Israelske arkeologer har oppdaget et steinbrudd som beskrives som enormt, nær bebyggelsen Ramat Shlomo litt nord for Jerusalem. Det er herifra det i det 1 århundret ble tatt stein til offentlige bygninger. Og Kong Herodes, tror man, har brukt stein fra dette steinbruddet til sine monumentale bygg i Jerusalem, skriver Norge IDag. Funnet er gjort av Den israelske Oldtidsmyndighet og ble gjort kort tid før byggingen av ”Higeway 21”. Blant funnene er en 2000 år gammel nøkkel, en hakke og andre redskaper. Utgravingssjefen, Iria Zilderberbod, forklarer at noen av stenene i bruddet er mer en to meter lange og at nøkkelen som er funnet er buet og har ”tenner”. «Hva denne nøkkelen har med steinbruddet å gjøre», sier hun: ”Vi kan tro at den kanskje har falt utav en lomme på en av steinbruddsarbeiderene her». Steinbruddet har en størrelse på omtrent 1000 kvadratmeter. Det er bare ett av mange steinbrudd som Oldtidsmyndighetene har funnet i den nordlige delen av Jerusalem. Årsaken ti at steinbruddet ligger nettopp her skyldes, mener arkeologene, at det er relativt lett å hugge stein på dette stedet, og at det nordlige området topografisk ligger høyere oppe en Jerusalem, som medfører at kunne transportere disse store steinene, noen har vært på flere hundre tonn, nedover og ikke oppover, skriver avisen. Arkeologene har også funnet rester av en vei, som angivelig er brukt til denne steintransporten ned til Jerusalem. Steinene er trolig blitt rullet fremover på tømmerstokker trukket av okser. Historiske kilder taler og om gigantisk løfteutstyr av tre som kanskje og er brukt i forskjellige forflytningsprosesser.

SteinbruddIsraelske arkeologer har oppdaget et steinbrudd som beskrives som enormt, nær bebyggelsen Ramat Shlomo litt nord for Jerusalem. Det er herifra det i det 1 århundret ble tatt stein til offentlige bygninger. Og Kong Herodes, tror man, har brukt stein fra dette steinbruddet til sine monumentale bygg i Jerusalem, skriver Norge IDag. Funnet er gjort av Den israelske Oldtidsmyndighet og ble gjort kort tid før byggingen av ”Higeway 21”. Blant funnene er en 2000 år gammel nøkkel, en hakke og andre redskaper.

Utgravingssjefen, Iria Zilderberbod, forklarer at noen av stenene i bruddet er mer en to meter lange og at nøkkelen som er funnet er buet og har ”tenner”. «Hva denne nøkkelen har med steinbruddet å gjøre», sier hun: ”Vi kan tro at den kanskje har falt utav en lomme på en av steinbruddsarbeiderene her».

Steinbruddet har en størrelse på omtrent 1000 kvadratmeter. Det er bare ett av mange steinbrudd som Oldtidsmyndighetene har funnet i den nordlige delen av Jerusalem. Årsaken ti at steinbruddet ligger nettopp her skyldes, mener arkeologene, at det er relativt lett å hugge stein på dette stedet, og at det nordlige området topografisk ligger høyere oppe en Jerusalem, som medfører at kunne transportere disse store steinene, noen har vært på flere hundre tonn, nedover og ikke oppover, skriver avisen.

Arkeologene har også funnet rester av en vei, som angivelig er brukt til denne steintransporten ned til Jerusalem. Steinene er trolig blitt rullet fremover på tømmerstokker trukket av okser. Historiske kilder taler og om gigantisk løfteutstyr av tre som kanskje og er brukt i forskjellige forflytningsprosesser.