Et internasjonalt team av forskere ledet av israelske forskere har utviklet en metode for påvisning av galakser av stjerner som ble dannet da universet fortsatt var i sin barndom - i løpet av de første 180 millioner år av sin eksistens, skriver Israel21c. Universet er anslått til å være rundt 14 milliarder år gammelt, og jo lenger bort en stjerne er, jo eldre er den. Dagens teleskoper kan imidlertid bare identifisere galakser ca. 700 millioner år gamle, og bare når galaksen er usedvanlig stor eller en stor fantastisk eksplosjon har funnet sted. Nå har imidlertid professor Rennan Barkana ved Tel Aviv University School of Physics and Anatomy, begynt å bruke radioteleskoper for å oppsøke radiobølger av hydrogenatomer, som det var rikelig av i de tidlige dagene av universet. Atomene reflekterer strålingen fra stjernene. «Ved hjelp av denne metoden åpnes veien til å lære mer om universets eldste galakser», forteller professoren til Israel21c. Barkana forklarer at disse bølgene viser et bestemt mønster på himmelen, en klar signatur av de tidlige galakser, som var en million størrelsen av galakser i dag. Forskjeller i bevegelse av mørk materie og gass fra den tidlige perioden av universet, noe som påvirker dannelsen av stjerner, produserer et bestemt svingningsmønster som gjør det lettere å skille disse tidlige bølgene fra lyse lokale radio-utslipp. «Intensiteten av bølger fra denne tidlige epoken avhenger av temperaturen i gassen, slik at forskere begynner å sette sammen et grovt kart av galaksene i et område av himmelen. Hvis gassen er veldig varm, betyr det at det er mange stjerner, hvis kjøligere, er det færre stjerner», forklarer Barkana. «Disse første skritt inn i den mystiske opprinnelsen til universet vil tillate radioastronomer å rekonstruere for første gang hvordan det tidlige universet så ut som, i form av fordeling av stjerner og galakser over himmelen», mener Barkana. "Vi vet mye om det uberørte universet, og vi vet mye om universet i dag. Det er en ukjent epoke i mellom da det var varm gass og den første dannelse av stjerner. Nå skal vi inn i denne epoken og inn i det ukjente, "sier han til Israel21c.

Et internasjonalt team av forskere ledet av israelske forskere har utviklet en metode for påvisning av galakser av stjerner som ble dannet da universet fortsatt var i sin barndom – i løpet av de første 180 millioner år av sin eksistens, skriver Israel21c. Universet er anslått til å være rundt 14 milliarder år gammelt, og jo lenger bort en stjerne er, jo eldre er den. Dagens teleskoper kan imidlertid bare identifisere galakser ca. 700 millioner år gamle, og bare når galaksen er usedvanlig stor eller en stor fantastisk eksplosjon har funnet sted.

Nå har imidlertid professor Rennan Barkana ved Tel Aviv University School of Physics and Anatomy, begynt å bruke radioteleskoper for å oppsøke radiobølger av hydrogenatomer, som det var rikelig av i de tidlige dagene av universet. Atomene reflekterer strålingen fra stjernene. «Ved hjelp av denne metoden åpnes veien til å lære mer om universets eldste galakser», forteller professoren til Israel21c.

Barkana forklarer at disse bølgene viser et bestemt mønster på himmelen, en klar signatur av de tidlige galakser, som var en million størrelsen av galakser i dag. Forskjeller i bevegelse av mørk materie og gass fra den tidlige perioden av universet, noe som påvirker dannelsen av stjerner, produserer et bestemt svingningsmønster som gjør det lettere å skille disse tidlige bølgene fra lyse lokale radio-utslipp.

«Intensiteten av bølger fra denne tidlige epoken avhenger av temperaturen i gassen, slik at forskere begynner å sette sammen et grovt kart av galaksene i et område av himmelen. Hvis gassen er veldig varm, betyr det at det er mange stjerner, hvis kjøligere, er det færre stjerner», forklarer Barkana.

«Disse første skritt inn i den mystiske opprinnelsen til universet vil tillate radioastronomer å rekonstruere for første gang hvordan det tidlige universet så ut som, i form av fordeling av stjerner og galakser over himmelen», mener Barkana.

“Vi vet mye om det uberørte universet, og vi vet mye om universet i dag. Det er en ukjent epoke i mellom da det var varm gass og den første dannelse av stjerner. Nå skal vi inn i denne epoken og inn i det ukjente, “sier han til Israel21c.