Israel har kommet langt i likestilling, og nå tar landet enda et skritt i å likestille menn og kvinner. Regjeringen vil innføre pappapermisjon. Forslaget vil bli behandlet i Knesset allerede på onsdag, og går ut på at menn skal ha rett til å ta seg fri fa jobben i åtte dager etter en fødsel av barnet deres. Statsrådenes komité for lovgivning vedtok lovforslaget søndag. Det er et lovforslag som begynte sin reise i forrige Knesset, da Knesset-medlemmet Ori Oriel skrev en lov sammen med Finansdepartementet som gjør at fedre vil få 8 dager betalt ferie etter fødselen av sin sønn eller datter, skriver Jerusalem Online. "Som mor kan jeg si at de første dagene etter fødselen er de mest kritiske, og det faktum at far går tilbake til å arbeide uten en fridag - det er vanskelig", sier medlem av Knesset Tamar Sandberg ( Meretz ) som tok initiativet til lovforslaget i det nye Knesset. "Det er en veldig enkel ting, spesielt ettersom fødselsraten i Israel er høy, og Israel er en av lederne i verden med lovgivning om graviditet og fødsel - men vi har forsømt saker om foreldreansvar og likestilling, " sier Sandberg. Hun hadde ønsket seg flere dager enn åtte, men valgte å følge opp et forslag som kunne ha rimelig grunn til å få støtte av Finansdepartementet. Det er ikke ventet noen motstand mot forslaget når det onsdag skal diskuteres i Knesset.

Far_sønn2Israel har kommet langt i likestilling, og nå tar landet enda et skritt i å likestille menn og kvinner. Regjeringen vil innføre pappapermisjon. Forslaget vil bli behandlet i Knesset allerede på onsdag, og går ut på at menn skal ha rett til å ta seg fri fa jobben i åtte dager etter en fødsel av barnet deres. Statsrådenes komité for lovgivning vedtok lovforslaget søndag. Det er et lovforslag som begynte sin reise i forrige Knesset, da Knesset-medlemmet Ori Oriel skrev en lov sammen med Finansdepartementet som gjør at fedre vil få 8 dager betalt ferie etter fødselen av sin sønn eller datter, skriver Jerusalem Online.

“Som mor kan jeg si at de første dagene etter fødselen er de mest kritiske, og det faktum at far går tilbake til å arbeide uten en fridag – det er vanskelig”, sier medlem av Knesset Tamar Sandberg ( Meretz ) som tok initiativet til lovforslaget i det nye Knesset.

“Det er en veldig enkel ting, spesielt ettersom fødselsraten i Israel er høy, og Israel er en av lederne i verden med lovgivning om graviditet og fødsel – men vi har forsømt saker om foreldreansvar og likestilling, ” sier Sandberg. Hun hadde ønsket seg flere dager enn åtte, men valgte å følge opp et forslag som kunne ha rimelig grunn til å få støtte av Finansdepartementet. Det er ikke ventet noen motstand mot forslaget når det onsdag skal diskuteres i Knesset.