Da Yitzhak Frankentals sønn ble drept av palestinske terrorister etablerte han en organisasjon med formål å arbeide for fred og forsoning mellom jøder og palestinere. I dag har hans organisasjon rundt 600 medlemsfamilier, både palestinere og israelere, og arrangerer i disse dager en karikaturutstilling i samarbeid med Nobels Fredssenter i fredssenterets lokaler. Den kan sees frem til 22.februar. Organisasjonen Parents Circle Families Forum bestod først av israelske familier som hadde mistet sine barn i terrorhandlinger, men ble raskt utvidet til også å ta med palestinske familier som har mistet familiemedlemmer i konflikten. De første møtene med en gruppe palestinske familier fra Gaza ble holdt i 1998, men forbindelsen med dem ble brutt da Israel måtte stenge grensen etter intifadaen et par år senere. I stedet ble Parents Circle utvidet med palestinske familier fra både Vestbredden og Øst-Jerusalem. I dag har organisasjonen kontorer både i Tel Aviv og i A-Ram utenfor Jerusalem. Parents Circle skriver på sin nettside at organisasjonen ikke er en politisk organisasjon som presenterer politiske løsninger på konflikten, men at de fleste av medlemmene er enige om at løsningen må være basert på frie forhandlinger mellom ledere på begge sider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter, etablering av to stater for to folk, og signeringen av en fredsavtale. Det er i utgangspunktet det samme ståstedet som de siste israelske regjeringene har og har hatt. Den historiske forsoning mellom de to nasjonene er en nødvendig forutsetning for å oppnå en bærekraftig fredsavtale, mener organisasjonen. Arbeidet til Parents Circle Families Forum går ut på å formidle kontakt og informasjon mellom mennesker på begge sider av den nåværende «grenselinjen», og mellom israelske jøder og israelske arabere. Det skjer gjennom skolebesøk der israelere og palestinere som har mistet familiemedlemmer som et resultat av konflikten forteller sine historier og sine vyer om fred og forsoning til både israelske og palestinske skolebarn, gjennom produksjon av filmer og informasjonsmateriell, og ved å arrangere sommerleirer der palestinske og israelske skolebarn og tenåringer møter hverandre og etablerer vennskap. Aktivitetsnivået til Parents Circle Families Forum er svært høyt. Av årsberetningen for 2011 fremgår det eksempelvis at 17 000 ungdommer og foreldre deltok på 525 forskjellige dialogmøter, på skoler og i ulike organisasjoner som ble besøkt.  I tillegg kom flere andre typer aktiviteter. Nå planlegger den norske støtteavdelingen til Parents Circle Families Forum en temauke i Fredssenteret knyttet opp mot utstillingen.  Den skal foregå 11-15 februar, og vil inneholde seminarer, filmkveld og møter der skoleklasser får møte palestinske og israelske foreldre.  

Da Yitzhak Frankentals sønn ble drept av palestinske terrorister etablerte han en organisasjon med formål å arbeide for fred og forsoning mellom jøder og palestinere. I dag har hans organisasjon rundt 600 medlemsfamilier, både palestinere og israelere, og arrangerer i disse dager en karikaturutstilling i samarbeid med Nobels Fredssenter i fredssenterets lokaler. Den kan sees frem til 22.februar. Organisasjonen Parents Circle Families Forum bestod først av israelske familier som hadde mistet sine barn i terrorhandlinger, men ble raskt utvidet til også å ta med palestinske familier som har mistet familiemedlemmer i konflikten.

De første møtene med en gruppe palestinske familier fra Gaza ble holdt i 1998, men forbindelsen med dem ble brutt da Israel måtte stenge grensen etter intifadaen et par år senere. I stedet ble Parents Circle utvidet med palestinske familier fra både Vestbredden og Øst-Jerusalem. I dag har organisasjonen kontorer både i Tel Aviv og i A-Ram utenfor Jerusalem.

Parents Circle skriver på sin nettside at organisasjonen ikke er en politisk organisasjon som presenterer politiske løsninger på konflikten, men at de fleste av medlemmene er enige om at løsningen må være basert på frie forhandlinger mellom ledere på begge sider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter, etablering av to stater for to folk, og signeringen av en fredsavtale. Det er i utgangspunktet det samme ståstedet som de siste israelske regjeringene har og har hatt.

Den historiske forsoning mellom de to nasjonene er en nødvendig forutsetning for å oppnå en bærekraftig fredsavtale, mener organisasjonen.

Arbeidet til Parents Circle Families Forum går ut på å formidle kontakt og informasjon mellom mennesker på begge sider av den nåværende «grenselinjen», og mellom israelske jøder og israelske arabere. Det skjer gjennom skolebesøk der israelere og palestinere som har mistet familiemedlemmer som et resultat av konflikten forteller sine historier og sine vyer om fred og forsoning til både israelske og palestinske skolebarn, gjennom produksjon av filmer og informasjonsmateriell, og ved å arrangere sommerleirer der palestinske og israelske skolebarn og tenåringer møter hverandre og etablerer vennskap.

Aktivitetsnivået til Parents Circle Families Forum er svært høyt. Av årsberetningen for 2011 fremgår det eksempelvis at 17 000 ungdommer og foreldre deltok på 525 forskjellige dialogmøter, på skoler og i ulike organisasjoner som ble besøkt.  I tillegg kom flere andre typer aktiviteter.

Nå planlegger den norske støtteavdelingen til Parents Circle Families Forum en temauke i Fredssenteret knyttet opp mot utstillingen.  Den skal foregå 11-15 februar, og vil inneholde seminarer, filmkveld og møter der skoleklasser får møte palestinske og israelske foreldre.