Tall fra det israelske statistiske sentralbyrået viser at det har vært en kraftig økning av prisene på leiligheter i Israel de siste årene. I løpet av de siste fem årene er det blitt 72 prosent dyrere å skaffe seg en leilighet, skriver Jerusalem Online. De siste årene har antallet mennesker som er avhengig av offentlige velferdstilbud økt, samtidig som det har vært en økning i sysselsettingen. Tallene viser at den kraftigste prisveksten på boligmarkedet fant sted mellom mars 2009 og mars 2010, da prisene steg med 21 prosent.  Prisveksten fulgte etter en periode fra 2000-2006 hvor det var et fall i prisene på leiligheter på 12 prosent. Et bekymringsfull bilde avtegner seg når det gjelder tallet på israelere som er avhengige av velferdsgoder, skriver Jerusalem Online. Frekvensen av borgere registrert av velferdskontoret har økt fra 144  per 1000 personer i 2000, til 169 mennesker pr. 1000 innbyggere i 2011, en 67 % økning i den arabiske sektoren og en 22 % økning i den jødiske sektoren. Mer positivt er det at sysselsettingen har økt parallelt med den økonomiske veksten. Sysselsettingen var på 54,2 prosent i 2011 mot 50,5 prosent i 1995. Arbeidsledigheten var i 1995 på 6,9 prosent. Den steg til 10,7 prosent i 2003, men falt igjen til 5,6 prosent i 2011. Jobbsikkerheten har også økt. Prosentvis er det færre israelere som mister jobbene sine nå enn tidligere. Og, tross alt, stadig flere israelere sier at de er fornøyd med livene sine, og deres egen økonomiske situasjon. I 2011 var 60 prosent av israelerne fornøyd med sin egen økonomiske situasjon, mot 48 prosent i 2002..

LeiligheterTall fra det israelske statistiske sentralbyrået viser at det har vært en kraftig økning av prisene på leiligheter i Israel de siste årene. I løpet av de siste fem årene er det blitt 72 prosent dyrere å skaffe seg en leilighet, skriver Jerusalem Online. De siste årene har antallet mennesker som er avhengig av offentlige velferdstilbud økt, samtidig som det har vært en økning i sysselsettingen. Tallene viser at den kraftigste prisveksten på boligmarkedet fant sted mellom mars 2009 og mars 2010, da prisene steg med 21 prosent. 

Prisveksten fulgte etter en periode fra 2000-2006 hvor det var et fall i prisene på leiligheter på 12 prosent.

Et bekymringsfull bilde avtegner seg når det gjelder tallet på israelere som er avhengige av velferdsgoder, skriver Jerusalem Online. Frekvensen av borgere registrert av velferdskontoret har økt fra 144  per 1000 personer i 2000, til 169 mennesker pr. 1000 innbyggere i 2011, en 67 % økning i den arabiske sektoren og en 22 % økning i den jødiske sektoren.

Mer positivt er det at sysselsettingen har økt parallelt med den økonomiske veksten. Sysselsettingen var på 54,2 prosent i 2011 mot 50,5 prosent i 1995. Arbeidsledigheten var i 1995 på 6,9 prosent. Den steg til 10,7 prosent i 2003, men falt igjen til 5,6 prosent i 2011. Jobbsikkerheten har også økt. Prosentvis er det færre israelere som mister jobbene sine nå enn tidligere.

Og, tross alt, stadig flere israelere sier at de er fornøyd med livene sine, og deres egen økonomiske situasjon. I 2011 var 60 prosent av israelerne fornøyd med sin egen økonomiske situasjon, mot 48 prosent i 2002..