Seks av de ni som til nå i år har mottatt Nobelpriser har jødisk bakgrunn. Den belgisk-jødiske Holocaust-overlevende Francois Englert (bilde)ved Universitetet i Tel Aviv fikk Nobel-prisen i fysikk, mens israelsk-amerikanske Arieh Warshel og israelsk-britisk-amerikanske Michael Levitt i går ble tildelt prisen innen kategorien kjemi, skriver Miff.no. De to teoretiske fysikerne Englerts og Peter Higgs vinner Nobel-prisen i fysikk for sitt berømte funn av den såkalte “Higgs-partikkelen“, populært kalt “gudspartikkelen”. Englert arbeider også ved Universitetet i Brüssel og har en spesialrolle ved Fysikkfakultetet i Tel Aviv som “forskningsovervåker”. Han har ikke israelsk statsborgerskap, men den 80-årige belgiske jøden og Holocaust-overleveren har tette bånd til Universitetet i Tel Aviv, melder Times of Israel. Francois Englerts og Peter Higgs‘ teorier om partikkelen og Higgs-feltet ble lansert i 1964 og bevist under et forsøk ved CERN-reaktoren i Sveits i 2012. "Jeg er helt overveldet over å vinne denne prisen og takker det kongelige svenske akademiet. Jeg håper denne anerkjennelsen vil hjelpe til med å øke bevisstheten rundt verdien av uhindret teoretisk forskning", sier teoriens far, Higgs. Englert er en av de fysikkforskerne som mer enn mange andre i årenes løp har videreutviklet og utvidet den opprinnelige teorien til Higgs. Begge har vunnet en rekke internasjonale forskningspriser tidligere. Den israelsk-amerikanske professoren ved Universitetet i California, Arieh Warshel, ble onsdag ettermiddag tildelt Nobel-prisen i kjemi sammen med amerikansk-østerrikske Martin Karplus og  Michael Levitt med statsborgerskap i Israel, USA og Storbritannia. Alle tre er jøder. Kjemikerne får prisen for å ha utviklet storskala-modeller på datamaskin for komplekse kjemiske systemer. Både Levitt og Warshel har studert ved Technion-universitetet i Haifa. Sistnevnte vokste også opp på kibbutzen Sde Nahum. Alle tre arbeider ved ulike universiteter i USA, skriver Miff.no. Av de åtte personene som deler de tre Nobel-prisene som til nå er offentliggjort i år, er seks av dem jøder. James Rothman og Randy Schekman, ble mandag tildelt Nobel-prisen i medisin. Jødene består kun av rundt 0,2 prosent av verdens befolkning, men det lille folket har vunnet over 20 prosent av Nobel-prisene. På en rekke felter har deres bidrag til verden vært større enn det deres beskjedne “folketall” skulle tilsi. Med Levitts og Warshels Nobel-seier har israelske statsborgere totalt vunnet prisen 13 ganger, uavhengig av kategori. Sist ut var Dan Shechtman, også han i kjemi, i 2011, skriver Miff.no.  

Francois_EnglertSeks av de ni som til nå i år har mottatt Nobelpriser har jødisk bakgrunn. Den belgisk-jødiske Holocaust-overlevende Francois Englert (bilde)ved Universitetet i Tel Aviv fikk Nobel-prisen i fysikk, mens israelsk-amerikanske Arieh Warshel og israelsk-britisk-amerikanske Michael Levitt i går ble tildelt prisen innen kategorien kjemi, skriver Miff.no. De to teoretiske fysikerne Englerts og Peter Higgs vinner Nobel-prisen i fysikk for sitt berømte funn av den såkalte “Higgs-partikkelen“, populært kalt “gudspartikkelen”. Englert arbeider også ved Universitetet i Brüssel og har en spesialrolle ved Fysikkfakultetet i Tel Aviv som “forskningsovervåker”.

Han har ikke israelsk statsborgerskap, men den 80-årige belgiske jøden og Holocaust-overleveren har tette bånd til Universitetet i Tel Aviv, melder Times of Israel.

Francois Englerts og Peter Higgs‘ teorier om partikkelen og Higgs-feltet ble lansert i 1964 og bevist under et forsøk ved CERN-reaktoren i Sveits i 2012.

“Jeg er helt overveldet over å vinne denne prisen og takker det kongelige svenske akademiet. Jeg håper denne anerkjennelsen vil hjelpe til med å øke bevisstheten rundt verdien av uhindret teoretisk forskning”, sier teoriens far, Higgs.

Englert er en av de fysikkforskerne som mer enn mange andre i årenes løp har videreutviklet og utvidet den opprinnelige teorien til Higgs. Begge har vunnet en rekke internasjonale forskningspriser tidligere.

Den israelsk-amerikanske professoren ved Universitetet i California, Arieh Warshel, ble onsdag ettermiddag tildelt Nobel-prisen i kjemi sammen med amerikansk-østerrikske Martin Karplus og  Michael Levitt med statsborgerskap i Israel, USA og Storbritannia. Alle tre er jøder.

Kjemikerne får prisen for å ha utviklet storskala-modeller på datamaskin for komplekse kjemiske systemer. Både Levitt og Warshel har studert ved Technion-universitetet i Haifa. Sistnevnte vokste også opp på kibbutzen Sde Nahum. Alle tre arbeider ved ulike universiteter i USA, skriver Miff.no.

Av de åtte personene som deler de tre Nobel-prisene som til nå er offentliggjort i år, er seks av dem jøder. James Rothman og Randy Schekman, ble mandag tildelt Nobel-prisen i medisin.

Jødene består kun av rundt 0,2 prosent av verdens befolkning, men det lille folket har vunnet over 20 prosent av Nobel-prisene. På en rekke felter har deres bidrag til verden vært større enn det deres beskjedne “folketall” skulle tilsi.

Med Levitts og Warshels Nobel-seier har israelske statsborgere totalt vunnet prisen 13 ganger, uavhengig av kategori. Sist ut var Dan Shechtman, også han i kjemi, i 2011, skriver Miff.no.