Bare ni land i verden har flere dollarmillionærer enn Israel, viser en oversikt over de 15 landene i verden med flest millionærer, utarbeidet av The Boston Consulting Group, skriver den israelske næringslivsavisen Globes.  Undersøkelsen viser millionærer i prosent av antall husholdninger. Den slår fast at 3,8 prosent av landets husholdninger er millionærer. Israel, som har en befolkning på 7,7 millioner, hadde 84 000 husholdninger med en formue på over en millioner dollar i 2012. Rapporten peker på at Israel har mange blomstrende teknologibedrifter, og er en stor eksportør av diamanter og landbruksprodukter, og at den israelske økonomien har vært sterk de siste årene, og mener at det gir noen av forklaringene på de mange millionærene. Samtidig påpekes det at inntektene selvsagt også har sammenheng med levekostnadene. Mange israelere frykter av levekostnadene vil stige, og regjeringen har foreslått økte skatter.  Rapporten til The Boston Consulting Group peker på at den rikeste personen i Israel, Idan Ofer nylig flyttet til Storbritannia, som i følge rapporten har en skattevennlig holdning til rike utlendinger. I rangeringen til The Boston Consulting Group er oljeemiratene godt representert.  Qatar toppet rangeringen. Der har 14,3 prosent av husholdningen en formue på over en million dollar. Deretter følger Sveits, Kuwait, Hong Kong og Singapore.  4,9 prosent av husholdningene i USA har en formue på mer en million dollar. Det samme gjelder for Bahrain og Taiwan, etterfulgt av De Forente Arabiske Emirater. Bak Israel er Oman, Belgia, Canada, Japan og Nederland.

PengerBare ni land i verden har flere dollarmillionærer enn Israel, viser en oversikt over de 15 landene i verden med flest millionærer, utarbeidet av The Boston Consulting Group, skriver den israelske næringslivsavisen Globes.  Undersøkelsen viser millionærer i prosent av antall husholdninger. Den slår fast at 3,8 prosent av landets husholdninger er millionærer. Israel, som har en befolkning på 7,7 millioner, hadde 84 000 husholdninger med en formue på over en millioner dollar i 2012.

Rapporten peker på at Israel har mange blomstrende teknologibedrifter, og er en stor eksportør av diamanter og landbruksprodukter, og at den israelske økonomien har vært sterk de siste årene, og mener at det gir noen av forklaringene på de mange millionærene.

Samtidig påpekes det at inntektene selvsagt også har sammenheng med levekostnadene. Mange israelere frykter av levekostnadene vil stige, og regjeringen har foreslått økte skatter.  Rapporten til The Boston Consulting Group peker på at den rikeste personen i Israel, Idan Ofer nylig flyttet til Storbritannia, som i følge rapporten har en skattevennlig holdning til rike utlendinger.

I rangeringen til The Boston Consulting Group er oljeemiratene godt representert.  Qatar toppet rangeringen. Der har 14,3 prosent av husholdningen en formue på over en million dollar. Deretter følger Sveits, Kuwait, Hong Kong og Singapore.  4,9 prosent av husholdningene i USA har en formue på mer en million dollar. Det samme gjelder for Bahrain og Taiwan, etterfulgt av De Forente Arabiske Emirater. Bak Israel er Oman, Belgia, Canada, Japan og Nederland.