Ingen nordmann har gjort mer for kulturutveksling med Israel de siste årene enn Eirik Daniel Hansen. Det mener ledelsen i Norsk Israelsk Handelskammer. Under Handelskammerets nylig avholdte sommermøte ble han tildelt årets hederspris, en årlig pris som går til den personen som i løpet av året har gjort den største innsatsen for å fremme økonomisk, kulturelt eller vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Israel. Eirik Daniel Hansen har gjennom stiftelsen Morgenstjernen sponset en lang rekke israelske utøvende kunstnere, som har fått vist frem et stort spekter av israelsk scenekunst og kultur til et norsk publikum. Eirik Daniel Hansens arbeider til daglig som eiendomsutvikler og driver selskapet Morgenstjernen, med fokus på utvikling av helse- og omsorgsbygg. Æresprisen ble anskueliggjort gjennom en skulptur med tittelen Tzedaka, laget av kunstneren Bruce Nigel (tidligere elev av Ung). Den er utformet som en filosofisk representasjon av det grunnleggende prinsippet om tzedakah, som kan oversettes med en blanding av veldedighet og rettferdighet, en plikt til å gi, og passet derfor utmerket som symbol på Eirik Daniel Hansens giverglede. Sommermøtet på Bølgen og Moi i Henie Onstad Kunstsenter ble et oppløftende arrangement for de fremmøtte, som utgjorde rundt en tredjedel av handelskammerets medlemsmasse. Foredragene til tidligere stortingsrepresentant og forfatteren Hallgrim Berg, og lederen for handelskammerets avdeling i Stavanger, Trygve Brekke, var ikke akkurat egnet til å dempe stemningen. Trygve Brekke har siden etableringen av Stavangeravdelingen vært primus motor i arbeidet for å få i stand et tettest mulig samarbeid mellom Norge og Israel innen oljesektoren. Han ga en levende beskrivelse av hvordan dette arbeidet hadde ført til suksess, og toppet seg i en utveksling av lærekrefter mellom Universitetet i Stavanger og det tekniske universitetet i Israel, Technion, som er rangert som et av verdens fremste universiteter. Norske toppkrefter fra Universitetet i den norske oljehovedstaden skal nå lære israelske studenter oljefag. Hallgrim Berg har holdt foredrag for Norsk Israelsk Handelskammer tidligere. Med sin flotte nynorsk dialekt, gode humør og levende fremstillingsevne, er han alltid en spennende person å høre på. Hallgrim Berg snakket om sin nye bok «Demokrati eller islamisme? Europa under islam». Der advarer han mot den økende innflytelsen til, og trusselen fra, radikal islam. Hallgrim Berg påpekte i sitt foredrag den store forskjellen mellom Israel, som demokratiets og humanismens fanebærer i regionen, og de fundamentalistiske antidemokratiske kreftene som omgir Israel. I sin bok har han et eget kapitel om Israel.

Eirik_Dvavid_HansenIngen nordmann har gjort mer for kulturutveksling med Israel de siste årene enn Eirik Daniel Hansen. Det mener ledelsen i Norsk Israelsk Handelskammer. Under Handelskammerets nylig avholdte sommermøte ble han tildelt årets hederspris, en årlig pris som går til den personen som i løpet av året har gjort den største innsatsen for å fremme økonomisk, kulturelt eller vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Israel. Eirik Daniel Hansen har gjennom stiftelsen Morgenstjernen sponset en lang rekke israelske utøvende kunstnere, som har fått vist frem et stort spekter av israelsk scenekunst og kultur til et norsk publikum.

Eirik Daniel Hansens arbeider til daglig som eiendomsutvikler og driver selskapet Morgenstjernen, med fokus på utvikling av helse- og omsorgsbygg.

Æresprisen ble anskueliggjort gjennom en skulptur med tittelen Tzedaka, laget av kunstneren Bruce Nigel (tidligere elev av Ung). Den er utformet som en filosofisk representasjon av det grunnleggende prinsippet om tzedakah, som kan oversettes med en blanding av veldedighet og rettferdighet, en plikt til å gi, og passet derfor utmerket som symbol på Eirik Daniel Hansens giverglede.

NIHK møteSommermøtet på Bølgen og Moi i Henie Onstad Kunstsenter ble et oppløftende arrangement for de fremmøtte, som utgjorde rundt en tredjedel av handelskammerets medlemsmasse. Foredragene til tidligere stortingsrepresentant og forfatteren Hallgrim Berg, og lederen for handelskammerets avdeling i Stavanger, Trygve Brekke, var ikke akkurat egnet til å dempe stemningen.

Trygve Brekke har siden etableringen av Stavangeravdelingen vært primus motor i arbeidet for å få i stand et tettest mulig samarbeid mellom Norge og Israel innen oljesektoren. Han ga en levende beskrivelse av hvordan dette arbeidet hadde ført til suksess, og toppet seg i en utveksling av lærekrefter mellom Universitetet i Stavanger og det tekniske universitetet i Israel, Technion, som er rangert som et av verdens fremste universiteter. Norske toppkrefter fra Universitetet i den norske oljehovedstaden skal nå lære israelske studenter oljefag.

Hallgrim Berg har holdt foredrag for Norsk Israelsk Handelskammer tidligere. Med sin flotte nynorsk dialekt, gode humør og levende fremstillingsevne, er han alltid en spennende person å høre på. Hallgrim Berg snakket om sin nye bok «Demokrati eller islamisme? Europa under islam». Der advarer han mot den økende innflytelsen til, og trusselen fra, radikal islam. Hallgrim Berg påpekte i sitt foredrag den store forskjellen mellom Israel, som demokratiets og humanismens fanebærer i regionen, og de fundamentalistiske antidemokratiske kreftene som omgir Israel. I sin bok har han et eget kapitel om Israel.