Om tre år kan legene ta i bruk fersk israelsk teknologi som klarer å kartlegge demens via mobiltelefonen. Det er forskere fra IBMs forskningssenter i Haifa som har banet vei for den nye medisinske teknologien. Bakgrunnen for forskningsprosjektet er å få til en metode som både er effektiv og økonomisk, skriver Norge Idag. Når teknologien tas i bruk blir det mulig å gi diagnosen raskere enn i dag. Ved å høre på lydopptak over en lengre periode av pasienten, kan legene finne symptomer for demens uten å møte personen ansikt til ansikt. Til nå har diagnosearbeidet vært omfattende. Legene må observere pasientene over lang tid, men har ikke alltid hatt kapasitet til å følge opp med mange samtaler. Med den nye teknologien kan dette endre seg. Men forskningsprosjektet som nå har pågått i underkant av ett år er ikke fri for etiske dilemmaer. Etikkeksperter er derfor hentet inn for å vurdere nettopp dette, skriver avisen med ABC Nyheter som kilde. Prosjektet kommer i rekken av mange forskningsbragder fra Israel i moderne tid. Israel er et lite land, men et stort land innen forskning og utvikling. Ti nobelpriser har gått til israelske statsborgere opp gjennom årene, og hele 161 jøder bosatt verden over har også mottatt priser fra Nobelinstituttet. Flesteparten av disse er bosatt i USA. Dette har gitt Israel og jødiske prisvinnere høy status i Alfred Nobels verden, skriver Norge Idag.

Om tre år kan legene ta i bruk fersk israelsk teknologi som klarer å kartlegge demens via mobiltelefonen. Det er forskere fra IBMs forskningssenter i Haifa som har banet vei for den nye medisinske teknologien. Bakgrunnen for forskningsprosjektet er å få til en metode som både er effektiv og økonomisk, skriver Norge Idag. Når teknologien tas i bruk blir det mulig å gi diagnosen raskere enn i dag. Ved å høre på lydopptak over en lengre periode av pasienten, kan legene finne symptomer for demens uten å møte personen ansikt til ansikt.

Til nå har diagnosearbeidet vært omfattende. Legene må observere pasientene over lang tid, men har ikke alltid hatt kapasitet til å følge opp med mange samtaler. Med den nye teknologien kan dette endre seg.

Men forskningsprosjektet som nå har pågått i underkant av ett år er ikke fri for etiske dilemmaer. Etikkeksperter er derfor hentet inn for å vurdere nettopp dette, skriver avisen med ABC Nyheter som kilde.

Prosjektet kommer i rekken av mange forskningsbragder fra Israel i moderne tid. Israel er et lite land, men et stort land innen forskning og utvikling. Ti nobelpriser har gått til israelske statsborgere opp gjennom årene, og hele 161 jøder bosatt verden over har også mottatt priser fra Nobelinstituttet. Flesteparten av disse er bosatt i USA. Dette har gitt Israel og jødiske prisvinnere høy status i Alfred Nobels verden, skriver Norge Idag.