«Vi er det eneste lander som trues med folkemord», sa Israels statsminister i intervju med die Welt i forbindelse med det nylig avsluttede møtet med den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Det er det ikke alle nordmenn, svensker og dansker som ønsker å være passive tilskuere til. Årlig reiser flere titalls personer fra Skandinavia til Israel for å forsvare landet mot utslettelsestrusselen fra landets nabostater gjennom gratis frivillig arbeid for den israelske hæren. Det er den israelske stiftelsen Sheruit Le'Israel (Sar-El), som i tett samarbeid med det israelske forsvaret (IDF) organiserer programmer for frivillig arbeid i den israelske hæren, IDF. «Fra Skandinavia pleier det å være 30-40 årlig som drar ned. I år er tallet 60-70, og hovedvekten er fra Norge», sier advokat og kontaktperson i Sar-El Norge, Torger Dahl til Vårt Land. «Frivillige kan dra ned i vanligvis tre uker, og en av hovedoppgavene deres er å pakke medisinsk utstyr». Vårt Land spør hvilke reaksjoner organisasjonen får på arbeid de utfører. «I dag er det få reaksjoner. Folk har blitt oppmerksomme på hva Sar-El er. For noen år siden trodde folk at de frivillige dro ned med våpen», svarer Dahl. Sar-Els deltakere kan ifølge Dahl, deles i to grupper: personlig kristne som ønsker å hjelpe til, og yngre mennesker som har varierende begrunnelser. «Det er minst to nordmenn i IDF hvorav jeg er den ene, men jeg vet ikke hvor mange det er totalt, sier IDFs talsmann i Skandinavia», Bjørn Hermann til Vårt Land. Statistikken for hvilke nasjonaliteter soldatene i IDF har, er ikke lett tilgjengelig. Hermann vil derfor ikke utelukke at det finnes flere nordmenn som tjenestegjør i IDF. Forsker Hanne Eggen Røislien ved Forsvarets Ingeniørhøgskole tror eventuelle nordmenn som ønsker å delta i felten for IDF vil møte problemer. «IDF kan ikke ta med folk i felten som ikke har gode hebraisk-kunnskaper. Mange amerikanere som verver seg, sliter med å følge med i grunnutdanning. Dette er hebraisk med militære kommandoer som foregår over en spraket radio», sier Røislien til Vårt Land. Hun har skrevet en doktorgradsavhandling hvor hun har sett nærmere på religionens rolle i det israelske forsvaret. Den israelske stiftelsen Sar-El, som hjelper nordmenn som vil slå et lite symbolsk slag for det israelske forsvaret gjennom å pakke medisinsk utstyr har sitt hovedkontor i Tel Aviv Yaffo og er organisert med et sivilt styre og både sivilt ansatte og mannskap fra IDF. Hvert år arbeider ca. 5 000 frivillige fra hele verden som frivillige i IDF. Arbeidet som frivillig er ikke betalt, og er aldri i stridende avdelinger. Frivillige arbeider fortrinnsvis i vedlikeholds- og logistikkavdelinger i forsvaret. Vanligvis varer programmene 3 uker, men det er muligheter for både kortere og lengre opphold, opplyser organisasjonen på dens hjemmeside. Reiselystne og arbeidsvillige Israel-venner kan kontakte Sar-El på e-post info@sar-el.no eller telefon 23 32 61 03 eller 913 913 19. Sar-El ble etablert sommeren 1982 av general Aharon Davidi (tidligere sjef for det israelske forsvarets fallskjerm- og infanterikorps). Som resultat av kampene i Libanon med påfølgende innkalling av reservemannskap, var det akutt mangel på arbeidskraft i kibuttzer på Golan ut over i 1982, og innhøstingen var i fare. Davidi klarte i løpet av få uker å skaffe 650 frivillige til å arbeide med innhøstingen på Golan. Disse første frivillige følte sterkt for at det skulle være mulighet for å hjelpe Israel på denne måten også i fremtiden, og våren 1983 ble «Sar-El – nasjonalt prosjekt for frivillige for Israel» formelt dannet som en ikke-politisk og ikke-kommersiell organisasjon. Siden den gang har frivillige fra hele verden deltatt i Sar-Els programmer på vedlikeholds- og logistikkbaser i forsvaret. Sar-El er i dag representert i ca. 30 land (herunder Norge). Hvert år arbeider ca 5 000 frivillige fra hele verden i IDF, og hovedtyngden av frivillige i Sar-El kommer fra USA og Frankrike. Frivillig i IDF gjennom Sar-Els programmer bærer forsvarets vanlige arbeidsuniform, men med Sar-Els blå og hvite merker på skulderen. Frivillige i Sar-El er ikke soldater. De er ikke en del av det israelske forsvaret, og er ikke lønnet eller vervet personell. Det er således ikke i strid med norsk lovgivning å arbeide som frivillig i IDF gjennom Sar-El, dersom noen skulle frykte det.

«Vi er det eneste lander som trues med folkemord», sa Israels statsminister i intervju med die Welt i forbindelse med det nylig avsluttede møtet med den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Det er det ikke alle nordmenn, svensker og dansker som ønsker å være passive tilskuere til. Årlig reiser flere titalls personer fra Skandinavia til Israel for å forsvare landet mot utslettelsestrusselen fra landets nabostater gjennom gratis frivillig arbeid for den israelske hæren. Det er den israelske stiftelsen Sheruit Le’Israel (Sar-El), som i tett samarbeid med det israelske forsvaret (IDF) organiserer programmer for frivillig arbeid i den israelske hæren, IDF.

«Fra Skandinavia pleier det å være 30-40 årlig som drar ned. I år er tallet 60-70, og hovedvekten er fra Norge», sier advokat og kontaktperson i Sar-El Norge, Torger Dahl til Vårt Land. «Frivillige kan dra ned i vanligvis tre uker, og en av hovedoppgavene deres er å pakke medisinsk utstyr».

Vårt Land spør hvilke reaksjoner organisasjonen får på arbeid de utfører. «I dag er det få reaksjoner. Folk har blitt oppmerksomme på hva Sar-El er. For noen år siden trodde folk at de frivillige dro ned med våpen», svarer Dahl. Sar-Els deltakere kan ifølge Dahl, deles i to grupper: personlig kristne som ønsker å hjelpe til, og yngre mennesker som har varierende begrunnelser.

«Det er minst to nordmenn i IDF hvorav jeg er den ene, men jeg vet ikke hvor mange det er totalt, sier IDFs talsmann i Skandinavia», Bjørn Hermann til Vårt Land. Statistikken for hvilke nasjonaliteter soldatene i IDF har, er ikke lett tilgjengelig. Hermann vil derfor ikke utelukke at det finnes flere nordmenn som tjenestegjør i IDF.

Forsker Hanne Eggen Røislien ved Forsvarets Ingeniørhøgskole tror eventuelle nordmenn som ønsker å delta i felten for IDF vil møte problemer. «IDF kan ikke ta med folk i felten som ikke har gode hebraisk-kunnskaper. Mange amerikanere som verver seg, sliter med å følge med i grunnutdanning. Dette er hebraisk med militære kommandoer som foregår over en spraket radio», sier Røislien til Vårt Land. Hun har skrevet en doktorgradsavhandling hvor hun har sett nærmere på religionens rolle i det israelske forsvaret.

Den israelske stiftelsen Sar-El, som hjelper nordmenn som vil slå et lite symbolsk slag for det israelske forsvaret gjennom å pakke medisinsk utstyr har sitt hovedkontor i Tel Aviv Yaffo og er organisert med et sivilt styre og både sivilt ansatte og mannskap fra IDF. Hvert år arbeider ca. 5 000 frivillige fra hele verden som frivillige i IDF. Arbeidet som frivillig er ikke betalt, og er aldri i stridende avdelinger. Frivillige arbeider fortrinnsvis i vedlikeholds- og logistikkavdelinger i forsvaret. Vanligvis varer programmene 3 uker, men det er muligheter for både kortere og lengre opphold, opplyser organisasjonen på dens hjemmeside. Reiselystne og arbeidsvillige Israel-venner kan kontakte Sar-El på e-post info@sar-el.no eller telefon 23 32 61 03 eller 913 913 19.

Sar-El ble etablert sommeren 1982 av general Aharon Davidi (tidligere sjef for det israelske forsvarets fallskjerm- og infanterikorps). Som resultat av kampene i Libanon med påfølgende innkalling av reservemannskap, var det akutt mangel på arbeidskraft i kibuttzer på Golan ut over i 1982, og innhøstingen var i fare. Davidi klarte i løpet av få uker å skaffe 650 frivillige til å arbeide med innhøstingen på Golan.

Disse første frivillige følte sterkt for at det skulle være mulighet for å hjelpe Israel på denne måten også i fremtiden, og våren 1983 ble «Sar-El – nasjonalt prosjekt for frivillige for Israel» formelt dannet som en ikke-politisk og ikke-kommersiell organisasjon.

Siden den gang har frivillige fra hele verden deltatt i Sar-Els programmer på vedlikeholds- og logistikkbaser i forsvaret. Sar-El er i dag representert i ca. 30 land (herunder Norge). Hvert år arbeider ca 5 000 frivillige fra hele verden i IDF, og hovedtyngden av frivillige i Sar-El kommer fra USA og Frankrike.

Frivillig i IDF gjennom Sar-Els programmer bærer forsvarets vanlige arbeidsuniform, men med Sar-Els blå og hvite merker på skulderen. Frivillige i Sar-El er ikke soldater. De er ikke en del av det israelske forsvaret, og er ikke lønnet eller vervet personell. Det er således ikke i strid med norsk lovgivning å arbeide som frivillig i IDF gjennom Sar-El, dersom noen skulle frykte det.