Tredje kvartal i 2012 viste en økning i de fleste av Israels økonomiske indikatorer, skiver Ynet News: Industriproduksjonsindeksen, eksport av varer, den lokale salgsindeksen for alle næringer, import av råvarer, antall turister som overnattet på hotell, detaljhandelsindeksen, salgene på supermarkedene, og kredittkort utgifter. Pilen pekte oppover for alt. Kun når det gjaldt import av investeringsvarer pekte pilen den andre veien. Mest gledet nok det israelske næringslivet seg over at tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået viste en økning i eksporten på 12.8 prosent i perioden fra juli til september, sammenliknet med året før. Økningen fra april til og med juni var på 11.1 prosent. Den industrielle eksporten gikk opp med 9,9 prosent, etter en økning på 9,2 prosent i kvartalet før. Import av varer økte med 4 prosent. Import av råvarer økte med 10, 8 prosent, og forbruksvarer med 5,7 prosent, men importen av investeringsvarer falt 11,7 prosent. Turistindustrien kan fortsatt juble. Antall overnattingen i israelske hoteller økte med 9,2 prosent i tredje kvartal, men antall overnattinger viste en liten nedgang på 2 prosent i de tre månedene før, til tross for økning i antall turister. Israelernes bruk av kredittkort ser ut til å stabilisere seg. I tredje kvartal i år tok israelerne ut 0,3 prosent mer ved hjelp av kredittkort enn det de gjorde i samme kvartal året før, etter en økning på 4,3 prosent i de tre foregående månedene skriver Ynet News.

Tredje kvartal i 2012 viste en økning i de fleste av Israels økonomiske indikatorer, skiver Ynet News: Industriproduksjonsindeksen, eksport av varer, den lokale salgsindeksen for alle næringer, import av råvarer, antall turister som overnattet på hotell, detaljhandelsindeksen, salgene på supermarkedene, og kredittkort utgifter. Pilen pekte oppover for alt. Kun når det gjaldt import av investeringsvarer pekte pilen den andre veien.

Mest gledet nok det israelske næringslivet seg over at tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået viste en økning i eksporten på 12.8 prosent i perioden fra juli til september, sammenliknet med året før. Økningen fra april til og med juni var på 11.1 prosent. Den industrielle eksporten gikk opp med 9,9 prosent, etter en økning på 9,2 prosent i kvartalet før.

Import av varer økte med 4 prosent. Import av råvarer økte med 10, 8 prosent, og forbruksvarer med 5,7 prosent, men importen av investeringsvarer falt 11,7 prosent.

Turistindustrien kan fortsatt juble. Antall overnattingen i israelske hoteller økte med 9,2 prosent i tredje kvartal, men antall overnattinger viste en liten nedgang på 2 prosent i de tre månedene før, til tross for økning i antall turister.

Israelernes bruk av kredittkort ser ut til å stabilisere seg. I tredje kvartal i år tok israelerne ut 0,3 prosent mer ved hjelp av kredittkort enn det de gjorde i samme kvartal året før, etter en økning på 4,3 prosent i de tre foregående månedene skriver Ynet News.