Det tyske legemiddelselskapet Bayer AG har inngått et nytt "kreft partnerskap" med Israels Compugen Ltd om forskning, utvikling og kommersialisering av antistoff-basert terapi, melder telegrambyrået Reuters. Avtalen førte til en umiddelbar stigning av aksjeverdien til det israelske selskapet med 50 prosent. De to partnerne vil i fellesskap gjennomføre et preklinisk forskningsprogram, sier de i en felles uttalelse. "Antistoff-baserte immunotherapies er lovende tilnærminger i onkologi som kan stimulere kroppens egne immunceller til å bekjempe kreftceller," sier Bayers direktør Andreas Busch. Bayer vil ha full kontroll over videre utvikling og har globale kommersialiseringsrettigheter for potensiell kreftbehandling. Immunterapi tilnærming tar sikte på å bekjempe kreft ved å stimulere kroppens egne immunceller. Israelske firmaer har lenge vært langt fremme i kreftforskning. I oktober 2010 lanserte eksempelvis det israelske firmaet Israels Aposense en metode for å drepe kreftceller uten samtidig å ta livet av friske celler. . De fleste sykdommer begynner på samme måte – med prosessen med celledød, ellers kjent som apoptose. Mens de fleste teknikker søker å avdekke avvik i form og utseende til kroppens organer, for å konstatere kreft, har det israelske medisinfirmaet Israels Aposense utviklet en molekylær teknologi for å påvise apoptose i cellene selv i tidligste fase av en sykdom. Denne teknologien har flere bruksområder. Det kan oppdage sykdommer før symptomene viser seg, spore dag-til-dag fremdriften av kreftbehandling, og den kan angripe og behandle kreftceller ved hjelp av injeksjoner uten å skade friske celler, skrev Israel21c. Et av de ferskeste gjennombruddene innen israelsk forskning som kan få global betydning for bekjempelse av kreft, er kreftvaksinen til selskapet VAXIL. Selskapet har funnet en metode til å lære kroppens immunsystem til å angripe de cellene som inneholder MUC1, som finnes i 90 % av kreftcellene. Vaxil Biotherapeutics revolusjonerende behandling for kreft har selskapet derfor kalt for ImMucin. ImMucin er en ny type medikament kalt en terapeutisk vaksine. En terapeutisk vaksine utnytter kraften i kroppens immunsystem til å bekjempe kreft. En terapeutisk vaksine lærer kroppens immunsystem til å angripe «dårlig» kreftceller – mens de gode sunne celler forblir intakt. Kreftbehandlingen vil derfor ha svært få bivirkninger sammenliknet med dagens behandlingsmetoder, forklarer selskapet. VAXIL’s produkt er i klinisk fase I/II og forventes på markedet i 2018.

kreftDet tyske legemiddelselskapet Bayer AG har inngått et nytt “kreft partnerskap” med Israels Compugen Ltd om forskning, utvikling og kommersialisering av antistoff-basert terapi, melder telegrambyrået Reuters. Avtalen førte til en umiddelbar stigning av aksjeverdien til det israelske selskapet med 50 prosent. De to partnerne vil i fellesskap gjennomføre et preklinisk forskningsprogram, sier de i en felles uttalelse. “Antistoff-baserte immunotherapies er lovende tilnærminger i onkologi som kan stimulere kroppens egne immunceller til å bekjempe kreftceller,” sier Bayers direktør Andreas Busch.

Bayer vil ha full kontroll over videre utvikling og har globale kommersialiseringsrettigheter for potensiell kreftbehandling. Immunterapi tilnærming tar sikte på å bekjempe kreft ved å stimulere kroppens egne immunceller.

Israelske firmaer har lenge vært langt fremme i kreftforskning. I oktober 2010 lanserte eksempelvis det israelske firmaet Israels Aposense en metode for å drepe kreftceller uten samtidig å ta livet av friske celler. .

De fleste sykdommer begynner på samme måte – med prosessen med celledød, ellers kjent som apoptose. Mens de fleste teknikker søker å avdekke avvik i form og utseende til kroppens organer, for å konstatere kreft, har det israelske medisinfirmaet Israels Aposense utviklet en molekylær teknologi for å påvise apoptose i cellene selv i tidligste fase av en sykdom. Denne teknologien har flere bruksområder. Det kan oppdage sykdommer før symptomene viser seg, spore dag-til-dag fremdriften av kreftbehandling, og den kan angripe og behandle kreftceller ved hjelp av injeksjoner uten å skade friske celler, skrev Israel21c.

Et av de ferskeste gjennombruddene innen israelsk forskning som kan få global betydning for bekjempelse av kreft, er kreftvaksinen til selskapet VAXIL. Selskapet har funnet en metode til å lære kroppens immunsystem til å angripe de cellene som inneholder MUC1, som finnes i 90 % av kreftcellene.

Vaxil Biotherapeutics revolusjonerende behandling for kreft har selskapet derfor kalt for ImMucin. ImMucin er en ny type medikament kalt en terapeutisk vaksine. En terapeutisk vaksine utnytter kraften i kroppens immunsystem til å bekjempe kreft. En terapeutisk vaksine lærer kroppens immunsystem til å angripe «dårlig» kreftceller – mens de gode sunne celler forblir intakt. Kreftbehandlingen vil derfor ha svært få bivirkninger sammenliknet med dagens behandlingsmetoder, forklarer selskapet. VAXIL’s produkt er i klinisk fase I/II og forventes på markedet i 2018.