En ekstraordinær historie fant nylig sted på Rambam Health Care Campus i Haifa, skriver Israel Hayom. To pasienter som desperat trengte nyretransplantasjoner, en jødisk og en arabisk, fikk donasjoner som reddet deres liv.  Den arabiske pasientens kone donerte en nyre til den jødiske pasienten, og den jødiske pasientens sønn donerte sin nyre til den arabiske pasienten. Mohammed Eckert, 32, og David Ben-Yair, 57, begge fra Haifa-området, ble innlagt ved siden av hverandre i samme rom. Inntil for en uke siden kjente de ikke hverandre. I dag er de bokstavelig talt knyttet sammen av blod. I en sjeldent og intrikat prosedyre, sjelden utført i Israel, donerte Eckerts kone, Rasha, 30, hennes nyre til Ben-Yair. I bytte for den sjenerøse gaven som reddet farens liv, donerte Ben-Yair sønn Shmuel, 34, sin nyre til Mohammed. Prosedyren, fortsatt ikke veldig utbredt i Israel, kalles en crossover-transplantasjon. Den blir brukt når det ikke er match mellom pasienten og noen av hans familiemedlemmer, eller når pasienten har spesifikke antistoffer som gjør det umulig å få en donasjon fra et familiemedlem. Når dette skjer bruker legene en database for å finne en passende match for pasienten. I tilfelle av Eckert og Ben-Yair ble det oppdaget en «crossmatch».  Dermed ble begge livene reddet. Det dramatiske inngrepet fant sted sist tirsdag. Alle fire personene gikk under kniven samtidig i tilstøtende operasjonsrom. I en operasjonsprosedyre som varte tre timer, fjernet hovedlegen, Rawi Ramadan, og de andre legene givernes nyrer og gjorde dem klare for transplantasjon. Umiddelbart etter høsting av nyrene ble de transplantert i Eckert og Ben-Yair.  Operasjonene var vellykket. "Nå er vi limt sammen både fysisk og mentalt," sier David Ben-Yair. "Her i vårt land, og i verden for øvrig, må vi innse at vi har makt til å redde mennesker, alle mennesker." Mohammed Eckert er enig. "Vi er en uatskillelig del av hverandre nå. Å redde et liv er opphøyet, uavhengig av om det er et jødisk eller arabisk liv. "

operasjonEn ekstraordinær historie fant nylig sted på Rambam Health Care Campus i Haifa, skriver Israel Hayom. To pasienter som desperat trengte nyretransplantasjoner, en jødisk og en arabisk, fikk donasjoner som reddet deres liv.  Den arabiske pasientens kone donerte en nyre til den jødiske pasienten, og den jødiske pasientens sønn donerte sin nyre til den arabiske pasienten. Mohammed Eckert, 32, og David Ben-Yair, 57, begge fra Haifa-området, ble innlagt ved siden av hverandre i samme rom. Inntil for en uke siden kjente de ikke hverandre. I dag er de bokstavelig talt knyttet sammen av blod.

I en sjeldent og intrikat prosedyre, sjelden utført i Israel, donerte Eckerts kone, Rasha, 30, hennes nyre til Ben-Yair. I bytte for den sjenerøse gaven som reddet farens liv, donerte Ben-Yair sønn Shmuel, 34, sin nyre til Mohammed.

Prosedyren, fortsatt ikke veldig utbredt i Israel, kalles en crossover-transplantasjon. Den blir brukt når det ikke er match mellom pasienten og noen av hans familiemedlemmer, eller når pasienten har spesifikke antistoffer som gjør det umulig å få en donasjon fra et familiemedlem. Når dette skjer bruker legene en database for å finne en passende match for pasienten. I tilfelle av Eckert og Ben-Yair ble det oppdaget en «crossmatch».  Dermed ble begge livene reddet.

Det dramatiske inngrepet fant sted sist tirsdag. Alle fire personene gikk under kniven samtidig i tilstøtende operasjonsrom. I en operasjonsprosedyre som varte tre timer, fjernet hovedlegen, Rawi Ramadan, og de andre legene givernes nyrer og gjorde dem klare for transplantasjon. Umiddelbart etter høsting av nyrene ble de transplantert i Eckert og Ben-Yair.  Operasjonene var vellykket.

“Nå er vi limt sammen både fysisk og mentalt,” sier David Ben-Yair. “Her i vårt land, og i verden for øvrig, må vi innse at vi har makt til å redde mennesker, alle mennesker.” Mohammed Eckert er enig. “Vi er en uatskillelig del av hverandre nå. Å redde et liv er opphøyet, uavhengig av om det er et jødisk eller arabisk liv. “