En ny israelsk studie har funnet ut at amming i løpet av de første månedene av et barns liv senker et barns risikonivå for å utvikle oppmerksomhet, konsentrasjon og atferdsforstyrrelser (ADHD). Legene Aviva Mimouni Bloch, Anna Kechvenskaya og Francis Mimouni offentliggjorde resultatene av deres studie med tittelen "Amming i tre måneder eller mer har en beskyttende effekt mot utvikling av ADHD på et senere stadium av barndommen", på en konferanse i regi av «Association for Child Development and Rehabilitation». Forskningen fokuserte på 150 barn i alderen 6 til 12 år som hadde blitt diagnostisert med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ved Schneider Children Medical Center i Israel. To andre grupper ble brukt til sammenligning: en bestod av ikke-diagnostiserte søsken, og den andre bestod av barn som hadde blitt behandlet på øre, nese og halsklinikken på sykehuset og ikke hadde oppmerksomhets- eller konsentrasjonsproblemer. Barnas mødre ble også testet for ADHD, for å utelukke mulige genetiske elementer, skriver Israel Hayom. Studien fant at 43 prosent av barna i ADHD-gruppen hadde ammet i fire måneder, sammenlignet med 68 % i gruppen av søsken og 73 % i ikke-ADHD kontrollgruppen. Den klareste forskjellen mellom gruppene ble funnet blant de som ammet lenger enn tre måneder. Også andre studier har antydet en mulig sammenheng mellom utviklingen av ADHD og amming, men dette er den første studien der søsken og foreldre med ADHD og det genetiske aspektet ble eliminert i utgangspunktet, skriver Israel Hayom. Ytterligere forskjeller mellom gruppene var morens alder ved tidspunktet for fødselen. Hvert ekstra år økte risikoen for å utvikle ADHD med 10 prosent. "Denne studien kan ikke avgjøre om begrenset eksponering mot amming hos barn med ADHD forårsaker oppmerksomhet og konsentrasjon lidelse eller om mødre som ammer for en kortere periode gjør det på grunn av barnets adferdsforstyrrelser," sier forskerne. Men de mener at resultatene er gode nok til å konkludere med at forebygging av ADHD kan legges til listen over fordeler med amming. En tysk studie utgitt i september, publisert i tidsskriftet Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, viste lignende funn. Den konkluderte med at barn som ammes har 20 prosent mindre sannsynlighet for å få oppmerksomhet, konsentrasjon og atferdsforstyrrelser, skriver Israel Hayom.

En ny israelsk studie har funnet ut at amming i løpet av de første månedene av et barns liv senker et barns risikonivå for å utvikle oppmerksomhet, konsentrasjon og atferdsforstyrrelser (ADHD). Legene Aviva Mimouni Bloch, Anna Kechvenskaya og Francis Mimouni offentliggjorde resultatene av deres studie med tittelen “Amming i tre måneder eller mer har en beskyttende effekt mot utvikling av ADHD på et senere stadium av barndommen”, på en konferanse i regi av «Association for Child Development and Rehabilitation».

Forskningen fokuserte på 150 barn i alderen 6 til 12 år som hadde blitt diagnostisert med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ved Schneider Children Medical Center i Israel. To andre grupper ble brukt til sammenligning: en bestod av ikke-diagnostiserte søsken, og den andre bestod av barn som hadde blitt behandlet på øre, nese og halsklinikken på sykehuset og ikke hadde oppmerksomhets- eller konsentrasjonsproblemer. Barnas mødre ble også testet for ADHD, for å utelukke mulige genetiske elementer, skriver Israel Hayom.

Studien fant at 43 prosent av barna i ADHD-gruppen hadde ammet i fire måneder, sammenlignet med 68 % i gruppen av søsken og 73 % i ikke-ADHD kontrollgruppen. Den klareste forskjellen mellom gruppene ble funnet blant de som ammet lenger enn tre måneder.

Også andre studier har antydet en mulig sammenheng mellom utviklingen av ADHD og amming, men dette er den første studien der søsken og foreldre med ADHD og det genetiske aspektet ble eliminert i utgangspunktet, skriver Israel Hayom.

Ytterligere forskjeller mellom gruppene var morens alder ved tidspunktet for fødselen. Hvert ekstra år økte risikoen for å utvikle ADHD med 10 prosent.

“Denne studien kan ikke avgjøre om begrenset eksponering mot amming hos barn med ADHD forårsaker oppmerksomhet og konsentrasjon lidelse eller om mødre som ammer for en kortere periode gjør det på grunn av barnets adferdsforstyrrelser,” sier forskerne. Men de mener at resultatene er gode nok til å konkludere med at forebygging av ADHD kan legges til listen over fordeler med amming.

En tysk studie utgitt i september, publisert i tidsskriftet Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, viste lignende funn. Den konkluderte med at barn som ammes har 20 prosent mindre sannsynlighet for å få oppmerksomhet, konsentrasjon og atferdsforstyrrelser, skriver Israel Hayom.