Store oljemengder av svært høy kvalitet er funnet i havbunnen utenfor kysten av Israel. Funnet er gjort på store havdyp. "Nå må norske selskap kjenne sin besøkelsestid", sier Dag Abrahamsen i Norsk- Israelsk Handelskammer, til avisen Dagen, som rapporterer at Shemen Oil & Gas Resources har funnet betydelige mengder olje i havbunnen på feltet «Yam 3» utenfor Ashdod sør for Tel Aviv. Dag Abrahamsen er godt fornøyd med norske myndigheters forhold til Israel.  "Jeg tror vi fortsatt vil ha et godt forhold til Israel i framtiden, sier han, og er liten grunn til at det skal bli dårligere med ny regjering. Men selv om de anslår muligheten til å ta opp 237 millioner fat olje av høy kvalitet, er de forsiktige med å slippe jubelen løs. Sannsynligheten for kommersiell nytte av oljen ligger på 40 prosent. I tillegg er det også gjort store gassfunn på samme feltet, men for gassen er den kommersielle utnyttelsen estimert enda lavere. Opplysningene om olje- og gassfunnet førte likevel til en økning av aksjeverdien på Shemen-aksjer på 28 prosent på børsen i Tel Aviv, skriver Dagen. "Shemens annonsering av funnet er en gledelig merkestein, men det gjenstår en hel rekke scenarier som må avklares. Shemen-aksjer har et betydelig potensiale, men også høyt risikonivå", sier Jaron Zar, energianalytiker ved Clal Finance til avisen Haaretz. Ethvert nytt forsøk på å utforske regionen står overfor en rekke politiske utfordringer, slik det også har vært tilfelle med Israels økende gassproduksjon de siste tre årene. Israels offshore-aktivitet møtes med uenighet om grensedragning til havs. Dermed holder flere store aktører avstand for å ivareta et godt forhold til det store markedet i Midtøsten ellers, skriver nettstedet Forbes. Det nye oljefunnet ligger så langt sør at det faller utenfor krav om rettigheter fra land som Libanon og Tyrkia. Det største problemet blir å finne interessenter som har kunnskap om og erfaring med utvinning av olje på store havdyp, skriver Dagen. "Dette er funn i områder der havet er på nærmere 2.000 meter dypt. Gasslommene ligger på 1.700 meter under havbunnen, og oljen ligger under det igjen. Derfor blir dette et utfordrende prosjekt å ta tak i," sier seniorrådgiver Michael Leigh i German Marshall Fund. Leder i Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, håper på norsk deltakelse.  "Her bør jo norske subsea- og deapsea-selskaper kjenne sin besøkelsestid", sier Abrahamsen til Dagen. Han er kjent med at en rekke norske olje- og gasselskap «snuser på Israel», og vurderer å engasjere seg i landet. I følge det amerikanske Geological Survey kan Levant-bassenget som ligger utenfor kysten av Israel i det østlige Middelhavet, inneholde rundt 1,7 milliarder fat olje. Shemen oppgir at de sitter med gode fakta om en oljereserve på 237 millioner fat olje i tillegg til sin lisens for naturgass. Oljeanalytikere tror det nye funnet gjør Israel mer attraktivt for oljeselskaper enn tidligere. Olje er lettere både å produsere og transportere enn gass, der man trenger mer langsiktige partnere og oppkjøpere, skriver Dagen. "Dersom oljebrønnen er stor nok, kan man utvikle feltet uten å ta oljen i land i Israel. Det er enkelt å utnytte dette offshore, og det er trolig er det beste i dette tilfelle", sier Richard Quinn, leder i Upstream Research Middle East, North Africa. Etter flere års letevirksomhet snudde lykken i 2009 da Israel fant et av de største gassfunnene til havs det siste tiåret. Etter dette har Israel hatt det travelt med å utnytte de store reservene anslått til rundt 80 milliarder dollar, og har samarbeidet med utenlandske partnere som Noble Energy i Texas. Selv om innføringen av gassen til kysten ved Haifa startet 1. april i år, er det likevel en stor utfordring å få transportert gassen til markeder som land i Europa. En mulighet er å sende gassen i rørledning gjennom Tyrkia til Europa. En annen er nedkjøling av gass i et anlegg på Kypros før det blir transportert videre med skip som LNG-gass. Flere norske oljefirma er allerede involvert på i oljevirksomheten uten Israel.

Dag_Abrahamsen2Store oljemengder av svært høy kvalitet er funnet i havbunnen utenfor kysten av Israel. Funnet er gjort på store havdyp. “Nå må norske selskap kjenne sin besøkelsestid”, sier Dag Abrahamsen i Norsk- Israelsk Handelskammer, til avisen Dagen, som rapporterer at Shemen Oil & Gas Resources har funnet betydelige mengder olje i havbunnen på feltet «Yam 3» utenfor Ashdod sør for Tel Aviv. Dag Abrahamsen er godt fornøyd med norske myndigheters forhold til Israel.  “Jeg tror vi fortsatt vil ha et godt forhold til Israel i framtiden, sier han, og er liten grunn til at det skal bli dårligere med ny regjering.

Men selv om de anslår muligheten til å ta opp 237 millioner fat olje av høy kvalitet, er de forsiktige med å slippe jubelen løs. Sannsynligheten for kommersiell nytte av oljen ligger på 40 prosent. I tillegg er det også gjort store gassfunn på samme feltet, men for gassen er den kommersielle utnyttelsen estimert enda lavere. Opplysningene om olje- og gassfunnet førte likevel til en økning av aksjeverdien på Shemen-aksjer på 28 prosent på børsen i Tel Aviv, skriver Dagen.

“Shemens annonsering av funnet er en gledelig merkestein, men det gjenstår en hel rekke scenarier som må avklares. Shemen-aksjer har et betydelig potensiale, men også høyt risikonivå”, sier Jaron Zar, energianalytiker ved Clal Finance til avisen Haaretz.

Ethvert nytt forsøk på å utforske regionen står overfor en rekke politiske utfordringer, slik det også har vært tilfelle med Israels økende gassproduksjon de siste tre årene. Israels offshore-aktivitet møtes med uenighet om grensedragning til havs. Dermed holder flere store aktører avstand for å ivareta et godt forhold til det store markedet i Midtøsten ellers, skriver nettstedet Forbes.

Det nye oljefunnet ligger så langt sør at det faller utenfor krav om rettigheter fra land som Libanon og Tyrkia. Det største problemet blir å finne interessenter som har kunnskap om og erfaring med utvinning av olje på store havdyp, skriver Dagen.

“Dette er funn i områder der havet er på nærmere 2.000 meter dypt. Gasslommene ligger på 1.700 meter under havbunnen, og oljen ligger under det igjen. Derfor blir dette et utfordrende prosjekt å ta tak i,” sier seniorrådgiver Michael Leigh i German Marshall Fund.

Leder i Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, håper på norsk deltakelse.  “Her bør jo norske subsea- og deapsea-selskaper kjenne sin besøkelsestid”, sier Abrahamsen til Dagen. Han er kjent med at en rekke norske olje- og gasselskap «snuser på Israel», og vurderer å engasjere seg i landet.

I følge det amerikanske Geological Survey kan Levant-bassenget som ligger utenfor kysten av Israel i det østlige Middelhavet, inneholde rundt 1,7 milliarder fat olje. Shemen oppgir at de sitter med gode fakta om en oljereserve på 237 millioner fat olje i tillegg til sin lisens for naturgass.

Oljeanalytikere tror det nye funnet gjør Israel mer attraktivt for oljeselskaper enn tidligere. Olje er lettere både å produsere og transportere enn gass, der man trenger mer langsiktige partnere og oppkjøpere, skriver Dagen.

“Dersom oljebrønnen er stor nok, kan man utvikle feltet uten å ta oljen i land i Israel. Det er enkelt å utnytte dette offshore, og det er trolig er det beste i dette tilfelle”, sier Richard Quinn, leder i Upstream Research Middle East, North Africa.

Etter flere års letevirksomhet snudde lykken i 2009 da Israel fant et av de største gassfunnene til havs det siste tiåret. Etter dette har Israel hatt det travelt med å utnytte de store reservene anslått til rundt 80 milliarder dollar, og har samarbeidet med utenlandske partnere som Noble Energy i Texas.

Selv om innføringen av gassen til kysten ved Haifa startet 1. april i år, er det likevel en stor utfordring å få transportert gassen til markeder som land i Europa.

En mulighet er å sende gassen i rørledning gjennom Tyrkia til Europa. En annen er nedkjøling av gass i et anlegg på Kypros før det blir transportert videre med skip som LNG-gass.

Flere norske oljefirma er allerede involvert på i oljevirksomheten uten Israel.