Israel har nå 52 142 aktive advokater rapporterer Calcalist, noe som gjør Israel til det landet i verden med høyest antall advokater per innbygger ifølge den israelske domstoladministrasjonen. Forrige torsdag fikk 1248 nye advokater sine advokatbevillinger under en seremoni i Jerusalem, melder Jewish News. I årets seremoni fikk flere kvinner enn menn sine advokatlisenser, 664 kvinnelige advokater (53 %) i forhold til 584 mannlige advokater (47 %). Den israelske justisministeren Yaakov Neeman talte under seremonien, som fant sted under lysfesten Hanukka. Det ble markert gjennom lystenning. "Studiene var så vanskelig," sier en av studentene, Nardeen Bisharat, 24, fra Nasaret til Jewish News. Hun ble uteksaminert fra universitetet i Tel Aviv. Hun bestemt seg allerede i andre klasse i barneskolen for at hun ville gå i farens fotspor og utdanne seg innen jus. Nå kan hun jobbe som advokat ved sin fars advokatkontor i Nasaret, uten at hun helt har bestemt seg for det er det hun vil. "Min far er veldig, veldig stolt av meg," legger hun til med et smil. Reemon Silverman, 23, som flyttet til Israel fra USA rett etter videregående skole for fem år siden, var også veldig glad for å motta sin lisens etter å ha lest tett de siste månedene før eksamen. Hun sier at de siste årene har vært utfordrende siden hebraisk ikke er hennes morsmål. "Men fordi jeg ønsker å praktisere loven i Israel så var det viktig for meg å studere jus her," understreker Silverman, som opprinnelig kommer fra Maine. "Jeg føler at det er spesielt å praktisere loven i Israel fordi det er en unik måte å bidra til fremtiden for det jødiske folk og staten Israel på," sier hun til Jewish News. De nye israelske advokatene har en variert bakgrunn, og varierer også sterkt i alder, skriver Jewish News. Den yngste som bestod årets eksamen er 22 år, den eldste 66 år gammel. "Dere har et betydelig arbeid foran dere," sa justisminister Neeman i sin tale til de ferdigutdannede advokatene. "Det viktigste å huske er å elske dine brødre og å alltid bruke åpen dialog i problemløsning. Dette er det som gjør det israelske rettssystemet så eksepsjonelt," sa han.

Israel har nå 52 142 aktive advokater rapporterer Calcalist, noe som gjør Israel til det landet i verden med høyest antall advokater per innbygger ifølge den israelske domstoladministrasjonen. Forrige torsdag fikk 1248 nye advokater sine advokatbevillinger under en seremoni i Jerusalem, melder Jewish News. I årets seremoni fikk flere kvinner enn menn sine advokatlisenser, 664 kvinnelige advokater (53 %) i forhold til 584 mannlige advokater (47 %). Den israelske justisministeren Yaakov Neeman talte under seremonien, som fant sted under lysfesten Hanukka. Det ble markert gjennom lystenning.

“Studiene var så vanskelig,” sier en av studentene, Nardeen Bisharat, 24, fra Nasaret til Jewish News. Hun ble uteksaminert fra universitetet i Tel Aviv. Hun bestemt seg allerede i andre klasse i barneskolen for at hun ville gå i farens fotspor og utdanne seg innen jus. Nå kan hun jobbe som advokat ved sin fars advokatkontor i Nasaret, uten at hun helt har bestemt seg for det er det hun vil. “Min far er veldig, veldig stolt av meg,” legger hun til med et smil.

Reemon Silverman, 23, som flyttet til Israel fra USA rett etter videregående skole for fem år siden, var også veldig glad for å motta sin lisens etter å ha lest tett de siste månedene før eksamen. Hun sier at de siste årene har vært utfordrende siden hebraisk ikke er hennes morsmål. “Men fordi jeg ønsker å praktisere loven i Israel så var det viktig for meg å studere jus her,” understreker Silverman, som opprinnelig kommer fra Maine. “Jeg føler at det er spesielt å praktisere loven i Israel fordi det er en unik måte å bidra til fremtiden for det jødiske folk og staten Israel på,” sier hun til Jewish News.

De nye israelske advokatene har en variert bakgrunn, og varierer også sterkt i alder, skriver Jewish News. Den yngste som bestod årets eksamen er 22 år, den eldste 66 år gammel.

“Dere har et betydelig arbeid foran dere,” sa justisminister Neeman i sin tale til de ferdigutdannede advokatene. “Det viktigste å huske er å elske dine brødre og å alltid bruke åpen dialog i problemløsning. Dette er det som gjør det israelske rettssystemet så eksepsjonelt,” sa han.