Det israelske finansdepartementet under ledelse av Yair Lapid har presentert sitt forslag for budsjett for 2013-2014. Forslaget er oversendt til Regjeringen og vil behandlet førstkommende mandag, skriver Ynet News. I følge Israel Hayom stiller statsminister Benjamin Netanyahu seg bak forslaget, selv om det medfører en reduksjon i forsvarsbudsjettet. I forslaget kuttes det med 6,5 milliarder shekel i 2013 (ca.1,8 milliarder dollar) og 18 milliarder shekel (Ca. 5 milliarder dollar) i 2014. Forsvarsbudsjettet vil etter forslaget ende på 54,6 milliarder shekel (15,3 milliarder dollar), en reduksjon på 4 milliarder shekel (1,1 milliarder dollar).  Inntektsskatten økes med 1,5 prosent. De samlede skatteøkningene vil gi en inntektsøkning på 1,2 milliarder dollar i 2013 og 3,9 milliarder dollar i 2014.  Skatteøkningen inkluderer i tillegg til økningen av inntektsskatten også en økning av merverdiavgiften med 1 prosent til et nivå på 18 prosent. Selskapsskatten øker til 26 prosent og skatteleggingen av sigaretter og alkohol blir også økt. Planen innebærer også kutt i utdanningsbudsjettet og reduksjon av barnetrygden. En del veiprosjekter vil bli utsatt, skriver Ynet News. Hensikten med budsjettkuttene og skatteøkningene er å redusere budsjettunderskuddet for å sikre en stabil og trygg økonomi i årene fremover.

LapidDet israelske finansdepartementet under ledelse av Yair Lapid har presentert sitt forslag for budsjett for 2013-2014. Forslaget er oversendt til Regjeringen og vil behandlet førstkommende mandag, skriver Ynet News. I følge Israel Hayom stiller statsminister Benjamin Netanyahu seg bak forslaget, selv om det medfører en reduksjon i forsvarsbudsjettet. I forslaget kuttes det med 6,5 milliarder shekel i 2013 (ca.1,8 milliarder dollar) og 18 milliarder shekel (Ca. 5 milliarder dollar) i 2014. Forsvarsbudsjettet vil etter forslaget ende på 54,6 milliarder shekel (15,3 milliarder dollar), en reduksjon på 4 milliarder shekel (1,1 milliarder dollar).  Inntektsskatten økes med 1,5 prosent.

De samlede skatteøkningene vil gi en inntektsøkning på 1,2 milliarder dollar i 2013 og 3,9 milliarder dollar i 2014.  Skatteøkningen inkluderer i tillegg til økningen av inntektsskatten også en økning av merverdiavgiften med 1 prosent til et nivå på 18 prosent. Selskapsskatten øker til 26 prosent og skatteleggingen av sigaretter og alkohol blir også økt.

Planen innebærer også kutt i utdanningsbudsjettet og reduksjon av barnetrygden. En del veiprosjekter vil bli utsatt, skriver Ynet News. Hensikten med budsjettkuttene og skatteøkningene er å redusere budsjettunderskuddet for å sikre en stabil og trygg økonomi i årene fremover.