Nye data tyder på at Israel ikke bare har mye større gassressurser enn antatt, men også har den tredje største forekomst av oljeskifer i verden. Under en nylig avholdt oljekonferanse i Israel uttalte professor Howard Eddik, som er en verdenskjent ekspert på emnet, at Israel i løpet av det neste tiåret kan bli energiuavhengig utelukkende ved hjelp av skiferforekomstene, som han forventet vil ha en produksjonspris på 40 dollar per fat, mye mindre enn dagens oljepris. På sikt kan Israel bli en større oljenasjon enn Saudi Arabia. Framtidsutsiktene ser lyse ut også for nabostaten Jordan, der det også er oppdaget store forekomster av oljeskifter. Jerusalem Post skrev i i fjor om en vurdering av forekomstene av oljeskifter gjort av dr. Yuval Bartov, administrerende geolog for Israel Energy, og fremlagt på det årlige symposium til den prestisjetunge Colorado School of Mines. Han presenterte data som tyder på at Israels oljeskiferreserver er på 250 milliarder fat. Det tilsvarer de påviste oljeskiferreservene til Saudi Arabia. Disse tallene er i følge Jerusalem Post ikke tilbakevist av uavhengige analytikere innen oljeindustrien. Som en konsekvens av disse nye beregningene kan Israel fremstå som det landet som har den tredje største forekomst av oljeskifer i verden, etter USA og Kina. Oljeskifergruvedrift pleide å være en skitten virksomhet som brukte opp enorme mengder vann og energi. Men ny teknologi, utviklet for israelske skifer, søker å skille oljen fra skiferstein 300 meter under bakken, og disse teknikkene produserer vann, heller enn å bruke det opp. Teknologien vil bli testet i et pilotprosjekt. Det vil være avgjørende for å vise at de underjordiske separasjonene av olje fra skifer er miljøvennlig før man går til full-skala produksjon. Det nåværende målet er å produsere kommersielle mengder skiferolje ved slutten av tiåret, skriver den israelske avisen. De nye opplysningene fremlagt på oljekonferansen av professor Howard Eddik viser at også Jordan kan se fremtiden lyst i møte. Landet har etter de siste anslagene ca. 40-80 milliarder tonn oljeskifer som kan vare i over 900 år med dagens forbruk, ifølge en toppansatt ved et estisk selskap som jobber med å ta ut oljeskifer i landet. USA og Canada er allerede begynt å produsere store mengder oljeskifter, noe som har bidratt til å presse prisene ned i USA. httpv://www.youtube.com/watch?v=RyK6dzLwXek&feature=player_embedded httpv://www.youtube.com/watch?v=cj6OQfhotDo

Nye data tyder på at Israel ikke bare har mye større gassressurser enn antatt, men også har den tredje største forekomst av oljeskifer i verden. Under en nylig avholdt oljekonferanse i Israel uttalte professor Howard Eddik, som er en verdenskjent ekspert på emnet, at Israel i løpet av det neste tiåret kan bli energiuavhengig utelukkende ved hjelp av skiferforekomstene, som han forventet vil ha en produksjonspris på 40 dollar per fat, mye mindre enn dagens oljepris.

På sikt kan Israel bli en større oljenasjon enn Saudi Arabia. Framtidsutsiktene ser lyse ut også for nabostaten Jordan, der det også er oppdaget store forekomster av oljeskifter.

Jerusalem Post skrev i i fjor om en vurdering av forekomstene av oljeskifter gjort av dr. Yuval Bartov, administrerende geolog for Israel Energy, og fremlagt på det årlige symposium til den prestisjetunge Colorado School of Mines. Han presenterte data som tyder på at Israels oljeskiferreserver er på 250 milliarder fat. Det tilsvarer de påviste oljeskiferreservene til Saudi Arabia.

Disse tallene er i følge Jerusalem Post ikke tilbakevist av uavhengige analytikere innen oljeindustrien. Som en konsekvens av disse nye beregningene kan Israel fremstå som det landet som har den tredje største forekomst av oljeskifer i verden, etter USA og Kina.

Oljeskifergruvedrift pleide å være en skitten virksomhet som brukte opp enorme mengder vann og energi. Men ny teknologi, utviklet for israelske skifer, søker å skille oljen fra skiferstein 300 meter under bakken, og disse teknikkene produserer vann, heller enn å bruke det opp. Teknologien vil bli testet i et pilotprosjekt. Det vil være avgjørende for å vise at de underjordiske separasjonene av olje fra skifer er miljøvennlig før man går til full-skala produksjon. Det nåværende målet er å produsere kommersielle mengder skiferolje ved slutten av tiåret, skriver den israelske avisen.

De nye opplysningene fremlagt på oljekonferansen av professor Howard Eddik viser at også Jordan kan se fremtiden lyst i møte. Landet har etter de siste anslagene ca. 40-80 milliarder tonn oljeskifer som kan vare i over 900 år med dagens forbruk, ifølge en toppansatt ved et estisk selskap som jobber med å ta ut oljeskifer i landet.

USA og Canada er allerede begynt å produsere store mengder oljeskifter, noe som har bidratt til å presse prisene ned i USA.