Det er klart for nytt årsmøte i Norsk Israelsk Handelskammer. Det avholdes 24.april. I årsmeldingen blir det lagt spesiell vekt på at handelskammeret har fått to nye avdelinger de siste to årene, i Stavanger og Trondheim. Stavangerlaget, under ledelse av Trygve Brekke, har bidratt vesentlig til å dra i gang et tettere samarbeid mellom israelske myndigheter og bedrifter og norske selskap innen oljevirksomheten. Uten at det er kommet med i årsberetningen ble det nylig offentliggjort at det nå arbeides med å få i gang stipendieordninger for israelske studenter som ønsker å studere oljevirksomhet ved universitetet i Stavanger. I årsberetningen heter det at styret i inneværende periode har implementert sin vedtatte strategi for utvikling av foreningen ved etablering av lokalavdelinger. Den første lokalavdelingen ble etablert i Stavanger høsten 2011 og er nå godt i gang. Foreningen har gjennomført en rekke aktiviteter. Interimsstyret i lokalavdelingen i Stavanger består av følgende personer: Trygve Brekke, Sigve Bø, Ole Paulsen, Arne Hansson Rannestad, og Leiv Roar Thu. Lokalavdelingen tar mål av seg å særlig utvikle et samarbeid mellom Israel og Norge knyttet til olje og energisektorene. Foreningen har gjennomført og vært vertskap for flere meget vellykkede delegasjonsbesøk i 2012. I mai 2012 besøkte fire sentrale representanter fra israelsk energi- og utenriksdepartement den norske oljehovedstaden, etter initiativ fra Stavangeravdelingen til NIHK. I november hadde byen besøk av Jacob Altschuler fra CTO Delek og Reuven Krief, Chairman Krief Group. I februar i år besøkte professor Yair Ein-Eli, som er ansvarlig for mastergradsutdanningen i petroleum ved Technion/Haifa ,Stavanger for å diskutere mulig samarbeid blant annet mulighetene for en stipendieordning for israelske studenter ved universitetet i den norske oljehovedstaden. Delegasjonsbesøkene har vært gjennomført i samarbeid med Greater Stavangers vertskapskontor og har innbefattet presentasjon av den norske modellen ved OD ogPtil, samt diverse relevante aktører som IRIS, UiS, Statoil, INTSOK m.fl. Norges utvikling av en høyteknologisk og internasjonal industri har blitt lagt vekt på, heter det i årsberetningen. I 2012 er det også blitt etablert en lokalavdeling i Trondheim som i dag er under ledelse av Morten Selven. De er allerede godt i gang med arbeidet, fremgår det av årsberetningen. Styret besluttet i 2011 å utdele en årlig ærespris til den enkeltperson eller forening som gjennom sitt arbeid og aktiviteter har betydd mest for utviklingen av handel, forskning og kulturelt samarbeid mellom Israel og Norge. Prisen ble i 2012 utdelt på sommermøtet og tilfalt denne gangen to av handelskammerets veteraner som har vært med i NIHK helt fra begynnelsen. Disse var Egil Eide og Arne Asper. Styret retter i årsberetningen en stor takk til disse trofaste medlemmene. Norsk Israelsk Handelskammer har som vanlig hatt flere møtetilbud til sine medlemmer. I forbindelse med fjorårets årsmøte på Hennie Onstad senter ble det avholdt foredrag av associated professor Rotem Shneor fra Agder Universitet som snakket om «opportunities and challenges for e-commerce in Norway and Israel» Under sommermøtet i fjor var det Stavangeravdelings leder Trygve Brekke som snakket om arbeidet med å få israelske oljedelegasjoner til hans hjemby. Det har også vært avholdt foredrag av den israelske ambassadøren. Formålet med NIHK er i første rekke å fremme handel mellom Israel og Norge, og styret fremhever at handel også fremmer saker som kultur og forståelse. Styret har som vanlig håndtert en rekke henvendelser fra norske og israelske selskaper om bistand for å finne passende samarbeidspartnere. Det er med stor glede styret registrerer at Norge satte ny rekord i import av varer fra Israel i 2011. I fjor kjøpte Norge israelske varer for 950 millioner kroner, mens vi i 2011 handlet for 722 millioner kroner, Også den norske eksporten til Israel økte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), fremgår det av årsberetningen.

Det er klart for nytt årsmøte i Norsk Israelsk Handelskammer. Det avholdes 24.april. I årsmeldingen blir det lagt spesiell vekt på at handelskammeret har fått to nye avdelinger de siste to årene, i Stavanger og Trondheim. Stavangerlaget, under ledelse av Trygve Brekke, har bidratt vesentlig til å dra i gang et tettere samarbeid mellom israelske myndigheter og bedrifter og norske selskap innen oljevirksomheten. Uten at det er kommet med i årsberetningen ble det nylig offentliggjort at det nå arbeides med å få i gang stipendieordninger for israelske studenter som ønsker å studere oljevirksomhet ved universitetet i Stavanger.

I årsberetningen heter det at styret i inneværende periode har implementert sin vedtatte strategi for utvikling av foreningen ved etablering av lokalavdelinger. Den første lokalavdelingen ble etablert i Stavanger høsten 2011 og er nå godt i gang. Foreningen har gjennomført en rekke aktiviteter. Interimsstyret i lokalavdelingen i Stavanger består av følgende personer: Trygve Brekke, Sigve Bø, Ole Paulsen, Arne Hansson Rannestad, og Leiv Roar Thu. Lokalavdelingen tar mål av seg å særlig utvikle et samarbeid mellom Israel og Norge knyttet til olje og energisektorene. Foreningen har gjennomført og vært vertskap for flere meget vellykkede delegasjonsbesøk i 2012.

I mai 2012 besøkte fire sentrale representanter fra israelsk energi- og utenriksdepartement den norske oljehovedstaden, etter initiativ fra Stavangeravdelingen til NIHK. I november hadde byen besøk av Jacob Altschuler fra CTO Delek og Reuven Krief, Chairman Krief Group. I februar i år besøkte professor Yair Ein-Eli, som er ansvarlig for mastergradsutdanningen i petroleum ved Technion/Haifa ,Stavanger for å diskutere mulig samarbeid blant annet mulighetene for en stipendieordning for israelske studenter ved universitetet i den norske oljehovedstaden.

Delegasjonsbesøkene har vært gjennomført i samarbeid med Greater Stavangers vertskapskontor og har innbefattet presentasjon av den norske modellen ved OD ogPtil, samt diverse relevante aktører som IRIS, UiS, Statoil, INTSOK m.fl. Norges utvikling av en høyteknologisk og internasjonal industri har blitt lagt vekt på, heter det i årsberetningen.

I 2012 er det også blitt etablert en lokalavdeling i Trondheim som i dag er under ledelse av Morten Selven. De er allerede godt i gang med arbeidet, fremgår det av årsberetningen.

Styret besluttet i 2011 å utdele en årlig ærespris til den enkeltperson eller forening som gjennom sitt arbeid og aktiviteter har betydd mest for utviklingen av handel, forskning og kulturelt samarbeid mellom Israel og Norge. Prisen ble i 2012 utdelt på sommermøtet og tilfalt denne gangen to av handelskammerets veteraner som har vært med i NIHK helt fra begynnelsen. Disse var Egil Eide og Arne Asper. Styret retter i årsberetningen en stor takk til disse trofaste medlemmene.

Norsk Israelsk Handelskammer har som vanlig hatt flere møtetilbud til sine medlemmer. I forbindelse med fjorårets årsmøte på Hennie Onstad senter ble det avholdt foredrag av associated professor Rotem Shneor fra Agder Universitet som snakket om «opportunities and challenges for e-commerce in Norway and Israel» Under sommermøtet i fjor var det Stavangeravdelings leder Trygve Brekke som snakket om arbeidet med å få israelske oljedelegasjoner til hans hjemby. Det har også vært avholdt foredrag av den israelske ambassadøren.

Formålet med NIHK er i første rekke å fremme handel mellom Israel og Norge, og styret fremhever at handel også fremmer saker som kultur og forståelse. Styret har som vanlig håndtert en rekke henvendelser fra norske og israelske selskaper om bistand for å finne passende samarbeidspartnere.

Det er med stor glede styret registrerer at Norge satte ny rekord i import av varer fra Israel i 2011. I fjor kjøpte Norge israelske varer for 950 millioner kroner, mens vi i 2011 handlet for 722 millioner kroner, Også den norske eksporten til Israel økte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), fremgår det av årsberetningen.