Foreign Policy, et av verdens viktigste magasiner, har valgt den israelske forretningsmannen, Shai Reshef, 57, grunnlegger av University of the People, som en av verdens topp 100 globale tenkere, skriver Ynet News. For tre år siden etablerte Reshef et online universitet slik at studenter fra hele verden kunne studere gratis, via Internett, etter en anerkjent bachelorgrad. Universitetet har studenter fra Kina, Pakistan, Haiti, Rwanda, Mali, Peru, Nepal, Saudi-Arabia, Sør-Sudan, og mange andre land. New York og Yale universitet er partnere i prosjektet, og mer enn 3000 professorer fra verdens viktigste universiteter deltar i arbeidet frivillig, inkludert presidentene ved universitetene Oxford og New York. Studiene ved universitet er virtuelle. Rundt 20-30 studenter fra 20-30 land deltar i hvert kurs. De angir et virtuelt klasserom med et passord, får skriftlige foredrag og deltar i en diskusjon. Studentene får også lekser. En frivillig veileder holder oppsyn med studiene, og om elevene klarer å finne svar på spørsmålene de har fått, og han bistår dem, forklarer den israelske avisen. Studentene betaler ikke skolepenger, men belastes et nominelt beløp for eksamen. De som ikke har råd til å betale eksamenssummen blir tilbudt stipend. Det er to opptakskrav: Tolv års utdanning og kjennskap til engelsk. For tiden underviser universitetet i bedriftsøkonomi og informatikk. Shai Reshef mener hans universitet bidrar til å fremme fred i verden. Det samme klasserommet kan ha en pakistansk student som studerer med en indisk student, en gresk student som studerer med en tyrkisk student, eller en israelsk student som studerer sammen med en palestinsk student. "Hvis du utdanner en person, kan du endre et liv, hvis du utdanner mange, kan du forandre verden," sa han nylig i en forelesning, skriver Ynet News. httpv://www.youtube.com/watch?v=K0PJbPlZoNI&feature=player_embedded

Foreign Policy, et av verdens viktigste magasiner, har valgt den israelske forretningsmannen, Shai Reshef, 57, grunnlegger av University of the People, som en av verdens topp 100 globale tenkere, skriver Ynet News. For tre år siden etablerte Reshef et online universitet slik at studenter fra hele verden kunne studere gratis, via Internett, etter en anerkjent bachelorgrad. Universitetet har studenter fra Kina, Pakistan, Haiti, Rwanda, Mali, Peru, Nepal, Saudi-Arabia, Sør-Sudan, og mange andre land.

New York og Yale universitet er partnere i prosjektet, og mer enn 3000 professorer fra verdens viktigste universiteter deltar i arbeidet frivillig, inkludert presidentene ved universitetene Oxford og New York.

Studiene ved universitet er virtuelle. Rundt 20-30 studenter fra 20-30 land deltar i hvert kurs. De angir et virtuelt klasserom med et passord, får skriftlige foredrag og deltar i en diskusjon. Studentene får også lekser. En frivillig veileder holder oppsyn med studiene, og om elevene klarer å finne svar på spørsmålene de har fått, og han bistår dem, forklarer den israelske avisen.

Studentene betaler ikke skolepenger, men belastes et nominelt beløp for eksamen. De som ikke har råd til å betale eksamenssummen blir tilbudt stipend. Det er to opptakskrav: Tolv års utdanning og kjennskap til engelsk. For tiden underviser universitetet i bedriftsøkonomi og informatikk.

Shai Reshef mener hans universitet bidrar til å fremme fred i verden. Det samme klasserommet kan ha en pakistansk student som studerer med en indisk student, en gresk student som studerer med en tyrkisk student, eller en israelsk student som studerer sammen med en palestinsk student. “Hvis du utdanner en person, kan du endre et liv, hvis du utdanner mange, kan du forandre verden,” sa han nylig i en forelesning, skriver Ynet News.