Israel er blant de mest innovative land i verden målt pr. innbygger. Landet er spesielt i front når det gjelder Informasjonsteknologi, biotech, alternativ energi og sikkerehet. Et av de ferskeste gjennombruddene innen israelsk forskning som kan få global betydning for bekjempelse av kreft, er kreftvaksinen til selskapet VAXIL. Selskapet har funnet en metode til å lære kroppens immunsystem til å angripe de cellene som inneholder MUC1, som finnes i 90 % av kreftcellene. Vaxil Biotherapeutics revolusjonerende behandling for kreft har selskapet derfor kalt for ImMucin. ImMucin er en ny type medikament kalt en terapeutisk vaksine. En terapeutisk vaksine utnytter kraften i kroppens immunsystem til å bekjempe kreft. En terapeutisk vaksine lærer kroppens immunsystem til å angripe "dårlig" kreftceller - mens de gode sunne celler forblir intakt. Kreftbehandlingen vil derfor ha svært få bivirkninger sammenliknet med dagens behandlingsmetoder, forklarer selskapet. VAXIL’s produkt er i klinisk fase I/II og forventes på markedet i 2018. Dette er et produkt av mange som kan sees på messen IATA BIOMED til sommer i Tel Aviv. Der vil det delta en lang rekke bioteknologiske virksomheter. httpv://www.youtube.com/watch?v=XhEwj6Ue13s&feature=player_embedded

Israel er blant de mest innovative land i verden målt pr. innbygger. Landet er spesielt i front når det gjelder Informasjonsteknologi, biotech, alternativ energi og sikkerehet. Et av de ferskeste gjennombruddene innen israelsk forskning som kan få global betydning for bekjempelse av kreft, er kreftvaksinen til selskapet VAXIL. Selskapet har funnet en metode til å lære kroppens immunsystem til å angripe de cellene som inneholder MUC1, som finnes i 90 % av kreftcellene.

Vaxil Biotherapeutics revolusjonerende behandling for kreft har selskapet derfor kalt for ImMucin. ImMucin er en ny type medikament kalt en terapeutisk vaksine. En terapeutisk vaksine utnytter kraften i kroppens immunsystem til å bekjempe kreft. En terapeutisk vaksine lærer kroppens immunsystem til å angripe “dårlig” kreftceller – mens de gode sunne celler forblir intakt. Kreftbehandlingen vil derfor ha svært få bivirkninger sammenliknet med dagens behandlingsmetoder, forklarer selskapet. VAXIL’s produkt er i klinisk fase I/II og forventes på markedet i 2018.

Dette er et produkt av mange som kan sees på messen IATA BIOMED til sommer i Tel Aviv. Der vil det delta en lang rekke bioteknologiske virksomheter.