Israel Antiquities Authority fortsetter utgravingene i City of David, og i området kalt Gihon Spring har de israelske arkeologene gjort oppsiktsvekkende funn. Det er gravd ut tusenvis av tallerkener, lys og figurer av leire. Ekspertene anslår at de er fra slutten av det første tempelperioden. Funnene er med andre ord rundt 2700 år gamle. På et stykke fra en skål er det funnen en inskripsjon, som analytikerne mener er deler av navnet Sakarja Ben Benayah, skriver Jerusalem.online. Israel Antiquities Authority arkeologer Joe Uziel og Nachshon Zanton, som oppdaget skålen, daterer bokstavene innskrevet i leire til 7-åttende århundre f.Kr., og tilskriver den til tiden mellom kongedømmet Hiskia til ødeleggelsen av Jerusalem under kong Sedekias. Formålet med innskriften er ikke klart, men arkeologer hevder at den kan ha inneholdt et offer, og det er sannsynlig at inskripsjonen er navnet på giveren eller mottakeren av offeret.

Arekeologiske_funn2Israel Antiquities Authority fortsetter utgravingene i City of David, og i området kalt Gihon Spring har de israelske arkeologene gjort oppsiktsvekkende funn. Det er gravd ut tusenvis av tallerkener, lys og figurer av leire. Ekspertene anslår at de er fra slutten av det første tempelperioden. Funnene er med andre ord rundt 2700 år gamle. På et stykke fra en skål er det funnen en inskripsjon, som analytikerne mener er deler av navnet Sakarja Ben Benayah, skriver Jerusalem.online.

Israel Antiquities Authority arkeologer Joe Uziel og Nachshon Zanton, som oppdaget skålen, daterer bokstavene innskrevet i leire til 7-åttende århundre f.Kr., og tilskriver den til tiden mellom kongedømmet Hiskia til ødeleggelsen av Jerusalem under kong Sedekias.

Formålet med innskriften er ikke klart, men arkeologer hevder at den kan ha inneholdt et offer, og det er sannsynlig at inskripsjonen er navnet på giveren eller mottakeren av offeret.