Norsk-Israelsk Handelskammer har som hovedformål å fremme økonomisk samarbeid mellom Israel og Norge. Enkelte krefter innenfor den norske landsorganisasjonen har motsatt av hva handelskammeret arbeider for, plukket ut Israel til det landet i verden som for enhver pris må boikottes. NIHK er ikke en politisk organisasjon, men er av naturlige årsaker imot Israel-boikott. 1 mai i år, som ble feiret på onsdag, var «Boikott Israel» brukt som parole i flere i mai-tog landet over.  Leder for NIHK, Dag Abrahamsen, uttalte i den anledningen at LO er på ville veier, og at boikottkravet er ren symbolpolitikk, og foran Stortinget ble det arrangert et møte for Israel-venner, under parolen «Nei til boikott». «Det er på tide at den motsatte røsten høres, og derfor er vi her nå», innledet Leif Wellerop, leder for den norske avdelingen av den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, som arrangerte støttemarkeringen. «Det er viktig at noen sier fra og sier noen sannhetens ord når LO også i år gjør boikott av Israel til en av hovedsakene på arbeidernes dag. Det er misbruk av arbeidernes dag», sa stortingsrepresentant og leder for Israels Venner på Stortinget, Jørund Rytman (FrP) i sin appell. «Det er sjokkerende at en organisasjon som LO vil boikotte et demokratisk og fritt land», mente han i følge referatet på hjemmesiden til Den Kristne Ambassaden i Jerusalem. «Og det er tankevekkende at LO ignorerer cirka hundre land som er mindre demokratiske, som ikke har noe fungerende demokrati og som bryter menneskerettighetene jevnlig. Hvorfor tar ikke LO til orde for å boikotte disse nasjonene,» spurte Rytman. Dag Abrahamsen stiller det samme spørsmålet: «Det er en merkelig politisk prioritering å velge Israel som hatobjekt når Amnesty International har en lang liste over land som daglig bryter menneskerettighetene og avretter opposisjonelle. Jeg har eksempelvis aldri hørt noe rop om boikottaksjoner mot Kina, selv om Kina driver med vilkårlig fengsling av menneskerettighetsforkjempere, praktiserer dødsstraff, og ikke tillater frie valg,» uttalte han i forkant av 1. mai-feiringen. Under Israel-demonstrasjonen utenfor Stortinget påpekte KrF-representanten Hans Olav Syversen at det er selvmotsigende at ledelsen i Arbeiderpartiet går i tog under paroler om boikott av Israel, samtidig som Finansministeren fra samme parti nettopp har gått inn for at Oljefondet skal investere i israelske statsobligasjoner. Under støttemarkeringen for Israel og demonstrasjonen mot LOs krav om Israel-boikott dukket også den gamle FrP-lederen, Carl I. Hagen, opp. Han mente det var en ære og en glede å få enda en anledning til å tale demokratiet, rettstaten og menneskerettsforkjemperstaten Israels sak, og en tilleggs-glede å få tale imot LO-pampene i Norge. «Parolene om boikott av Israel er LO-pampenes ansvar. Fagbevegelsen består av nærmere 900 000 medlemmer, og det er ikke 900 000 som går bak de parolene i dag, det er en liten ekstremistisk minoritet på venstresiden i norsk politikk. Jeg er sikker på at gamle AP-kjemper ville ha snudd seg i graven om de hadde visst at ledelsen i både AP og LO går i disse togene sammen med ekstremistene sine», sa Hagen. Her kan du se hele arrangementet

Israel_demonstrasjonNorsk-Israelsk Handelskammer har som hovedformål å fremme økonomisk samarbeid mellom Israel og Norge. Enkelte krefter innenfor den norske landsorganisasjonen har motsatt av hva handelskammeret arbeider for, plukket ut Israel til det landet i verden som for enhver pris må boikottes. NIHK er ikke en politisk organisasjon, men er av naturlige årsaker imot Israel-boikott. 1 mai i år, som ble feiret på onsdag, var «Boikott Israel» brukt som parole i flere i mai-tog landet over.  Leder for NIHK, Dag Abrahamsen, uttalte i den anledningen at LO er på ville veier, og at boikottkravet er ren symbolpolitikk, og foran Stortinget ble det arrangert et møte for Israel-venner, under parolen «Nei til boikott».

«Det er på tide at den motsatte røsten høres, og derfor er vi her nå», innledet Leif Wellerop, leder for den norske avdelingen av den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, som arrangerte støttemarkeringen. «Det er viktig at noen sier fra og sier noen sannhetens ord når LO også i år gjør boikott av Israel til en av hovedsakene på arbeidernes dag. Det er misbruk av arbeidernes dag», sa stortingsrepresentant og leder for Israels Venner på Stortinget, Jørund Rytman (FrP) i sin appell. «Det er sjokkerende at en organisasjon som LO vil boikotte et demokratisk og fritt land», mente han i følge referatet på hjemmesiden til Den Kristne Ambassaden i Jerusalem.

«Og det er tankevekkende at LO ignorerer cirka hundre land som er mindre demokratiske, som ikke har noe fungerende demokrati og som bryter menneskerettighetene jevnlig. Hvorfor tar ikke LO til orde for å boikotte disse nasjonene,» spurte Rytman. Dag Abrahamsen stiller det samme spørsmålet: «Det er en merkelig politisk prioritering å velge Israel som hatobjekt når Amnesty International har en lang liste over land som daglig bryter menneskerettighetene og avretter opposisjonelle. Jeg har eksempelvis aldri hørt noe rop om boikottaksjoner mot Kina, selv om Kina driver med vilkårlig fengsling av menneskerettighetsforkjempere, praktiserer dødsstraff, og ikke tillater frie valg,» uttalte han i forkant av 1. mai-feiringen.

Under Israel-demonstrasjonen utenfor Stortinget påpekte KrF-representanten Hans Olav Syversen at det er selvmotsigende at ledelsen i Arbeiderpartiet går i tog under paroler om boikott av Israel, samtidig som Finansministeren fra samme parti nettopp har gått inn for at Oljefondet skal investere i israelske statsobligasjoner.

Under støttemarkeringen for Israel og demonstrasjonen mot LOs krav om Israel-boikott dukket også den gamle FrP-lederen, Carl I. Hagen, opp. Han mente det var en ære og en glede å få enda en anledning til å tale demokratiet, rettstaten og menneskerettsforkjemperstaten Israels sak, og en tilleggs-glede å få tale imot LO-pampene i Norge.

«Parolene om boikott av Israel er LO-pampenes ansvar. Fagbevegelsen består av nærmere 900 000 medlemmer, og det er ikke 900 000 som går bak de parolene i dag, det er en liten ekstremistisk minoritet på venstresiden i norsk politikk. Jeg er sikker på at gamle AP-kjemper ville ha snudd seg i graven om de hadde visst at ledelsen i både AP og LO går i disse togene sammen med ekstremistene sine», sa Hagen.

Her kan du se hele arrangementet