I løpet av de 65 årene Israel har eksistert har staten Israels eksportvolumet (varer og tjenester) vokst 15 000 ganger, fra rundt 6 millioner dollar i 1948 til rundt 91 milliarder dollar i 2012, melder Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI). Ifølge IEICIs beregninger er dette den sjette høyeste vekstraten i verden i denne perioden. Israel er i dag på 38. plass i verden når det gjelder eksportvolum, og på 29. plass i form av eksportvolum pr. innbygger, etter Sør-Korea og Storbritannia og før Frankrike, Spania, Italia, Japan og USA, skriver Ynet News. En analyse utført av IEICIs økonomer viser at Israel har hatt den sjette raskeste eksportveksten i verden i perioden fra 1948 til 2012. Bare De Forente Arabiske Emirater, Sør-Korea, Oman, Qatar og Taiwan har hatt en større vekst i eksportnæringen i disse årene. Israel er fulgt av Kina og Japan. De fleste land som har hatt en større eksportvekst i disse årene er Gulfstater, og deres vekst skyldes en økning i oljeproduksjonen og prisøkningen på olje. De problemene Israel i dag har for landets eksportindustri skyldes at eiendomsmarkedet sprakk i USA, noe som førte til bankaksjekrisen på Wall Street i 2008, og dagens europeiske gjeldskrise som har ført til betydelige kutt i offentlige budsjetter og til en økonomisk nedgang i europeiske land, som fungerer som den israelske bransjens viktigste eksportdestinasjoner.

I løpet av de 65 årene Israel har eksistert har staten Israels eksportvolumet (varer og tjenester) vokst 15 000 ganger, fra rundt 6 millioner dollar i 1948 til rundt 91 milliarder dollar i 2012, melder Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI). Ifølge IEICIs beregninger er dette den sjette høyeste vekstraten i verden i denne perioden.

Israel er i dag på 38. plass i verden når det gjelder eksportvolum, og på 29. plass i form av eksportvolum pr. innbygger, etter Sør-Korea og Storbritannia og før Frankrike, Spania, Italia, Japan og USA, skriver Ynet News.

En analyse utført av IEICIs økonomer viser at Israel har hatt den sjette raskeste eksportveksten i verden i perioden fra 1948 til 2012. Bare De Forente Arabiske Emirater, Sør-Korea, Oman, Qatar og Taiwan har hatt en større vekst i eksportnæringen i disse årene. Israel er fulgt av Kina og Japan. De fleste land som har hatt en større eksportvekst i disse årene er Gulfstater, og deres vekst skyldes en økning i oljeproduksjonen og prisøkningen på olje.

De problemene Israel i dag har for landets eksportindustri skyldes at eiendomsmarkedet sprakk i USA, noe som førte til bankaksjekrisen på Wall Street i 2008, og dagens europeiske gjeldskrise som har ført til betydelige kutt i offentlige budsjetter og til en økonomisk nedgang i europeiske land, som fungerer som den israelske bransjens viktigste eksportdestinasjoner.