Israelerne kan regne med å bli 81.7 år gamle. De lever lengre enn de aller fleste andre menneskene i OECD-landene, og mange av dem dør til slutt av kreft. Flere israelere dør nå av kreft enn fra noen annen sykdom eller årsak. Det viser en rapport nylig offentliggjort av det israelske statistiske sentralbyrået, skriver Israel Hayom. 26,2 prosent av alle dødsfall i Israel i 2010 skyldtes kreft, mens kreften tok livet av 16,9 prosent av israelerne i 1970. Hjertesykdom var den nest høyeste dødsårsaken i 2010, med 16,5 %, en kraftig nedgang fra 1970-nivået. Den gangen var hjertesykdommer den ledende dødsårsaken. 29,9 prosent av israelerne døde av hjertesykdommer i 1970. Diabetes er den tredje høyeste dødsårsaken, ansvarlig for 5,8% av alle dødsfall, tett fulgt av nyre- og blodsykdommer og slag. Ikke sykdomsrelaterte dødsårsaker, for eksempel ulykker, drap og selvmord, utgjorde kun 5 prosent av dødsfallene. Den samme rapporten viser at Israel er et av de landene i verden der befolkningen lever lengst. Bare i fire land innen OECD-området kan innbyggerne regne med å leve lengre enn israelerne. Den israelske gjennomsnittlige levealder er i dag på 81,7 år, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 79,7 år. Israelske kvinner har en gjennomsnittlig levealder på 83,6 , mens menn har en gjennomsnittlig levealder på 79,9 år. Rapporten viser at forventet levealder i Israel har vokst jevnt gjennom årene, og økt med 2,6 år for menn og 2,4 år for kvinner mellom 2001 og 2011. Siden 1975 har den gjennomsnittlige levealder for israelske menn økt med 8,6 år og for kvinner etter 8,9 år.

sykehusIsraelerne kan regne med å bli 81.7 år gamle. De lever lengre enn de aller fleste andre menneskene i OECD-landene, og mange av dem dør til slutt av kreft. Flere israelere dør nå av kreft enn fra noen annen sykdom eller årsak. Det viser en rapport nylig offentliggjort av det israelske statistiske sentralbyrået, skriver Israel Hayom. 26,2 prosent av alle dødsfall i Israel i 2010 skyldtes kreft, mens kreften tok livet av 16,9 prosent av israelerne i 1970. Hjertesykdom var den nest høyeste dødsårsaken i 2010, med 16,5 %, en kraftig nedgang fra 1970-nivået.

Den gangen var hjertesykdommer den ledende dødsårsaken. 29,9 prosent av israelerne døde av hjertesykdommer i 1970.

Diabetes er den tredje høyeste dødsårsaken, ansvarlig for 5,8% av alle dødsfall, tett fulgt av nyre- og blodsykdommer og slag. Ikke sykdomsrelaterte dødsårsaker, for eksempel ulykker, drap og selvmord, utgjorde kun 5 prosent av dødsfallene.

Den samme rapporten viser at Israel er et av de landene i verden der befolkningen lever lengst. Bare i fire land innen OECD-området kan innbyggerne regne med å leve lengre enn israelerne. Den israelske gjennomsnittlige levealder er i dag på 81,7 år, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet på 79,7 år.

Israelske kvinner har en gjennomsnittlig levealder på 83,6 , mens menn har en gjennomsnittlig levealder på 79,9 år. Rapporten viser at forventet levealder i Israel har vokst jevnt gjennom årene, og økt med 2,6 år for menn og 2,4 år for kvinner mellom 2001 og 2011. Siden 1975 har den gjennomsnittlige levealder for israelske menn økt med 8,6 år og for kvinner etter 8,9 år.