Det begynner å bli en gjenganger å skrive om nye turistrekorder i Israel, men det er like fullt korrekt. Turiststrømmen har steget jevnt de siste årene. Måned for måned, år for år har tallene pekt oppover, med en liten dupp nedover rundt perioden for den siste opprydningsaksjonen mot terroristene på Gazastripen. I årets første seks måneder kom det 1,7 millioner besøkende til Israel, viser oversikten fra det israelske statistiske sentralbyrået, skriver Ynet News. Det var 1 prosent mer enn samme periode i 2012, og derfor ny rekord, igjen. I juni økte for øvrig turismen med 3 prosent. Da ankom det 295 000 turister til det populære landet. Israels turistminister Uzi Landau er fornøyd. Han sier at turismen er en viktig motor for økonomisk vekst og bidrar til å skape nye arbeidsplasser i periferien. "Vi vil fortsette vårt arbeid i økende antall besøkende til Israel og realisere vårt turismepotensial," sier han til den israelske avisen. Nylig skrev vi om den israelske satsingen rettet mot å få turister fra New York-distriktet. Nå sier turistministeren at departementet fremover vil rette en spesiell oppmerksomhet mot Kina. Som et ledd i dette arbeidet arrangeres det presentasjoner av israelsk mat og Dødehavsprodukter, og er gitt lettelser i visumrestriksjoner.

Israel_badestrandDet begynner å bli en gjenganger å skrive om nye turistrekorder i Israel, men det er like fullt korrekt. Turiststrømmen har steget jevnt de siste årene. Måned for måned, år for år har tallene pekt oppover, med en liten dupp nedover rundt perioden for den siste opprydningsaksjonen mot terroristene på Gazastripen. I årets første seks måneder kom det 1,7 millioner besøkende til Israel, viser oversikten fra det israelske statistiske sentralbyrået, skriver Ynet News. Det var 1 prosent mer enn samme periode i 2012, og derfor ny rekord, igjen. I juni økte for øvrig turismen med 3 prosent. Da ankom det 295 000 turister til det populære landet.

Israels turistminister Uzi Landau er fornøyd. Han sier at turismen er en viktig motor for økonomisk vekst og bidrar til å skape nye arbeidsplasser i periferien. “Vi vil fortsette vårt arbeid i økende antall besøkende til Israel og realisere vårt turismepotensial,” sier han til den israelske avisen. Nylig skrev vi om den israelske satsingen rettet mot å få turister fra New York-distriktet. Nå sier turistministeren at departementet fremover vil rette en spesiell oppmerksomhet mot Kina. Som et ledd i dette arbeidet arrangeres det presentasjoner av israelsk mat og Dødehavsprodukter, og er gitt lettelser i visumrestriksjoner.