Kommunist-Kina har fått mange mangemillionærer, og mange av dem er interessert i å investere i Israel. Det forsikret den kinesiske ambassadøren til Israel, Gao Yanping, da hun i går holdt innlegg under Israel Business Conference, arrangert av forretningsbladet Globes. Ambassadøren mente at den kinesiske regjeringens nye femårsplan vil tilby Israel nye muligheter, og føre til et fruktbart samarbeid for begge parter. Kina er i dag verdens tredje største handelspartner, og den største i Asia. Handel medKina  har vokst 200 ganger i de siste tiårene, fremhevet ambassadøren. «Under den siste krisen ble den israelske handelen med USA og Europa svekket, og Kina bør nå bli Israels viktigste eksportdestinasjon Disse kommersielle båndene er ikke uten vanskeligheter, men begge regjeringer bør gjøre alt for å fjerne barrierer, for eksempel forsinkelser i å bringe kinesiske arbeidere til Israel," sa den kinesiske ambassadøren. "De utviklede økonomiene lider av et inflasjonspress. Krisen i Europa er verre, og fører til økende usikkerhet. Global handel økte med bare 2 %, langt mindre enn i tidligere år. Kinas vekst har derimot bedret seg og nådde 7,5 % de siste tre kvartalene i år. Kina prøver å forbedre det internasjonale investeringsklima. Vårt hovedmål er å oppmuntre til bærekraftig og rettferdig vekst " la hun til. Professor Aron Shai ved universitetet i Tel Aviv er ekspert på Kina. Han sier til Globes at han tror Kinas rolle i den globale økonomien vil fortsette å vokse. «Jeg ser ikke noen stor endring i denne forbindelsen. Noen mener at Kina har overskredet sin evne, og at landet er på vei mot en permanent nedgang. jeg var der for tre uker siden, og jeg må innrømme at lederne snakket åpent og kraftig om problemene Kina, for eksempel om korrupsjon og arbeidsledighet. Det er en svært god ting,» sier han, men fremhever at den kinesiske økonomien sliter med en del problemer, som ulikhet, korrupsjon, og gapene mellom byene og landsbygda.

Kommunist-Kina har fått mange mangemillionærer, og mange av dem er interessert i å investere i Israel. Det forsikret den kinesiske ambassadøren til Israel, Gao Yanping, da hun i går holdt innlegg under Israel Business Conference, arrangert av forretningsbladet Globes. Ambassadøren mente at den kinesiske regjeringens nye femårsplan vil tilby Israel nye muligheter, og føre til et fruktbart samarbeid for begge parter. Kina er i dag verdens tredje største handelspartner, og den største i Asia. Handel medKina  har vokst 200 ganger i de siste tiårene, fremhevet ambassadøren.

«Under den siste krisen ble den israelske handelen med USA og Europa svekket, og Kina bør nå bli Israels viktigste eksportdestinasjon Disse kommersielle båndene er ikke uten vanskeligheter, men begge regjeringer bør gjøre alt for å fjerne barrierer, for eksempel forsinkelser i å bringe kinesiske arbeidere til Israel,” sa den kinesiske ambassadøren.

“De utviklede økonomiene lider av et inflasjonspress. Krisen i Europa er verre, og fører til økende usikkerhet. Global handel økte med bare 2 %, langt mindre enn i tidligere år. Kinas vekst har derimot bedret seg og nådde 7,5 % de siste tre kvartalene i år. Kina prøver å forbedre det internasjonale investeringsklima. Vårt hovedmål er å oppmuntre til bærekraftig og rettferdig vekst ” la hun til.

Professor Aron Shai ved universitetet i Tel Aviv er ekspert på Kina. Han sier til Globes at han tror Kinas rolle i den globale økonomien vil fortsette å vokse.

«Jeg ser ikke noen stor endring i denne forbindelsen. Noen mener at Kina har overskredet sin evne, og at landet er på vei mot en permanent nedgang. jeg var der for tre uker siden, og jeg må innrømme at lederne snakket åpent og kraftig om problemene Kina, for eksempel om korrupsjon og arbeidsledighet. Det er en svært god ting,» sier han, men fremhever at den kinesiske økonomien sliter med en del problemer, som ulikhet, korrupsjon, og gapene mellom byene og landsbygda.