Israel Military Industries Ltds styre har godkjent omrisset av en privatiseringsplan som er en oppfølging av regjeringens langvarige forsøk på å selge forsvarsutstyr og systemer. Planen vil nå bli presentert for godkjenning av Knessets privatiseringskomite, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Med styrets samtykke vil nå bedriftens ledelse utrede de faglige spørsmålene som er nødvendige å få på plass før en operativ plan kan presenteres for komiteen i den israelske nasjonalforsamlingen. Privatiseringsplanen omfatter en frivillig avgang av 950 av de 3000 ansatte i selskapet, til en pris tidligere anslått til 1,1 milliarder shekel. En gruppe på 1050 ansatte vil motta et sikkerhetsnett som skal  garantere deres pensjon etter at selskapet er solgt. Et eksternt sikkerhetsnett på i alt 830 millioner shekel som skal ledes av en bobestyrer, vil også bli etablert for å  garantere rettighetene til langvarige ansatte som vil fratre. Privatiseringsplanen vil anslagsvis koste regjeringen 4 milliarder shekel, men på sikt vil selvsagt staten tjene på privatiseringsprosjektet. Israel Military Industries Ltd har en anslått verdi på rundt 20 milliarder shekel.

VåpenIsrael Military Industries Ltds styre har godkjent omrisset av en privatiseringsplan som er en oppfølging av regjeringens langvarige forsøk på å selge forsvarsutstyr og systemer. Planen vil nå bli presentert for godkjenning av Knessets privatiseringskomite, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Med styrets samtykke vil nå bedriftens ledelse utrede de faglige spørsmålene som er nødvendige å få på plass før en operativ plan kan presenteres for komiteen i den israelske nasjonalforsamlingen.

Privatiseringsplanen omfatter en frivillig avgang av 950 av de 3000 ansatte i selskapet, til en pris tidligere anslått til 1,1 milliarder shekel. En gruppe på 1050 ansatte vil motta et sikkerhetsnett som skal  garantere deres pensjon etter at selskapet er solgt. Et eksternt sikkerhetsnett på i alt 830 millioner shekel som skal ledes av en bobestyrer, vil også bli etablert for å  garantere rettighetene til langvarige ansatte som vil fratre.

Privatiseringsplanen vil anslagsvis koste regjeringen 4 milliarder shekel, men på sikt vil selvsagt staten tjene på privatiseringsprosjektet. Israel Military Industries Ltd har en anslått verdi på rundt 20 milliarder shekel.