Situasjonen ute i verden har gjort at det israelske eksportinstituttet har nedjustert sine forventninger for 2013, og regner nå med at resultatene for den israelske eksportindustrien vil bli det samme for dette året som fjoråret, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Tidligere håpet man på en vekst på 3 prosent. Oppdateringen skyldes i følge Globes en styrking av shekel, lavere vekst i Asia, fortsatt resesjon i EU, og lavere vekstprognoser for den globale handelen. Eksportinstituttet anslår at eksporten av varer og tjenester, med unntak av start-ups, vil havne på 92 milliarder dollar i 2013, det samme som i 2012. "I det mest pessimistiske scenariet på grunnlag av andre kvartals data, kan vi igjen revidere prognosen nedover," sier instituttets leder for økonomiske anliggender, Shaul Katznelson. "Mange eksportører rapporterer økende vanskelighetsgrad som følge av høyere produksjonsinnsatsfaktorer i det siste året, sammen med lavere inntekter som følge av styrkingen av shekel," sier han. Forrige gang eksportinstituttet kuttet sin eksportprognose var i kjølvannet av den globale økonomiske krisen i 2008, og etter den andre intifadaen og high-tech-krisen i 2002.

eksport2Situasjonen ute i verden har gjort at det israelske eksportinstituttet har nedjustert sine forventninger for 2013, og regner nå med at resultatene for den israelske eksportindustrien vil bli det samme for dette året som fjoråret, skriver den israelske næringslivsavisen Globes. Tidligere håpet man på en vekst på 3 prosent. Oppdateringen skyldes i følge Globes en styrking av shekel, lavere vekst i Asia, fortsatt resesjon i EU, og lavere vekstprognoser for den globale handelen. Eksportinstituttet anslår at eksporten av varer og tjenester, med unntak av start-ups, vil havne på 92 milliarder dollar i 2013, det samme som i 2012.

“I det mest pessimistiske scenariet på grunnlag av andre kvartals data, kan vi igjen revidere prognosen nedover,” sier instituttets leder for økonomiske anliggender, Shaul Katznelson. “Mange eksportører rapporterer økende vanskelighetsgrad som følge av høyere produksjonsinnsatsfaktorer i det siste året, sammen med lavere inntekter som følge av styrkingen av shekel,” sier han.

Forrige gang eksportinstituttet kuttet sin eksportprognose var i kjølvannet av den globale økonomiske krisen i 2008, og etter den andre intifadaen og high-tech-krisen i 2002.