Mekorot, Technion, og Canadas Realtek har utviklet et produkt for å beskytte vannmagasiner fra bevisst forurensning eller forgiftning av terrorister, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Mekorot National Water Company, det kanadiske oppstartsfirmaet Fast Tech AS og Technion Israel Institute of Technology presenterte det livsviktige produktet under den nylig avholdte vannteknologikonferansen i Tel Aviv. Forurensning av drikkevann foretatt av terrorister er en alvorlig trussel mot alle land, inkludert Norge. Fellesprosjektet er støttet av Office of Chief Scientist, og Canada-Israel Industrial Research and Development Foundation. Systemet bruker kontinuerlige spektralanalysatorer for å oppdage eventuelle organiske endring i vannmagasinene, skriver Globes. Mekorot sier at systemet gjennomfører kontinuerlig overvåking av reservoarer, gir vannkvalitetsdata annethvert minutt, og varsler det lokale vannkvalitetsorganet om det oppdager noe uvanlig. Mekorot har allerede testet av systemet på sine vannkontrollstasjoner på Rosh Ha'Ayin og på Eshkol Central Filtration Plant i Galilea. Realtek har også teste systemet ved anlegg i Canada. Mekorot sier at systemet bruker algoritmer for å identifisere arten av forurensning i en vannkilde, drikkevann og vann til jordbruk, og for å avgjøre om forurensningen er kjemisk, drivstoff, industriavfall, eller tynner. Når utviklingen av systemet er fullført, vil det bli installert i hele selskapets nettverk av reservoarer og vannkvalitetsstasjoner, sier lederen for det israelske selskapet, Shimon Ben til Globes.

VannkildeMekorot, Technion, og Canadas Realtek har utviklet et produkt for å beskytte vannmagasiner fra bevisst forurensning eller forgiftning av terrorister, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Mekorot National Water Company, det kanadiske oppstartsfirmaet Fast Tech AS og Technion Israel Institute of Technology presenterte det livsviktige produktet under den nylig avholdte vannteknologikonferansen i Tel Aviv. Forurensning av drikkevann foretatt av terrorister er en alvorlig trussel mot alle land, inkludert Norge.

Fellesprosjektet er støttet av Office of Chief Scientist, og Canada-Israel Industrial Research and Development Foundation. Systemet bruker kontinuerlige spektralanalysatorer for å oppdage eventuelle organiske endring i vannmagasinene, skriver Globes.

Mekorot sier at systemet gjennomfører kontinuerlig overvåking av reservoarer, gir vannkvalitetsdata annethvert minutt, og varsler det lokale vannkvalitetsorganet om det oppdager noe uvanlig.

Mekorot har allerede testet av systemet på sine vannkontrollstasjoner på Rosh Ha’Ayin og på Eshkol Central Filtration Plant i Galilea. Realtek har også teste systemet ved anlegg i Canada.

Mekorot sier at systemet bruker algoritmer for å identifisere arten av forurensning i en vannkilde, drikkevann og vann til jordbruk, og for å avgjøre om forurensningen er kjemisk, drivstoff, industriavfall, eller tynner. Når utviklingen av systemet er fullført, vil det bli installert i hele selskapets nettverk av reservoarer og vannkvalitetsstasjoner, sier lederen for det israelske selskapet, Shimon Ben til Globes.