Kardiologi betyr læren om hjertet og dets sykdommer. Hvert år møtes fagpersonell på området til en verdenskonferanse. I år fant den sted i begynnelsen av desember i Tel Aviv. Kardiologer, innovatører, og entreprenører i bransjen kom sammen for å sette seg inn i og utveksle erfaringer rundt det siste innen banebrytende medisinsk teknologi, skriver Arutz7. På konferansen deltok de ledende figurene i verden innen kardiologi, sammen med rundt 1100 andre deltakere fra over førti land. Arutz7 snakket med professor Raffia Bear, administrerende direktør i Rambam Hospital og co-regissør av 2012 ICI-konferansen. Han kaller konferansen en stor suksess, og bemerker at Israel var det perfekte landskap for en slik konferanse. "Det er utrolig hvor mange teknologier som kommer fra Israel,» sier han. "Israel er en kilde til innovasjon, en kilde til ideer ... det beste i verden ... det er ingenting mer robust per innbygger enn det du ser i Israel." Intervjuet kan du se her.

Kardiologi betyr læren om hjertet og dets sykdommer. Hvert år møtes fagpersonell på området til en verdenskonferanse. I år fant den sted i begynnelsen av desember i Tel Aviv. Kardiologer, innovatører, og entreprenører i bransjen kom sammen for å sette seg inn i og utveksle erfaringer rundt det siste innen banebrytende medisinsk teknologi, skriver Arutz7. På konferansen deltok de ledende figurene i verden innen kardiologi, sammen med rundt 1100 andre deltakere fra over førti land.

Arutz7 snakket med professor Raffia Bear, administrerende direktør i Rambam Hospital og co-regissør av 2012 ICI-konferansen. Han kaller konferansen en stor suksess, og bemerker at Israel var det perfekte landskap for en slik konferanse.

“Det er utrolig hvor mange teknologier som kommer fra Israel,» sier han. “Israel er en kilde til innovasjon, en kilde til ideer … det beste i verden … det er ingenting mer robust per innbygger enn det du ser i Israel.” Intervjuet kan du se her.