Israel planlegger togforbindelse fra Tel Aviv til Eilat. En statsrådskomite godkjente nylig jernbaneruten til den israelske feriebyen helt syd i landet. De budsjettmessige kostnadsoverslagene er imidlertid ikke offentliggjort, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Det er i følge avisen ulike meninger om prosjektet er et grønt prosjekt eller ikke. Vanligvis regnes jernbaneutbygging for å være godt for miljøet, men den israelske miljøvernministeren Amir Peretz har likevel vært imot jernbanelinjen fordi han frykter den vil skade naturreservater. Jernbaneselskapet vil imidlertid nå bli pålagt å legge jernbanesporene utenom naturreservatene, skriver Globes. Statsministerens kontor ønsker å finansiere prosjektet gjennom en avtale mellom regjeringer og ikke gjennom en vanlig anbudsrunde. Både Kina, Frankrike og Spania har vist interesse for det israelske jernbaneprosjektet, skriver finansavisen. Etter planen som er promotert av Netivei Israel (tidligere National Roads Company), vil Tel Aviv- Eilat linjen være tosporet og dekke en avstand på 350 kilometer. Togene som skal trafikkere linje er ventet å holde en fart på 250 kilometer i timen. Den første 90 kilometer lange strekningen av linjen fra Tel Aviv til Beersheva er allerede ferdigstilt. Den andre 35 kilometer lange strekningen til Dimona krever en annen linje. Den tredje 65 kilometer lange strekningen fra Dimona til Hatzeva vil være spesielt vanskelig med en dobling av det eksisterende sporet til Nahal Zin og 9,2 kilometer med tunneler for å nå Arava. Den fjerde 160 kilometer lange strekningen vil gå til den nordlige inngangen til Eilat hvor den nye havnekanalen skal bygges. I tillegg til tunneler vil jernbanelinjen kreve 63 broer som strekker seg over 4,5 kilometer.

Jernbane_IsraelIsrael planlegger togforbindelse fra Tel Aviv til Eilat. En statsrådskomite godkjente nylig jernbaneruten til den israelske feriebyen helt syd i landet. De budsjettmessige kostnadsoverslagene er imidlertid ikke offentliggjort, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Det er i følge avisen ulike meninger om prosjektet er et grønt prosjekt eller ikke. Vanligvis regnes jernbaneutbygging for å være godt for miljøet, men den israelske miljøvernministeren Amir Peretz har likevel vært imot jernbanelinjen fordi han frykter den vil skade naturreservater.

Jernbaneselskapet vil imidlertid nå bli pålagt å legge jernbanesporene utenom naturreservatene, skriver Globes. Statsministerens kontor ønsker å finansiere prosjektet gjennom en avtale mellom regjeringer og ikke gjennom en vanlig anbudsrunde. Både Kina, Frankrike og Spania har vist interesse for det israelske jernbaneprosjektet, skriver finansavisen.

Etter planen som er promotert av Netivei Israel (tidligere National Roads Company), vil Tel Aviv- Eilat linjen være tosporet og dekke en avstand på 350 kilometer. Togene som skal trafikkere linje er ventet å holde en fart på 250 kilometer i timen.

Den første 90 kilometer lange strekningen av linjen fra Tel Aviv til Beersheva er allerede ferdigstilt. Den andre 35 kilometer lange strekningen til Dimona krever en annen linje. Den tredje 65 kilometer lange strekningen fra Dimona til Hatzeva vil være spesielt vanskelig med en dobling av det eksisterende sporet til Nahal Zin og 9,2 kilometer med tunneler for å nå Arava. Den fjerde 160 kilometer lange strekningen vil gå til den nordlige inngangen til Eilat hvor den nye havnekanalen skal bygges.

I tillegg til tunneler vil jernbanelinjen kreve 63 broer som strekker seg over 4,5 kilometer.