Israel opplevde en kraftig nedgang i turisme i desember og januar på grunn av opptrappingen av konflikten i Gaza, men i februar kom turistene tilbake, i strie strømmer.  Antall turister i februar var 7 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2011 og omtrent på linje med samme periode i 2012, da et rekordstort antall turister kom til Israel, skriver Israel Hayom. Tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået viser at det kom 184 000 turister og 49 000 dagbesøkende til Israel i februar.  De fleste, ca. 161 000, kom via Ben Gurion Airport. Bare 4700 kom med direkte fly til feriebyen Eilat. Israel grenser mot fire arabiske stater, men bare Egypt og Jordan har diplomatiske forbindelser med Israel og tillater turister å krysse fra sine land inn den jødiske staten. Av de 23 000 turistene som reiste til Israel over land passerte 17 000 gjennom grenseovergangene mellom Jordan og Israel, mens resten kom inn til Eilat gjennom Taba-grensekryssing fra Egypt. Også mange israelere var på reisefot i februar.  Rundt 206 000 av dem reiste utenlands i februar.  Mange arabiske israelere besøkte Gulfstatene ved å reise via Jordan.

Israel opplevde en kraftig nedgang i turisme i desember og januar på grunn av opptrappingen av konflikten i Gaza, men i februar kom turistene tilbake, i strie strømmer.  Antall turister i februar var 7 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2011 og omtrent på linje med samme periode i 2012, da et rekordstort antall turister kom til Israel, skriver Israel Hayom. Tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået viser at det kom 184 000 turister og 49 000 dagbesøkende til Israel i februar.  De fleste, ca. 161 000, kom via Ben Gurion Airport. Bare 4700 kom med direkte fly til feriebyen Eilat.

Israel grenser mot fire arabiske stater, men bare Egypt og Jordan har diplomatiske forbindelser med Israel og tillater turister å krysse fra sine land inn den jødiske staten. Av de 23 000 turistene som reiste til Israel over land passerte 17 000 gjennom grenseovergangene mellom Jordan og Israel, mens resten kom inn til Eilat gjennom Taba-grensekryssing fra Egypt.

Også mange israelere var på reisefot i februar.  Rundt 206 000 av dem reiste utenlands i februar.  Mange arabiske israelere besøkte Gulfstatene ved å reise via Jordan.