Jørund Rytman er medlem av styret i Norsk Israelsk Handelskammer, og samtidig leder for Israels Venner på Stortinget. I egenskap av vervet som stortingsrepresentant og Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann, tar han nå til orde for at Norge bør kunne selge våpen til Israel, og han støttes av Christian Tybring-Gjedde som er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.  AUF-leder Eskil Pedersen vil derimot ikke selge våpen til land som trues av krig, skriver Finansavisen i dag. «I utgangspunktet ser jeg ikke de store prinsipielle forskjellene mellom å eksportere til Israel og til USA. Dette vil nok stå på agendaen de neste månedene, og jeg regner med å ta det opp med våre folk», sier Jørund Rytman til Finansavisen. Han får støtte fra sin kollega i forsvarskomiteen Christian Tybring-Gjedde. «Jeg støtter Israel på alle måter og vil stoppe boikotthysteriet. Israel er en demokratisk utpost som trues av despoter,» sier han. Eneste innvendingen Tybring-Gjedde har er at det kan være uheldig å selge våpen til Israel dersom Norge fortsetter som fredsmegler, men denne innvendingen endrer ikke det faktum at han prinsipielt mener at Israel skal behandles på samme måten som alle andre demokratiske stater. AUF-lederen, Eskil Pedersen, er uenig. "Vi har regler på at vi ikke selger våpen til land som er i krig eller der krig truer. Det er en lang tradisjon vi har som fredsnasjon at vi ikke er dobbeltmoralsk når det kommer til slike ting», sier han til Finansavisen. AUF-lederen får svar fra generalsekretæren i Med Israel for Fred, som i en artikkel på organisasjonens hjemmeside, miff.no, i dag lister opp alle de landene som Norge kan selge våpen til, og som også er truet av kriger. Det er uklart hvor mye norsk næringsliv kan tjene på å selge våpen til Israel, som selv er verdens sjette største våpeneksportør. Mer åpenbart er det kanskje at Norge kan ha mye å hente i å importere forsvarsutstyr og våpensystemer fra Israel. Israel produserer marinebåter som er godt egnet til å forsvare oljeinstallasjoner som kan være mål for terrorister, samt ubemannede spionfly, og skal nå også produsere hjelmer øremerket for pilotene i det nye Lockheed Martins jagerflyet F-35, som både Norge og Israel har bestilt. Fra før er det bestemt at Israel skal produsere vinger, mens Norge skal installere missiler i flyene. Det betyr at Norge kjøper fly med israelsk  produserte deler, og Norge selger indirekte missiler til det israelske forsvaret. «Det gjør selvsagt den norske våpenboikotten av Israel meningsløs,» mener Dag Abrahamsen, som er leder for Norsk Israelsk Handelskammer.  Noe han er glad for. Abrahamsen ser ingen grunn til å behandle Israel annerledes enn andre høyteknologiske vestligorienterte demokratier, og har flere ganger tatt til orde for å oppheve våpenboikotten.

Jørund_RytmanJørund Rytman er medlem av styret i Norsk Israelsk Handelskammer, og samtidig leder for Israels Venner på Stortinget. I egenskap av vervet som stortingsrepresentant og Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann, tar han nå til orde for at Norge bør kunne selge våpen til Israel, og han støttes av Christian Tybring-Gjedde som er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.  AUF-leder Eskil Pedersen vil derimot ikke selge våpen til land som trues av krig, skriver Finansavisen i dag.

«I utgangspunktet ser jeg ikke de store prinsipielle forskjellene mellom å eksportere til Israel og til USA. Dette vil nok stå på agendaen de neste månedene, og jeg regner med å ta det opp med våre folk», sier Jørund Rytman til Finansavisen. Han får støtte fra sin kollega i forsvarskomiteen Christian Tybring-Gjedde. «Jeg støtter Israel på alle måter og vil stoppe boikotthysteriet. Israel er en demokratisk utpost som trues av despoter,» sier han. Eneste innvendingen Tybring-Gjedde har er at det kan være uheldig å selge våpen til Israel dersom Norge fortsetter som fredsmegler, men denne innvendingen endrer ikke det faktum at han prinsipielt mener at Israel skal behandles på samme måten som alle andre demokratiske stater.

AUF-lederen, Eskil Pedersen, er uenig. “Vi har regler på at vi ikke selger våpen til land som er i krig eller der krig truer. Det er en lang tradisjon vi har som fredsnasjon at vi ikke er dobbeltmoralsk når det kommer til slike ting», sier han til Finansavisen. AUF-lederen får svar fra generalsekretæren i Med Israel for Fred, som i en artikkel på organisasjonens hjemmeside, miff.no, i dag lister opp alle de landene som Norge kan selge våpen til, og som også er truet av kriger.

Det er uklart hvor mye norsk næringsliv kan tjene på å selge våpen til Israel, som selv er verdens sjette største våpeneksportør. Mer åpenbart er det kanskje at Norge kan ha mye å hente i å importere forsvarsutstyr og våpensystemer fra Israel.

Israel produserer marinebåter som er godt egnet til å forsvare oljeinstallasjoner som kan være mål for terrorister, samt ubemannede spionfly, og skal nå også produsere hjelmer øremerket for pilotene i det nye Lockheed Martins jagerflyet F-35, som både Norge og Israel har bestilt. Fra før er det bestemt at Israel skal produsere vinger, mens Norge skal installere missiler i flyene. Det betyr at Norge kjøper fly med israelsk  produserte deler, og Norge selger indirekte missiler til det israelske forsvaret.

«Det gjør selvsagt den norske våpenboikotten av Israel meningsløs,» mener Dag Abrahamsen, som er leder for Norsk Israelsk Handelskammer.  Noe han er glad for. Abrahamsen ser ingen grunn til å behandle Israel annerledes enn andre høyteknologiske vestligorienterte demokratier, og har flere ganger tatt til orde for å oppheve våpenboikotten.