Det israelske statistiske sentralbyrået har offentliggjort prognoser for situasjonen i Israel i 2035. Da regner prognosemakerne med at det vil bo 11,4 millioner mennesker i Israel. 73 prosent vil være jøder, og den eldre delen av befolkningen vil utgjøre en større prosent enn i dag, skriver avisen Norge IDag. Ikke så rart, kanskje, for israelske kvinner vil ventelig bli hele 90 år gamle i gjennomsnitt. Den årlige befolkningsvekstraten beregnes til å være på 1.4 prosent, mens den i tidsrommet 2006-2010 var 1.9 prosent. Både ortodokse jøder og arabere får mange barn, så det forventes bar små forskyvninger i forholdet mellom jødiske og ikke-jødiske israelere. Den jødiske befolkningen i Israel forventes å komme opp i 8,3 millioner (tilsvarende Sveriges innbyggertall i dag), eller omkring 73 prosent av befolkningen. I 2010 var den jødiske befolkningen på 5.8 millioner, tilsvarende 75 prosent av innbyggertallet. Vekstraten av jøder i Israel forventes å bli 1,4 prosent i 2035, sammenlignet med 1,8 prosent i perioden 2008-2010, skriver Norge IDag. Den arabiske befolkningen forventes å omfatte 2.6 mill. i 2035, tilsvarende 23 prosent av befolkningstallet, sammenlignet med 1.6 mill., eller 20.5 prosent i 2010. Det statistiske sentralbyrået regner med en nedgang i den arabiske sektors årlige vekstrate fra 2.7 prosent i dag til 1.8 prosent i 2035. 94 prosent av den israelske befolkningsvekst vil være et resultat av naturlig forplantning, mens immigrasjonsraten vil gå ned. Fødselsraten hos israelske kvinner ligger an til å ville gå ned gradvis, men vil forbli relativ høy sammenlignet med den vestlige verden og nabolandene. I 2006-2010 var fødselsraten gjennomsnittlig 2.95 fødsler per kvinne, mens den i tidsrommet 2031-2035 forventes å ville være 2.75. I utviklede land vil fødselsraten, ifølge en FN-undersøkelse, være 1.82 fødsler per kvinne i den samme perioden.  Et blikk på nabolandene viser at fødselsraten per kvinne er 2.41 i Jordan, 2.27 i Egypt, 2.23 i Syria og 1.54 i Libanon, skriver avisen. Levealderen for menn forventes å ville vokse fra 79.7 i 2006-2010 til 84.4 i 2031-2035 - og for jødiske kvinner fra 83 til 89.5. Arabernes levealder vil for menns vedkommende vokse fra 75.9 år til 81.6 og for kvinner fra 79.7 til 86.3 år. I det statistiske sentralbyråets fremtidsanalyse heter det at Israels befolkning vil bli eldre, og 65 års-aldersgruppens andel av befolkningen stiger mer enn noen annen aldersgruppe, med en økning fra 10 prosent til 14.6 prosent. Tallet er stadig betydelig lavere enn i andre utviklede land, hvor de eldre utgjør et gjennomsnitt på 24 prosent av befolkningen, skriver Norge IDag. httpv://www.youtube.com/watch?v=I3SZJhHsVz8  

Israel_flagg6Det israelske statistiske sentralbyrået har offentliggjort prognoser for situasjonen i Israel i 2035. Da regner prognosemakerne med at det vil bo 11,4 millioner mennesker i Israel. 73 prosent vil være jøder, og den eldre delen av befolkningen vil utgjøre en større prosent enn i dag, skriver avisen Norge IDag. Ikke så rart, kanskje, for israelske kvinner vil ventelig bli hele 90 år gamle i gjennomsnitt. Den årlige befolkningsvekstraten beregnes til å være på 1.4 prosent, mens den i tidsrommet 2006-2010 var 1.9 prosent. Både ortodokse jøder og arabere får mange barn, så det forventes bar små forskyvninger i forholdet mellom jødiske og ikke-jødiske israelere.

Den jødiske befolkningen i Israel forventes å komme opp i 8,3 millioner (tilsvarende Sveriges innbyggertall i dag), eller omkring 73 prosent av befolkningen. I 2010 var den jødiske befolkningen på 5.8 millioner, tilsvarende 75 prosent av innbyggertallet. Vekstraten av jøder i Israel forventes å bli 1,4 prosent i 2035, sammenlignet med 1,8 prosent i perioden 2008-2010, skriver Norge IDag.

Den arabiske befolkningen forventes å omfatte 2.6 mill. i 2035, tilsvarende 23 prosent av befolkningstallet, sammenlignet med 1.6 mill., eller 20.5 prosent i 2010. Det statistiske sentralbyrået regner med en nedgang i den arabiske sektors årlige vekstrate fra 2.7 prosent i dag til 1.8 prosent i 2035. 94 prosent av den israelske befolkningsvekst vil være et resultat av naturlig forplantning, mens immigrasjonsraten vil gå ned.

Fødselsraten hos israelske kvinner ligger an til å ville gå ned gradvis, men vil forbli relativ høy sammenlignet med den vestlige verden og nabolandene. I 2006-2010 var fødselsraten gjennomsnittlig 2.95 fødsler per kvinne, mens den i tidsrommet 2031-2035 forventes å ville være 2.75. I utviklede land vil fødselsraten, ifølge en FN-undersøkelse, være 1.82 fødsler per kvinne i den samme perioden.  Et blikk på nabolandene viser at fødselsraten per kvinne er 2.41 i Jordan, 2.27 i Egypt, 2.23 i Syria og 1.54 i Libanon, skriver avisen.

Levealderen for menn forventes å ville vokse fra 79.7 i 2006-2010 til 84.4 i 2031-2035 – og for jødiske kvinner fra 83 til 89.5. Arabernes levealder vil for menns vedkommende vokse fra 75.9 år til 81.6 og for kvinner fra 79.7 til 86.3 år. I det statistiske sentralbyråets fremtidsanalyse heter det at Israels befolkning vil bli eldre, og 65 års-aldersgruppens andel av befolkningen stiger mer enn noen annen aldersgruppe, med en økning fra 10 prosent til 14.6 prosent. Tallet er stadig betydelig lavere enn i andre utviklede land, hvor de eldre utgjør et gjennomsnitt på 24 prosent av befolkningen, skriver Norge IDag.