Stadig flere turister reiser til Israel, og samtidig reiser stadig flere israelere på ferier i utlandet. Israelernes overnattinger i Tyskland satte ny rekord i 2012, ifølge tall fra det tyske turistkontoret i Tel Aviv. Antallet israelske opphold i Tyskland var på 660 936 det siste året, en 19,2 % økning i forhold til 2011 og høyere enn de totale oppholdene av turister fra Canada, India og Tyrkia. Det er spesielt Schwarzwald-regionen i Sørvest-Tyskland som er blitt populær å besøke for israelerne. I dette området er besøkene fra israelske statsborgere øket med 42 prosent siden 2011, skriver Ynet News.

Stadig flere turister reiser til Israel, og samtidig reiser stadig flere israelere på ferier i utlandet. Israelernes overnattinger i Tyskland satte ny rekord i 2012, ifølge tall fra det tyske turistkontoret i Tel Aviv. Antallet israelske opphold i Tyskland var på 660 936 det siste året, en 19,2 % økning i forhold til 2011 og høyere enn de totale oppholdene av turister fra Canada, India og Tyrkia. Det er spesielt Schwarzwald-regionen i Sørvest-Tyskland som er blitt populær å besøke for israelerne. I dette området er besøkene fra israelske statsborgere øket med 42 prosent siden 2011, skriver Ynet News.