Arbeidsledigheten i Israel holder seg noenlunde stabil viser de siste tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået. 7 prosent av arbeidstokken var uten arbeid i slutten av oktober, kun 0,1 prosent flere enn måneden før. 253 000 israelere er nå registrert som arbeidsledige. I oktober ble 1500 personer lagt til arbeidsledighetslisten og 265 900 mennesker - 140 500 menn og 125 400 kvinner - besøkte arbeidsledighetskontorer over hele landet. Prosentandelen av arbeidsledige kvinner økte fra 6,5 % i september til 6,9 % i oktober. Siden begynnelsen av 2012 har 14.000 mennesker blitt lagt til den nasjonale arbeidsledighetsstatistikken. I oktober jobbet bare 77 % av lønnstakere på heltid, en nedgang fra 2011. Mengden av mennesker med deltids- eller relativt dårlig betalte jobber økte med 4,3 % i samme måned. Sjeføkonom i IBI Investment House, Rafi Gozlan, sier til Israel Hayom at han forventer en arbeidsledighet på 7,5 prosent i første halvdel av 2013. «Hvis den globale økonomiske situasjonen er i en god situasjon på slutten av neste år, vil vi stabilisere oss på denne prosenten," sier han. Rafi Gozlan mener at veksten i arbeidsstyrken i tiden fremover vil komme fra den offentlige sektor «Privat sektor ser ikke ut til å gjøre det så godt," sier han.

Arbeidsledigheten i Israel holder seg noenlunde stabil viser de siste tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået. 7 prosent av arbeidstokken var uten arbeid i slutten av oktober, kun 0,1 prosent flere enn måneden før. 253 000 israelere er nå registrert som arbeidsledige. I oktober ble 1500 personer lagt til arbeidsledighetslisten og 265 900 mennesker – 140 500 menn og 125 400 kvinner – besøkte arbeidsledighetskontorer over hele landet. Prosentandelen av arbeidsledige kvinner økte fra 6,5 % i september til 6,9 % i oktober.

Siden begynnelsen av 2012 har 14.000 mennesker blitt lagt til den nasjonale arbeidsledighetsstatistikken. I oktober jobbet bare 77 % av lønnstakere på heltid, en nedgang fra 2011. Mengden av mennesker med deltids- eller relativt dårlig betalte jobber økte med 4,3 % i samme måned.

Sjeføkonom i IBI Investment House, Rafi Gozlan, sier til Israel Hayom at han forventer en arbeidsledighet på 7,5 prosent i første halvdel av 2013. «Hvis den globale økonomiske situasjonen er i en god situasjon på slutten av neste år, vil vi stabilisere oss på denne prosenten,” sier han. Rafi Gozlan mener at veksten i arbeidsstyrken i tiden fremover vil komme fra den offentlige sektor «Privat sektor ser ikke ut til å gjøre det så godt,” sier han.