Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling gir Israel positive tilbakemeldinger for sin fallende ledighet i nye tall utgitt av organisasjonen. Ifølge dataene falt ledigheten i Israel med to prosentpoeng ned til 6,7 %, og sysselsettingen nådde 67,1 % i tredje kvartal 2012. Gjennomsnittlig sysselsetting for OECD-landene var mindre enn i Israel, nærmere bestemt på 65 %. Den høyeste sysselsettingen hadde Island med 80 %, mens Tyrkia hadde den laveste sysselsettingen med 48.5 %. Skriver Israel Hayom.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling gir Israel positive tilbakemeldinger for sin fallende ledighet i nye tall utgitt av organisasjonen. Ifølge dataene falt ledigheten i Israel med to prosentpoeng ned til 6,7 %, og sysselsettingen nådde 67,1 % i tredje kvartal 2012. Gjennomsnittlig sysselsetting for OECD-landene var mindre enn i Israel, nærmere bestemt på 65 %. Den høyeste sysselsettingen hadde Island med 80 %, mens Tyrkia hadde den laveste sysselsettingen med 48.5 %. Skriver Israel Hayom.