Mandag starter Biomed 2013-konferansen i Tel Aviv. Fjorårets arrangement trakk 6000 aktører i bransjen, fortrinnsvis ingeniører og forskere. Det var 1000 deltakere fra 42 land og det ble tilrettelagt for mer enn 3500 en-til-en møter. Konferansen er ment å være en plattform der vitenskap, teknologi, akademia og industri kommer sammen. Det vil bli gitt 60 presentasjoner av israelsk medisinsk utstyr og BioPharma selskaper, avholdt en rekke foredrag, og være en møteplass for personlig en-til-en møter og muligheter for nettverksbygging. I tillegg er det en omfattende utstilling. Bloomberg News har kringkastet et intervju med Ruti Alon, IATI-Biomed Israel 2013 Co-leder.    

AlonMandag starter Biomed 2013-konferansen i Tel Aviv. Fjorårets arrangement trakk 6000 aktører i bransjen, fortrinnsvis ingeniører og forskere. Det var 1000 deltakere fra 42 land og det ble tilrettelagt for mer enn 3500 en-til-en møter. Konferansen er ment å være en plattform der vitenskap, teknologi, akademia og industri kommer sammen. Det vil bli gitt 60 presentasjoner av israelsk medisinsk utstyr og BioPharma selskaper, avholdt en rekke foredrag, og være en møteplass for personlig en-til-en møter og muligheter for nettverksbygging. I tillegg er det en omfattende utstilling.

Bloomberg News har kringkastet et intervju med Ruti Alon, IATI-Biomed Israel 2013 Co-leder.