«Den israelske økonomien har vist modenhet og stabilitet i tidligere sikkerhetspolitiske kriser. Jeg er overbevist om at økonomien også vil overleve den nåværende krisen," mener den israelske finansministeren. Uttalelsen kom gjennom en pressemelding fra finansdepartementet noen dager før våpenhvilen. Den israelske finansministeren dr. Yuval Steinitz og sentralbanksjefen, professor Stanley Fisher (bildet), møttes i begynnelsen av forrige uke på kontoret til finansministeren i Jerusalem og diskuterte resultatene av økonomien i skyggen av "Operation Pillar of Defense" og dens implikasjoner. Finansministeren og sentralbanksjefen var enige om at markedene syntes å fungere skikkelig til tross for krigssituasjonen.  Utenlandske og lokale investorer så ut til å anerkjenne muligheten for den israelske økonomien til å komme ut av den sikkerhetspolitiske krisen uten betydelig skade. Også erfaringene fra liknende hendelser i fortiden viser at økonomien fortsetter i full drift, og at skader som måtte vært påført som følge av krigssituasjonene raskt rettes opp, konkluderte finansministeren og sentralbanksjefen.

«Den israelske økonomien har vist modenhet og stabilitet i tidligere sikkerhetspolitiske kriser. Jeg er overbevist om at økonomien også vil overleve den nåværende krisen,” mener den israelske finansministeren. Uttalelsen kom gjennom en pressemelding fra finansdepartementet noen dager før våpenhvilen. Den israelske finansministeren dr. Yuval Steinitz og sentralbanksjefen, professor Stanley Fisher (bildet), møttes i begynnelsen av forrige uke på kontoret til finansministeren i Jerusalem og diskuterte resultatene av økonomien i skyggen av “Operation Pillar of Defense” og dens implikasjoner.

Finansministeren og sentralbanksjefen var enige om at markedene syntes å fungere skikkelig til tross for krigssituasjonen.  Utenlandske og lokale investorer så ut til å anerkjenne muligheten for den israelske økonomien til å komme ut av den sikkerhetspolitiske krisen uten betydelig skade. Også erfaringene fra liknende hendelser i fortiden viser at økonomien fortsetter i full drift, og at skader som måtte vært påført som følge av krigssituasjonene raskt rettes opp, konkluderte finansministeren og sentralbanksjefen.