Etter Silicon Valley er Israel allment regnet som verdens nest største høyteknologisenter, men ikke en eneste av de rundt 5000 gründerbedriftene ble børsnotert i fjor. Derimot ble 66 høyteknologiske israelske selskaper kjøpt opp. Israel Securities Authority (ISA) har oppnevnt en komite for blant annet å fremme investeringer i offentlige selskaper. "Vi prøver å gi en økonomisk infrastruktur for at start-ups skal kunne vokse i Israel i stedet for å bli solgt til utlandet," sier komiteens leder Sraya Orgad i en pressemelding fra selskapet. Det er flere grunner bak israelske firmaers motvilje mot å dra til aksjemarkedet, inkludert den kulturelle tradisjonen som tilsier at gründere i landet foretrekker å arbeide med små nyetableringer fremfor å drive store selskaper.  Det er en tendens til å selge de nyetablerte selskapene for så å gå videre med neste prosjekt heller enn å vurdere børsnoteringer, mener han. Og utenlandske bedrifter som foretrekker å betale for ny teknologi fremfor å utvikle den selv vet at det er nok av selskaper som ønsker å bli kjøpt opp for den rette prisen. 95 prosent av israelske start-ups blir solgt til utlandet.  

Grûnder2Etter Silicon Valley er Israel allment regnet som verdens nest største høyteknologisenter, men ikke en eneste av de rundt 5000 gründerbedriftene ble børsnotert i fjor. Derimot ble 66 høyteknologiske israelske selskaper kjøpt opp. Israel Securities Authority (ISA) har oppnevnt en komite for blant annet å fremme investeringer i offentlige selskaper. “Vi prøver å gi en økonomisk infrastruktur for at start-ups skal kunne vokse i Israel i stedet for å bli solgt til utlandet,” sier komiteens leder Sraya Orgad i en pressemelding fra selskapet.

Det er flere grunner bak israelske firmaers motvilje mot å dra til aksjemarkedet, inkludert den kulturelle tradisjonen som tilsier at gründere i landet foretrekker å arbeide med små nyetableringer fremfor å drive store selskaper.  Det er en tendens til å selge de nyetablerte selskapene for så å gå videre med neste prosjekt heller enn å vurdere børsnoteringer, mener han. Og utenlandske bedrifter som foretrekker å betale for ny teknologi fremfor å utvikle den selv vet at det er nok av selskaper som ønsker å bli kjøpt opp for den rette prisen. 95 prosent av israelske start-ups blir solgt til utlandet.