Israel er ett av få land der medisinsk behandling med marihuana er tillatt, og brukes mot en lang rekke sykdommer. Men en reform som tilsier at leger må skrive ut reseptene, har skapt problemer og frykt hos pasientene, som tidligere kunne kjøpe medisinen direkte fra produsentene. Nylig uttalte det israelske helsedepartementets generaldirektør, Ronni Gamzu, at medisinsk marihuana-lisenser fortsatt vil være tilgjengelig for alle de 11.000 pasientene som i dag er berettiget til å motta dem. I tillegg, ved utgangen av 2013, vil Helsedepartementet ha økt antall leger autorisert til å foreskrive medisinsk cannabis fra åtte til 20 leger, skriver Israel Hayom. "Vi har besluttet å regulere spørsmålet om medisinsk cannabis, men det tar tid," fortalte Gamzu til helsekomiteen i Knesset. Han opplyste at departementet i månedene som kommer vil vurdere å legge Parkinsons sykdom til listen over lidelser som det vil være tillatt å medisinere med cannabis. Under høringen i Knessets helsekomite møtte det også frem pasienter, noen av dem i rullestol, som bruker medisinsk cannabis for å lindre sine smerter, skriver Israel Hayom. Blant dem var Yaakov Cohen, som har en 7-år gamle sønn som lider av kreft i hjernen. Cohen lider også selv av en funksjonshemming og har brukt medisinsk foreskrevet marihuana de siste tre årene. Han fortalte at sønnen var plaget av uopphørlig oppkast og gikk ned til en vekt på bare 15 kg. Likevel tok det helsebyråkratiet en hel måned å gi han en tillatelse til å medisinere sønnen med cannabis. «Først etter å ha truet med å gå til media, fikk jeg lisens i løpet av to timer», fortalte han komiteen. Han spurte komiteen om hvorfor han måtte vente så lenge før sønnen fikk prøve denne behandlingsmetoden. Da han først fikk tillatelse ble sønnen bedre. «Min sønn var skinn og bein, og ville ha dødd uten bruk av cannabis,» fortalte han.

Israel_marihuana3-150x150Israel er ett av få land der medisinsk behandling med marihuana er tillatt, og brukes mot en lang rekke sykdommer. Men en reform som tilsier at leger må skrive ut reseptene, har skapt problemer og frykt hos pasientene, som tidligere kunne kjøpe medisinen direkte fra produsentene. Nylig uttalte det israelske helsedepartementets generaldirektør, Ronni Gamzu, at medisinsk marihuana-lisenser fortsatt vil være tilgjengelig for alle de 11.000 pasientene som i dag er berettiget til å motta dem. I tillegg, ved utgangen av 2013, vil Helsedepartementet ha økt antall leger autorisert til å foreskrive medisinsk cannabis fra åtte til 20 leger, skriver Israel Hayom.

“Vi har besluttet å regulere spørsmålet om medisinsk cannabis, men det tar tid,” fortalte Gamzu til helsekomiteen i Knesset. Han opplyste at departementet i månedene som kommer vil vurdere å legge Parkinsons sykdom til listen over lidelser som det vil være tillatt å medisinere med cannabis.

Under høringen i Knessets helsekomite møtte det også frem pasienter, noen av dem i rullestol, som bruker medisinsk cannabis for å lindre sine smerter, skriver Israel Hayom.

Blant dem var Yaakov Cohen, som har en 7-år gamle sønn som lider av kreft i hjernen. Cohen lider også selv av en funksjonshemming og har brukt medisinsk foreskrevet marihuana de siste tre årene. Han fortalte at sønnen var plaget av uopphørlig oppkast og gikk ned til en vekt på bare 15 kg. Likevel tok det helsebyråkratiet en hel måned å gi han en tillatelse til å medisinere sønnen med cannabis. «Først etter å ha truet med å gå til media, fikk jeg lisens i løpet av to timer», fortalte han komiteen. Han spurte komiteen om hvorfor han måtte vente så lenge før sønnen fikk prøve denne behandlingsmetoden. Da han først fikk tillatelse ble sønnen bedre. «Min sønn var skinn og bein, og ville ha dødd uten bruk av cannabis,» fortalte han.