De siste månedene har mer enn hundre sårede syrere krysset grensen til Israel og fått medisinsk hjelp av den israelske hæren og ved israelske sykehus. Den israelske avisen Ynet News skriver at de aller fleste har overlevd takket være hjelpen fra de israelske legene. Kun to er omkommet av skadene de ble påført av sine arabiske landsmenn. Den israelske hæren er tilbakeholden med å publisere den hjelpen den gir til de skadde syrerne, og avslører sjelden antallet og detaljene om deres identitet, av frykt for at det setter i gang en kjedereaksjon med en strøm av skadde flyktninger som sykehusene ikke har kapasitet til å kunne håndtere, skriver den israelske avisen. Overfor Ynet Nes understreker den israelske hæren, IDF, at hver sak blir behandlet individuelt og at noen av pasientene blir sendt tilbake til Syria umiddelbart etter å ha mottatt behandling. Dr. Amram Hadari, som er leder av traumeenheten ved Ziv Medical Center i Safed, som mottar en stor del av de sårede, sier at de syriske pasientene kun blir avhørt om deres medisinske tilstand. «Avhørsprosessen er gjennomført utelukkende for diagnostiske formål,» sier han. "Vi ber dem fortelle hvor det gjør vondt og vi prøver å finne ut om de ble såret av skudd eller en eksplosjon, men de fleste ganger vet de ikke de eksakte omstendighetene," legger han til. Ifølge Dr. Hadari kommer de skadde fra en rekke forskjellige steder i Syria. Av og til også etter at de har fått behandling i Syria. «Den hjelpen de får i Syria er ofte provisorisk», forteller han. Det har hendt at det er kommet skadde syrere til det israelske sykehuset med brev fra syriske leger om hva som feiler dem.

Israel_sykehus3De siste månedene har mer enn hundre sårede syrere krysset grensen til Israel og fått medisinsk hjelp av den israelske hæren og ved israelske sykehus. Den israelske avisen Ynet News skriver at de aller fleste har overlevd takket være hjelpen fra de israelske legene. Kun to er omkommet av skadene de ble påført av sine arabiske landsmenn. Den israelske hæren er tilbakeholden med å publisere den hjelpen den gir til de skadde syrerne, og avslører sjelden antallet og detaljene om deres identitet, av frykt for at det setter i gang en kjedereaksjon med en strøm av skadde flyktninger som sykehusene ikke har kapasitet til å kunne håndtere, skriver den israelske avisen.

Overfor Ynet Nes understreker den israelske hæren, IDF, at hver sak blir behandlet individuelt og at noen av pasientene blir sendt tilbake til Syria umiddelbart etter å ha mottatt behandling. Dr. Amram Hadari, som er leder av traumeenheten ved Ziv Medical Center i Safed, som mottar en stor del av de sårede, sier at de syriske pasientene kun blir avhørt om deres medisinske tilstand. «Avhørsprosessen er gjennomført utelukkende for diagnostiske formål,» sier han. “Vi ber dem fortelle hvor det gjør vondt og vi prøver å finne ut om de ble såret av skudd eller en eksplosjon, men de fleste ganger vet de ikke de eksakte omstendighetene,” legger han til.

Ifølge Dr. Hadari kommer de skadde fra en rekke forskjellige steder i Syria. Av og til også etter at de har fått behandling i Syria. «Den hjelpen de får i Syria er ofte provisorisk», forteller han. Det har hendt at det er kommet skadde syrere til det israelske sykehuset med brev fra syriske leger om hva som feiler dem.