Et palass tilhørende kong David er blitt avdekket av israelske arkeologer i i Khirbet Qeiyafa nær Elah Dalen, skriver avisen Norge IDag. Palasset dateres til det 10. århundre før kristus, og er det første palasset fra den tiden som er funnet i Israel. Utgravingene har foregått i sju år, og ledes av professor Yossi Garfinkel fra Det hebraiske Universitet i Jerusalem (bilde) og Sa'ar Ganor fra Den israelske Oldsaksmyndigheten. Det er funnet to bygninger. I følge Garfinkel er en av bygningene et palass som ble brukt av kong David, mens den andre bygningen inneholder et lagerrom. «Khirbet Qeiyfa er det beste eksempelet på en befestet by fra kong Davids tid. Den sydlige delen av et stort palass, som dekker et 1000 kvadratmeter stort område, ble utgravd øverst oppe. Muren som omgir palasset er 30 meter lang. Rundt om palasset var rom hvor vi fant forskjellige installasjoner, blant annet bevis på en metallindustri, fragmenter av leirkar og fragmenter av alabasterkar som var innført fra Egypt. Palasset ligger i midten og kontrollerer alle bygningene, som ligger lavere,» sier de to arkeologene i en uttalelse. «Herfra er det en glimrende utsikt så fjernt som til Middelhavet i vest og Hebron fjellene og Jerusalem i øst. Det er en ideell beliggenhet hvorfra det kan sendes budskap ved hjelp av brannsignaler. Dessverre ble en del av palasset ødelagt ca. 1400 år senere i den byzantiske perioden», heter det videre i uttalelsen.   Lagerrommet mener de to arkeologene ble brukt til å oppbevare kongerikets samlede skatter, som var mottatt i form av landbruksprodukter innsamlet fra beboerne i forskjellige landsbyer i området. Lagerrommet er en søylesmykket bygning, ca. 15 meter lang og 6 meter bred. Det er funnet hundrevis av store kar med håndtak med offisielle segl som var vanlige i kongeriket på den tiden. Arkeologene sier i følge Norge IDag at palasset og lagerrommet er vitnesbyrd om et statsfinansiert byggeri og en administrativ organisasjon under kong Davids herskertid. Ifølge Garfinkel og Ganor er dette et klart bevis på eksistensen av et kongerike som opprettet administrative sentere på strategiske punkter.

Yossi_GarfinkelEt palass tilhørende kong David er blitt avdekket av israelske arkeologer i i Khirbet Qeiyafa nær Elah Dalen, skriver avisen Norge IDag. Palasset dateres til det 10. århundre før kristus, og er det første palasset fra den tiden som er funnet i Israel. Utgravingene har foregått i sju år, og ledes av professor Yossi Garfinkel fra Det hebraiske Universitet i Jerusalem (bilde) og Sa’ar Ganor fra Den israelske Oldsaksmyndigheten. Det er funnet to bygninger. I følge Garfinkel er en av bygningene et palass som ble brukt av kong David, mens den andre bygningen inneholder et lagerrom.

«Khirbet Qeiyfa er det beste eksempelet på en befestet by fra kong Davids tid. Den sydlige delen av et stort palass, som dekker et 1000 kvadratmeter stort område, ble utgravd øverst oppe. Muren som omgir palasset er 30 meter lang. Rundt om palasset var rom hvor vi fant forskjellige installasjoner, blant annet bevis på en metallindustri, fragmenter av leirkar og fragmenter av alabasterkar som var innført fra Egypt. Palasset ligger i midten og kontrollerer alle bygningene, som ligger lavere,» sier de to arkeologene i en uttalelse.

«Herfra er det en glimrende utsikt så fjernt som til Middelhavet i vest og Hebron fjellene og Jerusalem i øst. Det er en ideell beliggenhet hvorfra det kan sendes budskap ved hjelp av brannsignaler. Dessverre ble en del av palasset ødelagt ca. 1400 år senere i den byzantiske perioden», heter det videre i uttalelsen.   Lagerrommet mener de to arkeologene ble brukt til å oppbevare kongerikets samlede skatter, som var mottatt i form av landbruksprodukter innsamlet fra beboerne i forskjellige landsbyer i området. Lagerrommet er en søylesmykket bygning, ca. 15 meter lang og 6 meter bred. Det er funnet hundrevis av store kar med håndtak med offisielle segl som var vanlige i kongeriket på den tiden.

Arkeologene sier i følge Norge IDag at palasset og lagerrommet er vitnesbyrd om et statsfinansiert byggeri og en administrativ organisasjon under kong Davids herskertid. Ifølge Garfinkel og Ganor er dette et klart bevis på eksistensen av et kongerike som opprettet administrative sentere på strategiske punkter.