkysten, som ble tatt i bruk i slutten av mars 2013, resultert i en kraftig økning i forbruket av naturgass. Det tok bare noen dager, mye raskere enn forventet, før Tamar-rørledningen var i full bruk. Israels naturgassforbruk er ventet å stige kraftig i årene som kommer.www.dmi.com.ua/nl.ua/

olje“Halvparten av Israels elektrisitetsproduksjon kommer nå fra naturgass, sammenlignet med 38 % tidligere”, sier Israel Electric Corporations media og samfunnskontakt, Oren Helman, til næringslivsavisen Globes. “Israel Electric Corporation markerer i år 90 årsjubileum og dette året er det reneste noensinne når det gjelder miljøkvalitet og produksjon av ren grønn elektrisitet,” sier han. Økningen i bruk av naturgass startet i begynnelsen av 2011.

I begynnelsen av februar dette året ble imidlertid gassrørledningen i Sinai sprengt i luften og gass-strømmen fra Egypt ble avbrutt. Den opphørte helt i 2012. I de første månedene kompenserte Israel Electric Corporation for mangel på egyptisk gass med å overpumpe fra Israels Mari B, men samlet bruk av naturgass falt med mer enn to tredeler i 2011-12, skriver Globes.

I stedet for billigere og renere naturgass ble Israel Electric Corporation tvunget til å kjøpe alternative dyrere og mer forurensende brensel – diesel og industriell olje – mot en ekstra kostnad på 8 milliarder shekel.

Men nå har naturgass fra Tamar offshore-gassfeltet utenfor Israelkysten, som ble tatt i bruk i slutten av mars 2013, resultert i en kraftig økning i forbruket av naturgass. Det tok bare noen dager, mye raskere enn forventet, før Tamar-rørledningen var i full bruk. Israels naturgassforbruk er ventet å stige kraftig i årene som kommer.